wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

dolnośląskie / dzierżoniowski (Czytaj więcej)
 • Pałacowy portal
 • Pałąc
 • Dawny widok Pałącu
 • Pałac
 • Widok z lotu ptaka
 • Grupa rekonstrukcji historycznejw akcji
 • Piknik rodzinny
 • Pokazy sztuk walki
 • Piknik rodzinny
 • Boisko sportowe
 • Boisko sportowe
 • Uzdrowisko
 • Basen
 • Uzdrowisko
 • Współczesny widok na kościół
 • Kościół pw. MB Częstochowskiej
 • Tory nie znoszą samotności
 • Przynajmniej wiadomo jak iść
 • Kościół pw. MB Częstochowskiej
 • Przeczyn Zdrój
 • Przeczyn Zdrój
 • Przeczyn Zdrój
 • Przeczyn Zdrój
 • Przeczyn Zdrój


POWIAT DZIERŻONIOWSKI
(województwo dolnośląski)


Powiat dzierżoniowski położony jest w południowo – wschodniej części województwa na Przedgórzu Sudeckim. Obejmuje również swoim zasięgiem północno – wschodnie stoki Gór Sowich i część Masywu Ślęży. Jego nieduży, liczący 478,5 km2, obszar jest w przeważającej części równinny (Kotlina Dzierżoniowska). Powiat obejmuje 7 gmin i liczy 103,6 tys. mieszkańców (81,4% to mieszkańcy miast), co stanowi 5,2% ludności w województwie. Sieć osadniczą tworzy 5 miast i 36 miejscowości wiejskich.
W powiecie obserwuje się spadek liczby mieszkańców w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego, jak i odpływu ludności. Powiat notuje szczególnie dużą przewagę liczebną kobiet nad mężczyznami – na 100 mężczyzn przypada 113 kobiet (27. lokata wśród powiatów w województwie).
Powiat dzierżoniowski ma charakter przemysłowo – handlowy. Znany jest głównie z tradycji włókienniczych i branży elektronicznej. Zmienia się jednak struktura przemysłu, powstają nowe firmy specjalizujące się w przemyśle chemicznym i elektromechanicznym. Produkuje się tu m. in.: spawarki i prostowniki elektryczne, wyroby gumowe, sanitarne, meble, odzież. Powiat jest również zagłębiem kamieniarskim. W sektorze przemysł i budownictwo pracuje 48% ogółu pracujących w powiecie, w tym ponad 6 tys. w przetwórstwie spożywczym. Nowe zakłady przemysłowe powstają przede wszystkim w dzierżoniowskiej części Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST - PARK”.  Łącznie na terenie powiatu działa 9,6 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (94,8% w sektorze prywatnym), w tym najwięcej w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych – 28,1% oraz w przemyśle i budownictwie – 23,9%.
Na 10 tys. ludności przypadają 922 podmioty gospodarcze (16. lokata wśród powiatów), co świadczy o średnim potencjale przedsiębiorczości. Powiat dzierżoniowski notuje jednak duże rejestrowane bezrobocie - na poziomie 23,1%, co plasuje go wśród powiatów w województwie na 25. miejscu. Ważną funkcję w powiecie pełni sektor rolniczy. Obszar powiatu charakteryzuje się dobrymi glebami, więc dominuje tu produkcja roślinna. Grunty orne stanowią 82% powierzchni użytków rolnych. Obszary prawnie chronione zajmują 19% powierzchni powiatu. Lasy pokrywają 20,7%.
Ze względu na walory przyrodnicze powiat jest atrakcyjnym terenem do uprawiania turystyki. W powiecie funkcjonuje 9 obiektów noclegowych turystyki, które w 2009 r. udzieliły 79,8 tys. noclegów, w tym 10,6 tys. turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania miejsc kształtował się na poziomie 36,9%. Rozwija się także agroturystyka, prężnie działają kluby sportowe.
(GUS)

 

GUS Powiat Dzierżoniowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »