wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Działdowo

Wsie

Burkat, Bursz, Drzazgi, Filice, Gąsiorowo, Gnojenko, Gnojno, Góry, Grzybiny, Grzybiny Małe, Jankowice, Kisiny, Klęczkowo, Komorniki, Kramarzewo, Krasnołąka, Księży Dwór, Kurki, Lipówka, Malinowo, Mosznica, Myślęta, Niestoja, Petrykozy, Pierławki, Pożary, Prusinowo, Rudolfowo, Ruszkowo, Rywociny, Sękowo, Sławkowo, Turza Wielka, Uzdowo, Wilamowo, Wysoka, Zakrzewo
Gmina Iłowo-Osada

Wsie

Białuty, Białuty-Kolonia, Brodowo, Chorab, Dwukoły, Dźwierznia, Gajówki, Iłowo-Osada, Iłowo-Wieś, Janowo, Kraszewo, Mansfeldy, Mławka, Narzym, Pruski, Purgałki, Sochy, Szczepka, Wierzbowo
Gmina Lidzbark

Wsie

Adamowo, Bełk, Biernaty, Bladowo, Borki, Borówno, Bryńsk, Bryńsk Szlachecki, Chełsty, Cibórz, Ciechanówko, Dębowiec, Gdańsk, Gdynia, Glinki, Jamielnik, Jeleń, Kiełpiny, Klonowo, Koty, Lidzbark-Nadleśnictwo, Marszewnica, Miłostajki, Morycówka, Nick, Nosek, Nowe Dłutowo, Nowy Dwór, Nowy Zieluń, Olszewo, Ostrowy, Pajewo, Piaseczno, Podcibórz, Rogal, Sarnia Góra, Słup, Stare Dłutowo, Tarczyny, Wąpiersk, Wasioły, Wawrowo, Wlewsk, Wybudowanie Jamielnickie, Wybudowanie nad Jeziorem, Wybudowanie Nowodworskie, Wybudowanie pod Kiełpiny, Wygoda, Zalesie, Zdrojek, Zielonka
Gmina Płośnica

Wsie

Artulewo, Gralewo, Gródki, Gruszka, Jabłonowo, Mała Turza, Mały Łęck, Murawki, Niechłonin, Pajewo, Płośnica, Prętki, Prioma, Przełęk, Przełęk Kościelny, Przełęk Mały, Rutkowice, Skurpie, Turza Mała, Wielki Łęck, Zalesie
Gmina Rybno

Wsie

Biele, Dębień, Gapowo, Grabacz, Grądy, Gralewo-Stacja, Gronowo, Groszki, Hartowiec, Jeglia, Kopaniarze, Kostkowo, Koszelewki, Koszelewy, Lesiak, Naguszewo, Nowa Wieś, Olszewo, Pod Lasem, Pod Odmy, Prusy, Rapaty, Rumian, Rybno, Szczupliniak, Szczupliny, Truszczyny, Tuczki, Wery, Wybudowanie Pruskie, Za Torem, Żabiny, Zarybinek, Zofiówka
 • chop na sianko
 • Wieś Wysoka - widok z lotu ptaka
 • Festyn Rodzinny w Wysokiej 29 maja 2011 r.
 • Festyn Rodzinny 29 maja 2011 r.
 • Festyn Rodzinny 29 maja 2011 r.
 • Festyn Rodzinny 29 maja 2011 r.
 • Festyn Rodzinny 29 maja 2011 r.
 • Festyn Rodzinny 29 maja 2011 r.
 • Festyn Rodzinny 29 maja 2011 r.
 • Festyn Rodzinny 29 maja 2011 r.
 • Altana
 • Architektura
 • Krajobraz
 • Tablica SKR
 • Krajobraz
 • Wysoka
 • Wysoka
 • Widok
 • Altana
 • uczniowie szkoły
 • Krajobrazy Dłutowa
 • Las
 • Z aparatem na podwórkach.
 • Dłutowo latem.


POWIAT DZIAŁDOWSKI
(województwo warmińsko-mazurskie)


Powiat działdowski o powierzchni 953,9 km2 leży w południowej części województwa. Na obszarze powiatu znajduje się 107 pomników przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 359,3 km2, a lasy 239,0 km2.
W latach 2000-2009 liczba ludności powiatu zmniejszyła się o 0,9%, w 2009 r. w powiecie działdowskim mieszkało 65188 osób. Spośród mieszkańców powiatu 22,3% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 63,7% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 14,0% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 57 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).
Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziło 3,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej, w tym 94,8% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. ludności w powiecie była niższa (595) niż w województwie (805). Najwięcej podmiotów działało w sekcjach: handel i naprawa pojazdów samochodowych (27,4%), budownictwo (17,9%) i przetwórstwo przemysłowe (9,1%). Powiat charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia, która w 2009 r. wyniosła 24,8%. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby z przedziału wiekowego 25-34 lata (28,0%), kolejną osoby w wieku 24 lata i mniej (23,3%).
Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 31 zakładów opieki zdrowotnej i 13 praktyk lekarskich. W 2009 r. w powiecie udzielono 411,1 tys. porad lekarskich i 33,8 tys. porad stomatologicznych. Liczba łóżek szpitalnych, w ramach stacjonarnej opieki zdrowotnej, w 2008 r. w przeliczeniu na 10 tys. ludności wyniosła 53 (w województwie 43).
Powiat dysponuje 8 obiektami noclegowymi (poza kwaterami agroturystycznym) z 522 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z miejsc noclegowych skorzystało 8,5 tys. osób, w tym 522 obcokrajowców. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w powiecie wyniósł 27,9%, w województwie 29,6%.
Długość sieci dróg powiatowych o twardej nawierzchni w powiecie działdowskim w 2008r. wyniosła 301,8 km. Na 100 km2 powierzchni przypadało 31,6 km dróg (w województwie 28,9 km). W powiecie w 2009 r. zarejestrowanych było 37,1 tys. pojazdów samochodowych i ciągników, spośród których samochody osobowe stanowiły 70,8%.
(GUS)

 

GUS
Powiat Działdowski  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki