wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

śląskie / będziński (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Bobrowniki

Wsie

Bobrowniki, Dobieszowice, Gajówka, Kolonia Wesoła, Łubianki, Myszkowice, Najdziszów, Namiarki, Niebyła, Ossy, Podmyszkowice, Podossy, Podsączów, Podsiemonia, Podtąpkowice, Pomłynie, Pustkowie, Rogoźnik, Sączów, Siemonia, Twardowice, Wesoła, Wymysłów
Gmina Mierzęcice

Wsie

Boguchwałowice, Dąbrowska, Gaj, Godowa, Gostów, Komorne, Łubne, Mierzęcice, Mrowieniec, Najdziszów, Niwiska, Nowa Wieś, Pałęczak, Pasieka, Pasternik, Podmłynie, Przeczyce, Przy Kościele, Przy Szosie, Sadowie, Sadowie Drugie, Sadowie Pierwsze, Skotnica, Sławniów, Stara Wieś, Targoszyce, Toporowice, Zadzień, Zakamień, Zarzecze, Zawada
Gmina Psary

Wsie

Belna, Bory, Brzękowice Dolne, Brzękowice Górne, Brzękowice w Polu, Brzękowice-Wał, Chrobakowe, Cieluchowce, Dąbie, Dąbie Dolne, Dąbie-Doliny, Dąbie-Garbacz, Dąbie-Swaty, Gajówka Łagisza, Goląsza Biska, Goląsza Dolna, Goląsza Górna, Goląszka, Góra Siewierska, Górki, Grodków, Hektary, Malinowice, Poddzwonek, Podwale, Preczów, Psary, Psary Głębokie, Psary-Parchówki, Psary-Wańkowce, Sarnów, Skrzynówek, Strzyżowice, Szosowa, Zastróże
Gmina Siewierz

Wsie

Bacholin, Brudzowice, Chałupki, Czekanka, Dzierżawa, Dziewki, Folwark, Gołuchowice, Hektary, Huby, Karsów, Kazimierówka, Kazimierzów, Kolonia Główna, Komorne, Krzanów, Kuźnica, Kuźnica Piaskowa, Kuźnica Podleśna, Kuźnica Warężyńska, Leśniaki, Marcinków, Namiarki, Niweczka, Nowa Wieś, Nowa Wioska, Pasternik, Pastwiska, Pierkowskie, Pod Brudzowice, Podbagnie, Podlesie, Podrzaże, Podskale, Podwarężyn, Podwarpie, Polichno, Posady, Słowik, Sulikowskie, Surma, Szkolna, Trzebiesławice, Tuliszów, Warężyn, Wojkowice Kościelne, Zawarpie, Zawodzie, Żelisławice
 • Widok z lotu ptaka
 • Mapa topograficzna
 • Mapa rastrowa
 • Szkoła podstawowa
 • Zespół szkolny
 • Nieistniejący już Spichlerz z XVI wieku
 • Nieistniejący już Spichlerz z XVI wieku
 • Plac zabaw
 • Kościół pw.św. Marcina
 • Mapa topograficzna
 • Mapa rastrowa
 • Zdjęcie satelitarne
 • Kościół pw. Narodzenia NMP
 • Kościół pw. Narodzenia NMP
 • Kapliczka
 • Kapliczka
 • Stadion w Brudzowicach
 • Zespół Szkół w Brudzowicach
 • Wjazd do wsi
 • Szpital NZOZ Prymus
 • Zdjęcie satelitarne
 • Mapa topograficzna
 • Mapa rastrowa
 • Mapa topograficzna

Powiat Będziński

POWIAT BĘDZIŃSKI
(województwo śląskie)


 

   Powiat będziński o powierzchni 364,1km2 obejmuje 8 gmin i w końcu 2009 r. liczył blisko 151,0 tys. mieszkańców. Położony jest w centralnej części województwa. Od 2002 r. liczba ludności powiatu maleje. W 2009 r. napływ ludności przewyższał odpływ. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosło 3,1, natomiast przyrost naturalny minus 3,6. Do użytkowania oddano 467 mieszkań; udział w wynikach budownictwa mieszkaniowego województwa wyniósł 4,4%. Trudności mieszkaniowe potwierdza wskaźnik liczby mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 zawartych małżeństw: 487 do 341 w województwie.

   Na terenie powiatu funkcjonowało 80 zakładów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. W 2008 r. przeciętnie na 1 pracującego lekarza przypadało 624 mieszkańców, na 1 dentystę – 3513 mieszkańców. Stopa bezrobocia w końcu 2009 r. była jedną z wyższych wśród powiatów ziemskich oraz grodzkich. W sektorze prywatnym pracowało ponad 60% ogółu pracujących. Biorąc pod uwagę rodzaj działalności w przemyśle i budownictwie pracowało blisko 40%. Według Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON w końcu grudnia 2009 r. zarejestrowanych było 15,2 tys. podmiotów, w tym 11,9 tys. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Najwięcej zarejestrowanych podmiotów prowadzi działalność w sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych.

   Najstarszym miastem w powiecie i Zagłębiu Dąbrowskim jest Czeladź, której początki sięgają średniowiecza. W  większości  gmin powiatu istnieją malownicze miejsca oraz obiekty historyczne – Wzgórze Zamkowe w Będzinie, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Przeczycach, dwór w Dobieszowicach, ruiny Zamku Biskupów Krakowskich w Siewierzu. Na terenie Sławkowa znajduje się część obszaru Jurajskich Parków Krajobrazowych. W powiecie działało 13 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania. W granicach powiatu znajduje się Zalew Przeczycko-Siewierski, zbiorniki wodne w: Wymysłowie , Rogoźniku oraz Kuźnicy Warężyńskiej.
(GUS)


LINKI:
Starostwo Powiatowe w Będzinie - strona urzędu

 

GUS
Powiat Będziński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki