wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

mazowieckie / żyrardowski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Mszczonów

Wsie

Adamówek, Adamowice, Badów Górny, Badowo-Dańki, Badowo-Mściska, Baraki Osuchowskie, Bobrowce, Bronisławka, Bronisławów, Budy-Strzyże, Budy-Zasłona, Chudolipie, Ciemno-Gnojna, Czekaj, Dębiny Osuchowskie, Długowizna, Dwórzno, Dwórzynek, Edwardowo, Gąba, Grabce Józefpolskie, Grabce Wręckie, Grabce-Towarzystwo, Gurba, Huta Lutkowska, Huta Piekarska, Janówek, Kaczków, Kamionka, Kowiesowo, Kowiesy, Lindów, Lublinów, Lutkówka, Lutkówka Druga, Lutkówka-Kolonia, Małachowszczyzna, Marianka, Marków-Świnice, Marków-Towarzystwo, Michalin, Nosy-Poniatki, Nowe Poręby, Nowy Dworek, Olszewek, Olszówka, Osuchów, Pawłowice, Piekarowo, Piekary, Pieńki Osuchowskie, Pieńki-Strzyże, Podlindowo, Powązki, Sosnowica, Strzyże, Suszeniec, Świnice, Szeligi, Tłumy, Władysławów, Wólka Wręcka, Wręcza, Wręcza A, Wygnanka, Wymysłów, Zbiroża, Zdzieszyn, Zimna Woda, Zimnice
Gmina Puszcza Mariańska

Wsie

Aleksandria, Bartniki, Bednary, Biernik, Budy Wolskie, Budy Zaklasztorne, Budy-Kałki, Chrząszczew, Czerwoniak, Długokąty, Długokąty Małe, Emilianów, Górki, Grabie, Grabina Radziwiłłowska, Gzdów, Huta Partacka, Kamion, Karnice, Kąty Małe, Korabiewice, Korabka, Lisowola, Małe Łąki, Marianów, Michałów, Mrozy, Niemieryczew, Nowa Huta, Nowiny, Nowy Karolinów, Nowy Łajszczew, Olszanka, Patoki, Pniowe, Puszcza Mariańska, Radziwiłłów, Rudka, Sapy, Senatorówka, Stara Huta, Staropol, Stary Karolinów, Stary Łajszczew, Studzieniec, Waleriany, Wilczynek, Wincentów, Wola Polska, Wycześniak, Wygoda, Zabudziska, Zadworze, Zator, Zatorek, Żerań, Żuków
Gmina Radziejowice

Wsie

Adamów-Parcel, Adamów-Wieś, Benenard, Budy Józefowskie, Budy Mszczonowskie, Chroboty, Dobiegała, Kamionka, Korytów, Krze Duże, Krzyżówka, Kuklówka Radziejowicka, Kuklówka Zarzeczna, Kuranów, Nowe Budy, Pieńki-Towarzystwo, Podlasie, Radziejowice, Radziejowice-Parcel, Słabomierz, Stare Budy Radziejowskie, Tartak Brzózki, Zazdrość, Zboiska
Gmina Wiskitki

Wsie

Aleksandrów, Antoniew, Babski Borek, Babskie Budy, Cyganka, Czerwona Niwa, Czerwona Niwa-Parcel, Duninopol, Działki, Feliksów, Franciszków, Guzów, Guzów-Osada, Hipolitów, Janówek, Jesionka, Józefów, Kamionka, Kamionka Mała, Łubno, Miedniewice, Miedniewice-Gajówka, Miedniewice-Kolonia, Miedniewice-Łąki, Miedniewice-Parcela, Morgi, Nowa Wieś, Nowe Kozłowice, Nowy Drzewicz, Nowy Oryszew, Oryszew-Osada, Podbuszyce, Podoryszew, Popielarnia, Prościeniec, Różanów, Siarkowiec, Smolarnia, Sokule, Sokule Drugie, Sokule Pierwsze, Stara Wieś, Stare Kozłowice, Starowiskitki, Starowiskitki-Parcel, Stary Drzewicz, Stary Hipolitów, Tomaszew, Wiskitki, Wola Miedniewska


POWIAT ŻYRARDOWSKI
(województwo mazowieckie)


Powiat żyrardowski jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 5 gmin o łącznej powierzchni 533 km2 (1,5% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzą 2 miasta (Mszczonów i Żyrardów) i 179 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 75,4 tys., tj. 1,4% ludności województwa; w miastach mieszka 47,4 tys. osób (62,9%), a na obszarach wiejskich —   28,0 tys. (37,1%). W wyniku przewagi dodatniego salda migracji nad ujemnym przyrostem naturalnym liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zwiększyła się o 0,4 tys. (o 0,6%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat) zmniejszyła się o 14,8%, natomiast osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) zwiększyła się o 3,1%.
Powiat ma charakter usługowo-przemysłowy; użytki rolne stanowią 69,4% powierzchni, grunty leśne — 23,6%, zurbanizowane i zabudowane — 6,0%, a pod wodami — 0,3%.  Ponad 60% powierzchni (w 2008 r.) to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przy czym 18,5% zajmuje Bolimowski Park Krajobrazowy. Walory przyrodnicze sprzyjają rozwojowi funkcji rekreacyjno-turystycznej.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 41,2% (gm. Radziejowice) do 92,4% (gm. Żyrardów), a korzystających z kanalizacji — od 16,8% (gm. Puszcza Mariańska) do 81,5% (gm. Żyrardów); 2 gminy nie były skanalizowane. Relatywnie najwięcej ludności korzystało z sieci gazowej w gm. Żyrardów (63,9%), a najmniej w gm. Radziejowice (33,2%); w  2 gminach nie było sieci gazowej.
Na terenie powiatu ma siedzibę 8221 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 1090 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 83,2% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 96,5% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (37,0%) oraz budownictwem (12,5%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 19% ogółu pracujących*, w przemyśle i budownictwie — 32%, a w usługach — 49%. Stopa bezrobocia wynosiła 12,1% (w 2009 r.) i była wyższa o 3,1 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 610 zł i są niższe o 162 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 24 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski  — 1168 zł, a ostatnie siedlecki — 442 zł).
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Żyrardowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki