wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

mazowieckie / zwoleński (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Kazanów

Wsie

Biedów, Bielany, Borów, Brzezówka, Budy, Dębniak, Dębnica, Dobiec, Dwór, Gajówka Dobiec, Górki, Góry, Grudka, Ignaców, Kapkaz, Kazanów, Kępa, Kopiec, Kowalków, Kowalków-Kolonia, Kresy, Kroczów Mniejszy, Kroczów Większy, Kroczów-Dół, Kroczów-Góry, Leśniczówka Ruda, Łęg, Miechów, Miechów-Kolonia, Na Polu, Nad Wodą, Niedarczów Dolny-Kolonia, Niedarczów Dolny-Wieś, Niedarczów Górny-Kolonia, Niedarczów Górny-Wieś, Nowy Kopiec, Nowy Kowalków, Nowy Ranachów, Ostrówka, Ostrownica, Ostrownica-Kolonia, Osuchów, Osuchów-Kolonia, Osuchów-Wieś, Paluch, Piaski, Pieńki, Pieńki Kazanowskie, Pod Cmentarzem, Pod Kierkutem, Podchoiny, Podgórze, Podgrabowa, Poduchowne, Praga, Przydatki, Ranachów-Wieś, Rochalina, Rogatki, Ruda, Rynek, Stara Dębnica, Stara Ostrownica, Stara Wieś, Stary Kopiec, Stary Kowalków, Stary Ranachów, Stary Zakrzówek, Stoki Kowalkowskie, Szczyna, Szymanówka, Teresin, Warszawka, Władysławów, Wólka Gonciarska, Wólka Maziarska, Zakrzówek-Górki, Zakrzówek-Kolonia, Zakrzówek-Wieś, Zakrzówek-Wyglądała
Gmina Policzna

Wsie

Aleksandrówka, Andrzejówka, Annów, Antoniówka, Bania, Biały Ług, Biały Ług Długi, Biały Ług Krótki, Bierdzież, Chechły, Czarnolas, Czarnolas-Kolonia, Dąbrowa-Las, Dąbrówka Świetlikowska, Długi Patków, Florianów, Folwark, Franków, Górny Młyn, Gródek, Gródek Nowy, Gródek Stary, Grodzisko, Grudek Poduchowny, Grzywacz, Helenów, Huta, Jabłonów, Jadwinów, Jadwinów Duży, Jadwinów Mały, Kazimierzówka, Kolonia Chechelska, Kopacz, Korfantówka, Kresy, Krótki Patków, Kuszlów, Łany, Łuczynów, Ługowa Wola, Natalin, Nowa Wygoda, Osiniak, Parcela, Patków, Piątków, Pniaki, Podlas, Podsusze, Podżebrak, Podzuchna, Policzna, Policzna-Kolonia, Praga, Przecinka Druga, Przecinka Pierwsza, Przy Szosie, Ruda, Stanisławów, Stara Wieś, Stara Wygoda, Strzębałówka, Świetlikowa Wola, Teodorów, Torbów, Wilczowola, Wilczy Dół, Władysławów, Wojciechówka, Wólka Poduchowna, Wólka Policka, Wygoda, Wysiecz, Wyspa, Zacisze, Zakościół, Zawada Nowa, Zawada Stara, Żebrak
Gmina Przyłęk

Wsie

Andrzejów, Babin, Bagnisko, Baryczka, Błota, Bór, Borowiec, Budy, Chamajdówka, Ćwiertnie, Doły, Gajówka, Golatówka, Górki, Górna Wieś, Gościniec Zamojski, Grabów Drugi, Grabów nad Wisłą, Helenów, Ignaców, Karczunki, Klin, Kociełki, Kolonia, Korea, Kruk, Krzywda, Kulczyn, Kwandrówki, Kwiatrowiec, Las-Laski, Lipiny, Lucimia, Ludwików, Łagów, Łagów Pierwszy, Łaguszów, Ławeczko Nowe, Ławeczko Stare, Mierziączka, Mirków, Mokre Błoto, Motycz, Mszadla Dolna, Mszadla Nowa, Mszadla Stara, Na Szosie, Nowa Baryczka, Nowa Wieś, Nowy Babin, Nowy Grabów, Odnoga, Okrężnica, Pająków, Pałęczek, Pastwiska, Pod Babinem, Pod Borowcem, Pod Lasem, Podgóry, Podpiskorze, Pomysłów, Praga, Przy Szosie, Przyłęk, Przyłęk-Kolonia, Resztówka, Ruda, Rudki, Śluza, Stara Baryczka, Stara Wieś, Stary Grabów, Stary Łagów, Stasinki, Stefanów, Szlachecki Las, Wilcze Doły, Wólka Łagowska, Wólka Przyłęcka, Wólka Zamojska, Wylągi, Wylezin, Wysocin, Za Bugiem, Żabie Rechotki, Żabieniec, Załazy, Zamość Nowy, Zamość Stary, Zarzecze
Gmina Tczów

Wsie

Bartodzieje, Borki, Brzezinki Nowe, Brzezinki Stare, Chałupy, Dalsze, Do Szerokiej Drogi, Góry, Huta, Janów, Janówka Mała, Józefów, Julianów, Kazimierzów, Lucin, Łany, Mostki, Odnoga, Place, Pod Lasem, Podtynica, Poduchowne, Podzakrzówek, Praga, Przerwańce, Rawica Nowa, Rawica Stara, Rawica-Józefatka, Rawica-Kolonia, Średnia Wieś, Szczyna, Tczów, Tynica, Wilczy Ług, Wincentów, Wybrańce, Żabówka
Gmina Zwoleń

Wsie

Atalin, Barycz Nowa, Barycz Stara, Barycz-Kolonia, Bożenczyzna, Celestynów, Cyganówka, Drozdów, Filipinów, Folwark, Górki, Helenów, Helenówka, Jasieniec Północny, Jasieniec Południowy, Jasieniec Solecki, Jasieniec-Kolonia, Jedlanka, Józefów, Karczówka, Karolin, Klin, Kopaniny, Koszary, Krzaczki, Linów, Ługi, Marianów, Męciszów, Melanów, Michalin, Mieczysławów, Miodne, Mostki, Motorzyny, Niwki, Nowe Strykowice, Osiny, Ostrowy, Paciorkowa Wola Nowa, Paciorkowa Wola Stara, Pałki, Pasieka, Pod Lasem, Podborek, Podlinówek, Podłąki, Podzagajnik, Poręba, Praga, Sosnowica, Stanisławów, Stasin, Stefanów, Strykowice Błotne, Strykowice Górne, Strykowice Podleśne, Sycyna Północna, Sycyna Południowa, Sycyna-Kolonia, Sydół, Szczęście, Wacławów, Wólka Szelężna, Zabagienki, Zastocze, Zielonka Nowa, Zielonka Stara


POWIAT ZWOLEŃSKI
(województwo mazowieckie)


Powiat zwoleński jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 5 gmin o łącznej powierzchni 573 km2 (1,6% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzy 1 miasto (Zwoleń) i 168 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 36,8 tys., tj. 0,7% ludności województwa; w mieście mieszka 8,0 tys. osób (21,8%), a na obszarach wiejskich - 28,8 tys. (78,2%). W wyniku ubytku naturalnego i jeszcze większego ubytku migracyjnego liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 0,9 tys. (o 2,3%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat) - o 14,5%, a osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) - o 8,5%.
Powiat ma charakter rolniczy; użytki rolne stanowią 80,4% powierzchni, grunty leśne - 15,7%, zurbanizowane i zabudowane - 2,3%, a pod wodami - 0,5%. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione (w 2008 r.) stanowią 11% powierzchni.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 36,2% (gm. Kazanów) do 70,8% (gm. Tczów), a korzystających z kanalizacji - od 14,6% (gm. Kazanów) do 41,0% (gm. Zwoleń); gm. Przyłęk nie jest skanalizowana. Relatywnie najwięcej ludności korzystało z sieci gazowej w gm. Zwoleń (11,1%), a najmniej w gm. Policzna (6,4%); w 3 gminach mieszkańcy nie korzystali z sieci gazowej.
Na terenie powiatu mają siedzibę 1893 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, tj. 514 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 83,9% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,6% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (30,4%), budownictwem (16,4%) oraz przetwórstwem przemysłowym (11,1%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 69% ogółu pracujących*, w usługach - 31%. Stopa bezrobocia wynosiła 17,4% (w 2009 r.) i była wyższa o 8,4 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 689 zł i są niższe o 83 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 29 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski - 1168 zł, a ostatnie siedlecki - 442 zł).
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Zwoleński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki