wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

mazowieckie / żuromiński (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Bieżuń

Wsie

Adamowo, Bielawy Gołuskie, Borki, Dąbrówki, Dźwierzno, Głodowo, Gołuszyn, Grądy, Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Karolewo, Kobyla Łąka, Kocewko, Kocewo, Kruś, Ludwinowo, Łążyn, Mak, Małocin, Marysin, Myślin, Pełki, Pozga, Sadłowo, Sadłowo-Parcele, Semborze, Siedliska, Sławęcin, Stanisławowo, Stawiszyn-Łaziska, Stawiszyn-Zwalewo, Strzeszewo, Trzaski, Wieluń-Zalesie, Wilczy Ostrów, Wilewo, Władysławowo, Wykno, Zgliczyn Pobodzy
Gmina Kuczbork-Osada

Wsie

Bagienice Duże, Bagienice Małe, Bagienice Nowe, Baśkowo, Chodubka, Chojnowo, Gościszka, Gościszka-Baraki, Kozielsk, Krzywki-Bratki, Kuczbork-Osada, Kuczbork-Wieś, Łążek, Mianowo, Nidzgora, Niedziałki, Niedziałki-Nowopole, Nowa Wieś, Olszewko, Osowa, Przyspa, Sadykierz, Sarnowo, Szronka, Wygoda, Zielona
Gmina Lubowidz

Wsie

Bądzyn, Biały Dwór, Borczyny, Chojnowo, Cieszki, Dziwy, Galumin, Goliaty, Huta, Jasiony, Kaleje, Kipichy, Konopaty, Kosmal, Kozilas, Kresy, Kurzyska, Lisiny, Lubowidz, Łazy, Majdany-Leśniczówka, Mały Las, Mleczówka, Obórki, Ośniak, Osówka, Pątki, Piegowo, Pieńki, Płociczno, Przerodki, Psota, Purzyce, Rozwozinek, Ruda, Rudniwa, Rynowo, Sinogóra, Straszewy, Suchy Grunt, Syberia, Sztok, Toruniak, Wapniska, Wronka, Wylazłowo, Żarnówka, Zatorowizna, Zdrojki, Żelaźnia, Zieluń, Zieluń-Osada
Gmina Lutocin

Wsie

Boguszewiec, Brzuchowo, Chrapoń, Chromakowo, Dębówka, Elżbiecin, Felcyn, Głęboka, Jakubowo, Jonne, Lutocin, Mojnowo, Obręb, Parlin, Paulinowo, Pietrzyk, Przeradz Mały, Przeradz Nowy, Przeradz Wielki, Psota, Rak, Rudziska, Seroki, Siemcichy, Starcz, Swojęcin, Szczypiornia, Szoniec, Zimolza
Gmina Siemiątkowo

Wsie

Antoniewo, Antoniewo Drugie, Antoniewo-Góry, Brochocin, Budy Koziebrodzkie, Budy Wolińskie, Chomęc, Chrapoń, Cyndaty, Dąbki, Dzban, Dzieczewo, Goszczk, Grabina, Gradzanowo Kościelne, Gradzanowo Średnie, Gutkowo, Gutkowo-Fije, Gutkowo-Wite, Julianowo, Karolinowo, Kąty, Kolonia Łaszewska, Kolonia Siemiątkowska, Krzeczanowo, Łaszewo, Łaszewo-Pieńki, Łaszewo-Wietrznik, Łopacin, Nowa Wieś, Nowe Budy Osieckie, Nowopole, Osowa Drobińska, Osowa Krzeczanowska, Osowa Łaszewska, Pijawnia, Rostowa, Siciarz, Siemiątkowo, Siemiątkowo-Kosmy, Siemiątkowo-Rechty, Siemiątkowo-Rogale, Siemiątkowo-Siódmaczka, Smólnia, Sokołowy Kąt, Stare Budy Osieckie, Suwaki, Wojciechowo, Wola Łaszewska, Wolany, Zaborze Krzeczanowskie, Ziemiany, Złe Borki
Gmina Żuromin

Wsie

Bądzyn-Ruda, Będzymin, Białe Błoto, Biały Dwór, Bidakowo, Brudnice, Chamsk, Cierpigórz, Dąbrowa, Dąbrowice, Dębsk, Franciszkowo, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Komorniki, Korea, Kosewo, Krukowiec, Kruszewo, Młudzyn, Nadratowo-Bieńki, Nowe Nadratowo, Olszewo, Ostrów, Parcele, Poniatowo, Raczyny, Rozwozin, Rzężawy, Sadowo, Sieraków, Stare Nadratowo, Tadajówka, Wiadrowo, Wólka Kliczewska, Zalipie


POWIAT ŻUROMIŃSKI
(województwo mazowieckie)


Powiat żuromiński jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 6 gmin o łącznej powierzchni 807 km2 (2,3% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzą 2 miasta (Bieżuń, Żuromin) i 191 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 39,7 tys., tj. 0,8% ludności województwa; w miastach mieszka 10,7 tys. osób (27,0%), a na obszarach wiejskich - 28,9 tys. (73,0%). W wyniku dodatniego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 1,4 tys. (o 3,4%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat) - o 14,5%, a osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) - o 0,1%.
Powiat ma charakter rolniczy; użytki rolne stanowią 73,9% powierzchni, grunty leśne - 19,8%, zurbanizowane i zabudowane - 3,0%, a pod wodami - 0,3%. Blisko 74% powierzchni (w 2008 r.) to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 64,4% (gm. Siemiątkowo) do 91,3% (gm. Kuczbork-Osada), a korzystających z kanalizacji - od 9,8% (gm. Kuczbork-Osada) do 50,0% (gm. Żuromin); w 3 gminach mieszkańcy nie korzystali z kanalizacji. W żadnej gminie powiatu nie było sieci gazowej.
Na terenie powiatu ma siedzibę 2470 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 623 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 84,7% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,9% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (30,9%), budownictwem (15,7%) oraz rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (14,1%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 66% ogółu pracujących*, w usługach - 24%, a w przemyśle i budownictwie - 10%. Stopa bezrobocia wynosiła 22,2% (w 2009 r.) i była wyższa o 13,2 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 883 zł i są wyższe o 111 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 10 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski - 1168 zł, a ostatnie siedlecki - 442 zł).
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Żuromiński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki