wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

wielkopolskie / złotowski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Jastrowie

Wsie

Brzeźnica, Brzeźnica-Kolonia, Budy, Budy-Folwark, Drzewiec, Nadarzyce, Piaski, Prądy, Samborsko, Sypniewko, Sypniewko-Folwark, Sypniewo, Sypniewo-Kolonia, Trzebieszki
Gmina Krajenka

Wsie

Augustowo, Barankowo, Czajcze, Czarnosiecz, Dąbrowa, Dąbrówka, Dobrzyca, Dolnik, Głubczyn, Gonie, Krajenka-Wybudowanie, Leśnicki Młyn, Leśnik, Łońsko, Maryniec, Paruszka, Podróżna, Pogórze, Rogownica, Skórka, Śmiardowo Krajeńskie, Strużyska, Tarnówczyn, Wąsoszki, Żeleźnica, Zimna Kępa
Gmina Lipka

Wsie

Batorówko, Batorowo, Białobłocie, Bługowo, Czyżkówko, Czyżkowo, Czyżkowski Młyn, Debrzno-Wieś, Gogolin, Huta, Kiełpin, Kiełpinek, Laskowo, Lipka, Lipka-Leśniczówka, Łąkie, Mały Buczek, Nowe Potulice, Nowy Buczek, Osowo, Potulice, Potulice-Leśniczówka, Scholastykowo, Smolnica, Stołuńsko, Trudna, Wielki Buczek
Gmina Okonek

Wsie

Anielin, Babi Dwór, Borki, Borucino, Brokęcino, Brzozówka, Chwalimie, Ciosaniec, Dolnik, Drzewice, Glinki Mokre, Glinki Suche, Kruszka, Lędyczek, Lotyń, Lubnica, Lubniczka, Łomczewo, Pniewo, Podgaje, Przybysław, Rydzynka, Skoki, Węgorzewo, Wojnówko
Gmina Tarnówka

Wsie

Annopole, Bartoszkowo, Osówka, Piecewo, Plecemin, Płytnica, Pomiarki, Ptusza, Sokolna, Tarnowiec, Tarnówka, Tarnowski Młyn, Węgierce
Gmina Zakrzewo

Wsie

Czernice, Drożyska Małe, Drożyska Średnie, Drożyska Wielkie, Dubielno, Dzierzążno, Głomsk, Karolewo, Kujan, Kujanki, Łączyn, Ługi, Nowa Wiśniewka, Nowe Zakrzewo, Nowy Głomsk, Osowiec, Poborcze, Prochy, Śmiardowo Złotowskie, Stara Wiśniewka, Wersk, Wierzchołek, Zakrzewo
Gmina Złotów

Wsie

Bielawa, Blękwit, Bługowiec, Bługowo, Buntowo, Dzierzążenko, Franciszkowo, Górzna, Grodno, Józefowo, Kaczochy, Kamień, Kleszczyna, Kleszczyna Dolna, Kleszczyna Górna, Kleszczyna Średnia, Kleszczynka, Klukowo, Kobylnik, Kostrzyniec, Krzywa Wieś, Łopienko, Międzybłocie, Nowa Kleszczyna, Nowa Święta, Nowe Dzierzążno, Nowiny, Nowy Dwór, Pieczyn, Pieczynek, Płosków, Radawnica, Rosochy, Rudna, Skic, Sławianówko, Sławianowo, Stare Dzierzążno, Stawnica, Stawnicki Młyn, Stawniczka, Stawno, Święcko, Święta, Wąsosz, Wielatowo, Zalesie
  • Dwór
  • Aleja lipowa
  • Zabudowania folwarczne
  • Drużyna LZS Viciowiec, początek lat 70. XX w.
  • Zabytkowa chata chłopska z 2 połowy XVIII w.
  • Pocztówka
  • Panorama wsi

Herb

POWIAT ZŁOTOWSKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat złotowski jest najbardziej na północ wysuniętym powiatem województwa wielkopolskiego. Zajmuje on obszar 1660 km2 i administracyjnie obejmuje 8 gmin, w tym 1 gminę miejską (Złotów) i 3 miejsko-wiejskie (Jastrowie, Krajenka i Okonek). Gminy są podzielone na 108 sołectw. Powiat złotowski zamieszkuje 68,7 tys. osób osiedlonych w 4 miastach i 129 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przeciętnie 41 mieszkańców. Największa gęstość zaludnienia charakteryzuje gminę miejską Złotów (1576 osób/km2), natomiast najmniej zaludniona jest gmina wiejska Tarnówka (24 osoby/km2). Ogółem w powiecie liczebnie nieznacznie przeważają kobiety (102 na 100 mężczyzn), natomiast w 4 gminach więcej jest mężczyzn niż kobiet. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 65% ogólnej liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają, podobnie jak w województwie wielkopolskim, 54 osoby w wieku nieprodukcyjnym.
Większość ziem powiatu złotowskiego leży na Pojezierzu Krajeńskim, pozostała część w Dolinie Gwdy, na Pojezierzu Szczecineckim oraz Równinie Wałeckiej. Rzeźbę terenu charakteryzują formy polodowcowe: moreny czołowe, moreny denne, pola sandrowe i jeziora rynnowe. Powiat złotowski w całości przynależy do dorzecza Noteci, a główną rzeką jest Gwda. Występuje tu około 71 jezior i sztucznych zbiorników o powierzchni przekraczającej 1 ha, z których największe to jeziora: Sławianowskie, Borówno i Zaleskie. Obszary leśne zajmują około 47% powierzchni. Do najciekawszych przyrodniczo terenów należy Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie z licznymi stanowiskami roślin chronionych i ostojami bobrów. Atrakcję przyrodniczą stanowią również rezerwaty przyrodnicze: „Uroczysko Jary”, „Czarci Staw”, „Kozie Brody” i „Diabli Skok”. Na terenie powiatu zlokalizowano 109 pomników przyrody.
Gospodarka powiatu złotowskiego ma charakter rolniczo-przemysłowy z dodatkiem funkcji usługowej, w tym turystycznej. W rejestrze REGON w końcu 2009 r. ujętych było 4291 podmiotów gospodarki narodowej (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) zlokalizowanych w powiecie złotowskim. Przeważały wśród nich jednostki handlowe, a także budowlane, obsługi nieruchomości i firm oraz przemysłowe. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w 2009 r. w powiecie złotowskim pracowały 11992 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 175, przy 243 w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 4585 osób, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 19,8% i należała do najwyższych w województwie.
(GUS)

 

GUS
Powiat Złotowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej