wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

dolnośląskie / złotoryjski (Czytaj więcej)
 • Kościół pw. św. Jadwigi
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Sokołowcu
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Sokołowcu
 • Sokołowiec
 • Mecz w Sokołowcu
 • Piec w gospodarstwie agroturystycznym
 • Boisko piłkarskie w Sokołowcu
 • Święto owoców w Sokołowcu
 • Święto owoców w Sokołowcu
 • Święto owoców w Sokołowcu
 • Przedsiębiorstwo Agroturystyczno - Winiarskie Agat.
 • Pokój w gospodarstwie agroturystycznym "Agat"
 • Widok na kościół
 • Święto owoców w Sokołowcu
 • Wnętrze kościoła
 • Pałac górny
 • Ruiny pałacu środkowego
 • Ruiny pałacu środkowego
 • Kościół pw. św. Jadwigi
 • Kościół pw. św. Jadwigi
 • Widok na kościół
 • Oryginalny budynek gospodarczy ukryty w ogrodzie
 • Szkoła podstawowa
 • Stara zagroda z pałacem w tle


POWIAT ZŁOTORYJSKI
(województwo dolnośląskie)


Powiat złotoryjski położony jest w południowo – zachodniej części województwa. Jego północna część leży na Nizinie Śląskiej, a centralna i południowa obejmuje Pogórze i Góry Kaczawskie. Ma dogodne położenie komunikacyjne – blisko przejść granicznych, a przez północną część przebiega autostrada. Powiat zajmuje powierzchnię 575,8 km2, a swym zasięgiem obejmuje 6 gmin. Sieć osadniczą tworzą 3 miasta oraz 52 miejscowości wiejskie. Powiat liczy 45,4 tys. mieszkańców, w tym 50,0% stanowi ludność miast. Na 1 km2 powierzchni powiatu przypada 79 osób.
W strukturze powierzchni powiatu przeważają grunty orne, które stanowią ponad 78% użytków rolnych. Znaczącą rolę w powiecie odgrywa działalność przemysłowa i budowlana. W tym sektorze pracuje ponad 36% ogółu pracujących w powiecie. Znaczne możliwości rozwoju działalności produkcyjnej łączą się z lokalizacją na jego terenie złotoryjskiej podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Ogółem na terenie powiatu działa 4,2 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (92,5% w sektorze prywatnym), w tym najwięcej w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (29,0% podmiotów powiatu), budownictwo (13,0%) oraz obsługa rynku nieruchomości (12,5%). Potencjał przedsiębiorczości w powiecie jest dość wysoki – na 10 tys. ludności przypadają 932 podmioty (13. lokata wśród powiatów województwa).
Turystyka nie odgrywa znaczącej roli w gospodarce powiatu, chociaż jego teren odznacza się walorami turystycznymi, jak np.: złoto w potokach i rzekach, minerały, jaskinie, wygasłe wulkany, podziemia i sztolnie górnicze, tereny do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Na terenie powiatu funkcjonują 2 obiekty noclegowe turystyki dysponujące 151 miejscami noclegowymi. W 2009 r. udzielono 16,8 tys. noclegów, w tym 8,8 tys. turystom zagranicznym.
Powiat notuje bezrobocie na poziomie 26,1%, co plasuje go wśród powiatów w województwie na ostatnim - 29 – miejscu.
W powiecie funkcjonują: 1 kino, 19 bibliotek z filiami oraz 18 zakładów opieki zdrowotnej.
(GUS)

 

GUS Powiat Złotoryjski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »