wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

lubuskie / zielonogórski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Babimost

Wsie

Bielewice, Janowiec, Kolesin, Kuligowo, Laski, Laski Dolne, Leśniki, Młynisko, Nowe Kramsko, Podmokle Małe, Podmokle Wielkie, Podzamcze, Stare Kramsko, Zdzisław
Gmina Bojadła

Wsie

Bełcze, Bojadła, Karczemka, Kartno, Klenica, Kliniczki, Młynkowo, Pólko, Przewóz, Pyrnik, Siadcza, Sosnówka, Susłów, Wirówek
Gmina Czerwieńsk

Wsie

Będów, Boryń, Bródki, Dobrzęcin, Laski, Leśniów Mały, Leśniów Wielki, Nietków, Nietkowice, Piaśnica, Płoty, Sudoł, Sycowice, Wysokie, Wyszyna, Zagórze
Gmina Kargowa

Wsie

Chwalim, Dąbrówka, Kaliska, Karszyn, Linie, Nowy Jaromierz, Obra Dolna, Przeszkoda, Smolno Małe, Smolno Wielkie, Stary Jaromierz, Szarki, Wojnowo
Gmina Nowogród Bobrzański

Wsie

Białowice, Bogaczów, Cieszów, Dobroszów Mały, Dobroszów Wielki, Drągowina, Kaczenice, Kamionka, Klępina, Kotowice, Krzewiny, Krzywa, Krzywaniec, Łagoda, Niwiska, Pajęczno, Pielice, Pierzwin, Podgórzyce, Popowice, Przybymierz, Skibice, Sobolice, Sterków, Turów, Urzuty, Wysoka
Gmina Sulechów

Wsie

Boryń, Brody, Brzezie, Brzezie k. Pomorska, Brzezie k. Sulechowa, Buków, Cigacice, Glinianki, Głogusz, Głoguszyn, Górki Małe, Górzykowo, Kalsk, Karczyn, Kije, Klępsk, Krężoły, Kruszyna, Kwiatkówko, Laskowo, Leśna Góra, Łęgowo, Łochowo, Mozów, Nowy Klępsk, Nowy Świat, Obłotne, Okunin, Pomorsko, Przygubiel, Radlin, Szabliska, Zagórzyn
Gmina Świdnica

Wsie

Buchałów, Dobra, Drzonów, Grabowiec, Koźla, Letnica, Lipno, Łochowo, Orzewo, Piaski, Radomia, Rybno, Słone, Świdnica, Wilkanowo, Wirówek
Gmina Trzebiechów

Wsie

Borek, Gębice, Głęboka, Głuchów, Ledno, Mieszkowo, Ostrzyce, Podlegórz, Radowice, Sadowo, Swarzynice, Trzebiechów
Gmina Zabór

Wsie

Czarna, Dąbrowa, Droszków, Gęsin, Łaz, Mielno, Milsko, Proczki, Przytoczki, Przytok, Rajewo, Tarnawa, Wielobłota, Zabór
Gmina Zielona Góra

Wsie

Barcikowice, Barcikowiczki, Drzonków, Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Krępa, Krępa Mała, Łężyca, Ługowo, Marzęcin, Nowy Kisielin, Ochla, Piskorze, Przydroże, Przylep, Racula, Stary Kisielin, Stożne, Sucha, Włosań, Zatonie, Zawada
 • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy
 • Srebrny skarb
 • Wnętrze kościoła pw. św. Marcina
 • Wnętrze kościoła pw. św. Marcina
 • Wnętrze kościoła pw. św. Marcina
 • Wnętrze kościoła pw. św. Marcina
 • Wnętrze kościoła pw. św. Marcina
 • Wnętrze kościoła pw. św. Marcina
 • Kościół rzymsko-katolicki pw. św. Marcina
 • Kościół rzymsko-katolicki pw. św. Marcina
 • Kościół rzymsko-katolicki pw. św. Marcina
 • Kościół rzymsko-katolicki pw. św. Marcina
 • Pogrzeb ks. proboszcza Andrzeja Pomietło, fot. Maciej Białek
 • Pogrzeb ks. proboszcza Andrzeja Pomietło, fot. Maciej Białek
 • Wnętrze Muzeum Archeologiczne
 • Pałac - Muzeum Archeologiczne
 • Pałac - Muzeum Archeologiczne
 • Obiekty muzealne
 • Świdnica z lotu ptaka
 • Świdnica z lotu ptaka
 • Świdnica z lotu ptaka
 • Świdnica z lotu ptaka
 • Świdnica z lotu ptaka
 • Szkoła podstawowa, rozpoczęcie roku szkolnego


POWIAT ZIELONOGÓRSKI
(województwo lubuskie)


Powiat zielonogórski usytuowany w środkowo-wschodniej części województwa obejmuje łącznie 10 gmin. Obszar o powierzchni 1569 km2 zamieszkuje 91,6 tys. osób. Jest jednym z najmniej zurbanizowanych powiatów w województwie (38% ludności mieszka w miastach). W wyniku dodatniego przyrostu naturalnego oraz dodatniego salda migracji na pobyt stały, w ciągu dekady, liczba ludności wzrosła o 5%. Ludność w wieku zdolności produkcyjnej stanowiła 67% populacji (w 2000 r. – 61%). O więcej niż 1/5 natomiast zmniejszyła się liczba dzieci w wieku 0-14 lat (z 18,7 tys. w 2000 r. do 14,7 tys. 2009 r.). W 2009 r. połowa mieszkańców miała więcej niż 35,9 lat.

W przeliczeniu na 1000 ludności powiatu zielonogórskiego w 2009 r. było 165 osób pracujących i 47 zarejestrowanych bezrobotnych, przy czym udział kobiet w grupie bezrobotnych w końcu roku wyniósł 53% (wobec 52% przeciętnie w województwie). Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2009 r. wyniosła ponad 15%, co stawia powiat na 4 lokacie wśród lubuskich powiatów ziemskich o najniższej stopie bezrobocia.

W powiecie zielonogórskim w 2009 r. na 1000 mieszkańców przypadały średnio 82 podmioty gospodarcze, z których 76% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (wobec 74% średnio w województwie). Jednocześnie w 2009 r. powstało 98 nowych przedsiębiorstw, tj. o 8% więcej niż w roku poprzednim.

Rozwój przedsiębiorstw wspiera infrastruktura transportowa. Przez obszar powiatu przebiega ważny szlak komunikacyjny z północy na południe (Świnoujście - Jakuszyce). Ponadto na 100 km2 powierzchni powiatu przypada 20 km dróg powiatowych oraz 21 km dróg gminnych.

Blisko 62% ludności powiatu mieszka na wsi. Gospodarstwa i działki rolne zlokalizowane na terenie powiatu zajmują ogółem ponad 64 tys. ha, co stanowi 41% ogólnej powierzchni powiatu. Na terenie powiatu około 29% powierzchni objętych jest ochroną prawną o różnych formach ochrony przyrody i krajobrazu. Znajduje się tu 220 pomników przyrody. Lasy zajmują połowę jego powierzchni. W granicach powiatu zielonogórskiego znajduje się 15 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, co lokuje powiat na 10 pozycji w województwie.
(GUS)

 

GUS
Powiat Zielonogórski  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki