wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

dolnośląskie / zgorzelecki (Czytaj więcej)
 • Tablice informacyjne
 • Ruszów z lotu ptaka
 • Ruszów z lotu ptaka
 • Ruszów z lotu ptaka
 • Ruszów z lotu ptaka
 • Ruszów z lotu ptaka
 • Ruszów z lotu ptaka
 • Kościół ewangielicki przed wojną
 • Zajazd "Sosnówka"
 • Zajazd "Sosnówka"
 • Ruszów na starych widokówkach
 • Ruszów w okresie II wojny św.
 • Dworzec kolejowy w Ruszowie obecnie
 • Dworzec kolejowy w Ruszowie przed 1945 r.
 • Widokówka z dawnego Ruszowa
 • Remont dawnego kościoła ewangelickiego
 • Dawny kościół ewangelicki
 • Ruszów, widok z 1901 roku
 • OSP Ruszów
 • OSP Ruszów
 • Strażackie szkolenie na bagnach
 • Remiza OSP Ruszów
 • Remiza OSP Ruszów
 • Las nadleśnictwa


POWIAT ZGORZELECKI
(województwo dolnośląskie)


 

Powiat zgorzelecki położony na południowo-zachodnich rubieżach Polski, wchodzi w skład Górnych Łużyc. Powiat usytuowany jest na szlakach drogowych o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Ze względu na cechy środowiska geograficznego powiat zgorzelecki możemy podzielić na dwie części: północna – nizinna - wchodzącą w skład Niziny Śląsko-Łużyckiej i południowa - będącą fragmentem Sudetów Zachodnich. W części nizinnej możemy wyodrębnić dwa mikroregiony: Równinę Węgliniecką oraz Równinę Gozdnicką. Jednym z najbardziej interesujących terenów w powiecie jest Puszcza Zgorzelecka. Rezerwaty przyrody obejmują powierzchnię 46,8 ha.
Powiat zajmuje powierzchnię 838,6 km2 i obejmuje 7 gmin. Sieć osadniczą powiatu tworzy 5 miast oraz 75 miejscowości wiejskich. W powiecie zamieszkuje 92,9 tys. ludności, w tym w miastach 68,5%.
Na obszarze powiatu zgorzeleckiego można obejrzeć szereg cennych i wartościowych obiektów sztuki sakralnej. Cechą charakterystyczną powiatu zgorzeleckiego jest jego zasobność w surowce naturalne - kopaliny, w tym przede wszystkim w węgiel brunatny.
Wśród powiatów województwa plasuje się na 6. miejscu pod względem produkcji sprzedanej przemysłu na 1 mieszkańca, oraz na 18. miejscu pod względem liczby podmiotów zarejestrowanych w przeliczeniu na 10 tys. ludności (895). Na jego terenie funkcjonuje 10 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, które oferują 0,9 tys. miejsc noclegowych. Ogółem w 2009 r. udzielono 86,5 tys. noclegów, w tym 21,4 tys. turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania miejsc kształtował się na poziomie 29,1%. Lesistość należy do największych wśród powiatów w województwie - 47,2%. Na jego terenie sklasyfikowanych jest 51 pomników przyrody.
W powiecie pracuje 22,2 tys. osób, a znaczącą rolę odgrywa działalność przemysłowa i budowlana. W tym sektorze pracuje 48,6% ogółu pracujących w powiecie, z czego 30,2% w przetwórstwie przemysłowym. Wśród 8,3 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych dominują podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (69,6%). Najwięcej jednostek działa w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (30,5%) oraz w przemyśle i budownictwie (15,5%). Duży odsetek podmiotów działa także w sekcji obsługa rynku nieruchomości – 13,9%.
Bardzo ważną funkcję w gospodarce powiatu pełni też rolnictwo, dominuje ono na terenach gmin wiejskich. Użytki rolne stanowią ponad 40%, z czego grunty orne  -  63%. W powiecie funkcjonuje 35 zakładów opieki zdrowotnej, 27 bibliotek z filiami. Stopa bezrobocia w końcu 2009 r. wynosiła 13,5%.
Silne opady atmosferyczne, które nawiedziły powiat zgorzelecki w sierpniu 2010 r. doprowadziły do wylania rzek Nysy Łużyckiej oraz Miedzianki. Oprócz tego pękła zapora na „Witce” powodując wysokie spiętrzenie wody. Wskutek tego bardzo poważnie ucierpiały miejscowości powiatu zgorzeleckiego, takie jak: Bogatynia, Sieniawka, Porajów, Markocice, Radomierzyce oraz Zgorzelec, które w znacznym stopniu są zniszczone.
(GUS)

 

GUS Powiat Zgorzelecki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »