wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

łódzkie / zgierski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Aleksandrów Łódzki

Wsie

Antoniew, Bełdów, Bełdów Poduchowny, Bełdów-Krzywa Wieś, Bełdówek, Błoto A, Błoto B, Błoto C, Brużyczka Mała, Budy Wolskie, Bugaj, Chrośno, Ciężków, Grunwald, Izabelin, Jastrząbek, Jastrzębie Dolne, Jastrzębie Górne, Jastrzębiec, Jedlicze za Wodą, Karolew, Kobiałka, Kolonia Brużyca, Kowalówka, Krzywiec, Księstwo, Ludwików, Łobódź, Nakielnica, Nowe Krasnodęby, Nowy Adamów, Piaski, Placydów, Prawęcice, Rąbień, Rąbień A, Rąbień AB, Rąbień B, Rąbień-Stary Dwór, Rąbinek, Ruda Dolna, Ruda Górna, Ruda-Bugaj, Sanie, Słowak, Sobień, Stare Krasnodęby, Stary Adamów, Stawki, Wola Grzymkowa, Zgniłe Błoto
Gmina Głowno

Wsie

Albinów, Antoniew, Boczki Domaradzkie, Boczki Zarzeczne, Bronisławów, Chlebowice, Dąbrowa, Domaradzyn, Feliksów, Gawronki, Glinnik, Helenów, Jasionna, Kadzielin, Kamień, Karasica, Karnków, Kolonia Lubiankowska, Kolonijka od Pludwin, Konarzew, Lubianków, Mąkolice, Mąkolice Drugie, Mąkolice Pierwsze, Mięsośnia, Nowy Antoniew, Ostrołęka, Parcela, Piaski Rudnickie, Pieńki Popowskie, Popów Głowieński, Popówek Włościański, Różany, Ruchna, Rudniczek, Rudnik, Sopel, Stara Wieś, Toporów, Władysławów Bielawski, Władysławów Popowski, Wola Lubiankowska, Wola Mąkolska, Wola od Gozdowa, Wola od Popowa, Wola Zbrożkowa, Wymysłów, Ziewanice, Ziewaniczki
Gmina Ozorków

Wsie

Aleksandria, Boczki, Borszyn, Cedrowice, Cedrowice-Parcela, Celestynów, Czerchów, Duraj, Dybówka, Helenów, Katarzynów, Konary, Leśmierz, Małachowice, Małachowice-Kolonia, Maszkowice, Modlna, Muchówka, Opalanki, Ostrów, Parzyce, Pełczyska, Sierpów, Skotniki, Skromnica, Śliwniki, Sokolniki, Sokolniki-Las, Sokolniki-Parcela, Solca Mała, Solca Wielka, Tkaczew, Tymienica, Wróblew
Gmina Parzęczew

Wsie

Anastazew, Bibianów, Chociszew, Chrząstów Wielki, Chrząstówek, Czekaj, Duraj, Florentynów, Florianki, Gołaszyny, Gortatów, Ignacew Folwarczny, Ignacew Górny, Ignacew Parzęczewski, Ignacew Podleśny, Ignacew Rozlazły, Janów, Jasionka, Julianki, Konstantki, Kossobudy, Kowalewice, Kozikówka, Leźnica Wielka, Leźnica Wielka-Osiedle, Małogórne, Mamień, Mariampol, Marysławów, Mikołajew, Mrożewice, Nowa Jerozolima, Nowe Różyce, Nowomłyny, Opole, Orła, Parzęczew, Patyczek, Piaskowice, Piaskowice-Parcela, Pustkowa Góra, Radzibórz, Rafałów, Reksuł, Rózinów, Różyce, Różyce Grochowe, Różyce Tryjowe, Różyce Żmijowe, Skórka, Śliwniki, Śniatowa, Sokola Góra, Stary Chrząstów, Sulimy, Swoboda, Tkaczewska Góra, Trojany, Wielka Wieś, Władysławów, Wytrzyszczki, Żelgoszcz
Gmina Stryków

Wsie

Anielin, Anielin Swędowski, Bartolin, Bratoszewice, Bronin, Brzedza, Cesarka, Ciołek, Dobieszków, Dobra, Dobra Poduchowna, Dobra-Nowiny, Gozdów, Kalinów, Kalinów-Kolonia, Kazimierzów, Kiełmina, Klęk, Koźle, Krucice, Lipa, Lipka, Ługi, Michałówek, Młynek, Niesułków, Niesułków-Kolonia, Niesułkowskie Działki, Nowa Zelgoszcz, Nowostawy Górne, Nowy Gozdów, Nowy Kalinów, Orzechówek, Osse, Pludwiny, Rokitnica, Romanów, Sadówka, Sierżnia, Smolice, Sosnowiec, Sosnowiec Dolny, Sosnowiec Górny, Sosnowiec-Pieńki, Stara Zelgoszcz, Stary Gozdów, Stary Imielnik, Stary Kalinów, Swędów, Swędówek, Tymianka, Tymianka Mała, Warszewice, Warszewice Małe, Warszewice-Polesie, Witanówek, Wola Błędowa, Woliska, Wrzask, Wyskoki, Zagłoba, Zelgoszcz
Gmina Zgierz

Wsie

Adolfów, Astachowice, Bądków, Besiekierz Nawojowy, Besiekierz Rudny, Biała, Brachowice, Budy, Ciosny, Ciosny-Parcela, Ciosny-Sady, Cyprianów, Czaplinek, Dąbrówka Wielka, Dąbrówka-Malice, Dąbrówka-Marianka, Dąbrówka-Sowice, Dąbrówka-Strumiany, Dębniak, Duża Swoboda, Dzierżązna, Dzierżązna-Parcela, Emilia, Florianów, Gieczno, Glinnik, Gorzewo, Gozdówek, Grabiszew, Grotniki, Janów, Jasionka, Jedlicze A, Jedlicze B, Jeżewo, Józefów, Julianów, Kania Góra, Kębliny, Kębliny-Olszowiec, Kolonia Głowa, Kotowice, Krzemień, Kwilno, Leonardów, Leonów, Lorenki, Lućmierz-Las, Lućmierz-Ośrodek, Łagiewniki Nowe, Maciejów, Mała Jasionka, Marcjanka, Michałów, Moszczenica, Nowe Brachowice, Nowe Warszyce, Osmolin, Ostrów, Palestyna, Podole, Rogóźno, Rosanów, Rosanów Dolny, Rosanów Górny, Rosanów Podleśny, Rosanów Rozwlekły, Rozalinów, Rudno, Samotnik, Siedlisko, Silne Błoto, Skotniki, Śladków Górny, Słowik, Smardzew, Stare Lorenki, Stare Łagiewniki, Stare Warszyce, Stefanów, Swoboda, Swobódka, Szczawin, Szczawin Duży, Szczawin Mały, Szczawin Przykościelny, Szczawin-Kolonia, Ukraina, Ustronie, Wały, Warszyce, Wiktorów, Władysławów, Wola Branicka, Wola Branicka-Kolonia, Wola Rogozińska, Wołyń, Wymokłe, Wypychów, Zdzisławów, Zimna Woda

Herb

POWIAT ZGIERSKI
(województwo łódzkie)


Powiat Zgierski obejmuje 9 gmin o łącznej powierzchni 855 km2
(4,7% powierzchni województwa). Sieć osadniczą tworzy 5 miast (Głowno, Ozorków, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Stryków) i 244 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 162,0 tys., tj. 6,4% ludności województwa; w miastach mieszka 117,6 tys. osób (72,6%), a na obszarach wiejskich 44,4 tys. (27,4%). W wyniku przewagi dodatniego salda migracji (+6245 osób) nad ubytkiem naturalnym
(-4616 osób) liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zwiększyła się o 1,3%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 20,3% do 17,9%, odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 16,3% do 17,7%.
Użytki rolne stanowią 68,4% powierzchni, tereny zurbanizowane
i zabudowane 10,0%, a pod wodami 0,3%. Wskaźnik lesistości jest niższy niż
w województwie i wynosi 18,4%, a 26,7% powierzchni powiatu to obszary
o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosi od 76,8 % (gm. wiejska Zgierz) do 95,2 % (miasto Zgierz), a korzystających z kanalizacji od 1,9 %
(gm. wiejska Zgierz) do 74,9% (miasto Zgierz).
Na terenie powiatu ma siedzibę 16,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 1039 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 82,8% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
a 95,0% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (33,0%) oraz przetwórstwem przemysłowym (18,4 %).
W 2008 r. w rolnictwie pracowało 20,0% ogółu pracujących, w przemyśle
i budownictwie 37,2%, a w usługach 42,8%. Stopa bezrobocia wynosiła 14,3%
(w 2009 r.) i była wyższa o 2,7 pkt proc. niż przeciętnie w województwie.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 625 zł (2008 r.) i są niższe o 99 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich
w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje
w województwie 17 lokatę.
(GUS)

 

GUS
Powiat Zgierski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki