wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

małopolskie / dąbrowski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Bolesław

Wsie

Bolesław, Czarne Błonie, Gać, Górki, Górne Podlipie, Grabówka, Kanna, Kąt, Kawęczyn, Kosiorówka, Krakowska, Kuzie, Łęka od Kanny, Łęka Wiślana, Macoszyn, Mała Tonia, Nowa Wieś, Pawłów, Podlipie, Połać, Południowa Ulica, Rokicie, Rynek, Samocice, Strojców, Świebodzin, Tonia, Ulica, Ulica Rybacka, Wacków, Wałowo, Wielka Tonia, Wielkie Błonie, Wólka Świebodzka, Zamoście, Zapole
Gmina Dąbrowa Tarnowska

Wsie

Bór, Brnik, Bugaj, Chałupki, Czekaj, Górka, Granica, Gruszów Mały, Gruszów Wielki, Jeziorki, Kmiecie, Koło Gościńca, Koło Jedlin, Laskówka, Laskówka Chorąska, Lipiny, Łazy, Łężce, Malarka, Morzychna, Nieczajna Dolna, Nieczajna Górna, Pańskie Pola, Pańskie Pole, Pary, Piaski, Płoniki, Podbeleryt, Podkaczówka, Podlasek, Podlesie, Podradwanie, Polany, Smęgorzów, Stara Wieś, Sutków, Szarwark, Wieś Wschodnia, Wieś Zachodnia, Włosienice, Wola, Za Górą, Za Krzakami, Zadworze, Zagrody, Zaszkole, Żelazówka
Gmina Gręboszów

Wsie

Bieniaszowice, Biskupice, Błonie, Borusowa, Buchta, Bugaj, Dwór, Gliniaki, Granica, Gręboszów, Hubenice, Karsy, Kozłów, Lubiczko, Mała Wola, Miłocin, Nowa Wieś, Okręg, Podokręże, Połać, Posina, Przedmieście, Skrzynki, Ujście Jezuickie, Wola Gręboszowska, Wola Żelichowska, Zadworze, Zamoście, Zaogrodzie, Zapasternicze, Zawierzbie, Zawrocie, Żelichów
Gmina Mędrzechów

Wsie

Bór, Bór Grądzki, Bór Świątkowski, Borkowa, Brzeźnica, Dwór, Glinka, Gościniec, Grądy, Jaszki, Jazki, Kacze Niwy, Kolejowa, Koło Szosy, Kopacz, Krzywe Góry, Kupienin, Mędrzechów, Odmęt, Piaski, Podgórze, Podkalenie, Podlesie, Podradwanie, Pustka, Rędzina, Rynek, Stara Wieś, Wójcina, Wola Mędrzechowska, Wólka Grądzka, Zagórskie Błonie, Zającowe Góry, Załazie
Gmina Olesno

Wsie

Adamierz, Błonie, Bobrek, Borek, Breń, Bucze, Bugaj, Ćwików, Dąbrówka, Dąbrówka Gorzycka, Dąbrówki, Dąbrówki Breńskie, Dębnik, Dyle, Forglówka, Gliniki, Grobla, Julinów, Kąty, Kozubiec, Kozubów, Krzaki, Niwki, Nowiny, Oleśnica, Olesno, Owczarnia, Pałęk, Pańskie, Piaski, Piekło, Pilcza Żelichowska, Podborze, Podkościele, Podlesie, Stara Wieś, Swarzów, Ulica, Wielkie Błonie, Wielopole, Żabieńko, Zadycz, Zagrabina, Zakącie, Zakarczmie, Zakopane, Zakrzypopie, Zalipie, Zarzecze, Zawiśle
Gmina Radgoszcz

Wsie

Czarkówka, Dwór, Górka, Górki, Grochowiska, Jeziorki, Kaczówka, Kąty, Krakusy, Krzywda, Lisiaki, Luszowice, Luszowice Dolne, Luszowice Górne, Łęg, Małec, Narożniki, Nowa Wieś, Podedworze, Podkościele, Podlesie, Podmałec, Poręby, Radgoszcz, Smyków, Smyków Mały, Smyków Wielki, Stara Wieś, Świerża, Trzydniaki, Żabno, Zagrody, Zarzecze Duże, Zarzecze Małe, Żdżary
Gmina Szczucin

Wsie

Borki, Breńka, Brzezówka, Budy, Bukowiec, Chmielnie, Czajków, Czekaj, Czołnów, Dąbrowica, Dalestowice, Deszczysko, Gęsica, Górka, Hannów, Kąty, Kępa, Knieje, Kocielina, Kolonia, Królówka, Laskówka Delastowska, Lechówka, Lipowa, Lubasz, Łabuzówka, Łachutówka, Łąki, Łęka Szczucińska, Łęka Żabiecka, Ługi, Maniów, Maniów Dolny, Maniów Górny, Maniów Środkowy, Mazurówka, Myszowa, Niwoć, Nowa Wieś, Okop, Olszyna, Orczki, Podebreń, Podgórze, Podkościele, Podlesie, Podlubasie, Podmałec, Podradwanie, Podudzie, Podwale, Radwan, Rędzina, Różnica, Ruda, Ruszkowa, Rynek, Skrzynka, Słupiec, Stara Wieś, Stary Folwark, Suchy Grunt, Świdrówka, Świerkówka, U Czaplów, U Machów, Ugodów, W Polach, Werberówka, Wieżyce, Wiktorów, Wola Szczucińska, Za Brniem, Za Rzeką, Zabrnie, Zachmielnie, Zagórcze, Zakępie, Zalesie, Załuże, Zamysowie, Zawadówka, Zielona
 • Szkoła podstawowa im St. Klimczaka
 • powódź7
 • powódź6
 • powódź5
 • powódź4
 • powódź3
 • powódź2
 • powódź1
 • Ołtarz
 • OSP
 • Ośrodek zdrowia
 • szkola-zima 2
 • szkoła zima
 • zima kościół
 • boisko2
 • Szkoła podstawowaim St. Klimczaka
 • pomnik
 • Boisko
 • Zachód Słońca


POWIAT DĄBROWSKI
(województwo małopolskie)


Powiat dąbrowski o powierzchni 530 km2, w którym mieszka blisko 127,6 tys. mieszkańców, obejmuje łącznie 7 gmin. Powiat dąbrowski leży na północno – wschodniej granicy województwa małopolskiego. W jego skład wchodzą: 2 gminy miejsko – wiejskie oraz 5 gmin wiejskich. Największy obszar powiatu zajmuje gmina Szczucin (ok. 22,5%). Powiat dąbrowski zanotował najwyższą w Małopolsce stopę bezrobocia rejestrowanego równą 18,9%, prawie dwukrotnie większą niż jej wartość dla województwa (9,7%). Jest ona wyższa o 2,5 punkty procentowe w stosunku do roku poprzedniego. Przez powiat dąbrowski przebiega droga krajowa 73 oraz wojewódzka nr 973 i 975.
W 2008 r. najwięcej osób pracujących na terenie powiatu dąbrowskiego zatrudnionych było w sektorze rolniczym (61%), co daje mu trzecią pod tym względem pozycję w Małopolsce (większy udział zatrudnionych w rolnictwie występuje tylko w powiecie miechowskim i proszowickim). 28,6% osób było zatrudnionych w sektorze usług, z czego ok. 2/3 osób pracowało w usługach nierynkowych. Najmniej osób zatrudnionych było w sektorze przemysłu – 10,4%. Duży udział zatrudnienia w sektorze rolniczym związany jest z wysokim udziałem użytków rolnych w powierzchni ogółem 69,1% (3 pozycja w województwie).
Powiat dąbrowski, jako typowo rolniczy, charakteryzuje się małą gęstością zaludnienia (111 osób na km2), wysokim bezrobociem i dużym udziałem osób zatrudnionych w rolnictwie. Pomimo faktu, że przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego w powiecie dąbrowskim wynosi 4 ha i należy do większych w województwie, tylko 27% gospodarstw indywidualnych produkuje głównie na rynek. Takie ukierunkowanie produkcji oraz najmniejsza w Małopolsce liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności (467), ma swoje odbicie w kondycji finansowej powiatu – bardzo niskie dochody własne (ostatnia pozycja wśród powiatów ziemskich). Może to być powodem ujemnego salda migracji w powiecie dąbrowskim  (-0,97).
(GUS)

 

GUS
Powiat Dąbrowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »