wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

lubuskie / żarski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Brody

Wsie

Biecz, Brody, Brożek, Datyń, Grodziszcze, Jałowice, Janiszowice, Jasienica, Jeziory Dolne, Jeziory Wysokie, Koło, Kumiałtowice, Lasek, Marianka, Nabłoto, Proszów, Suchodół, Wierzchno, Zasieki, Żytni Młyn
Gmina Jasień

Wsie

Bieszków, Bronice, Budziechów, Golin, Guzów, Jabłoniec, Jaryszów, Jasionna, Jurzyn, Lipsk Żarski, Lisia Góra, Mirkowice, Roztoki, Stary Jasień, Świbna, Wicina, Zabłocie, Zieleniec
Gmina Lipinki Łużyckie

Wsie

Boruszyn, Brzostowa, Cisowa, Górka, Grotów, Lipinki Łużyckie, Pietrzyków, Piotrowice, Sieciejów, Suchleb, Tyliczki, Zajączek
Gmina Lubsko

Wsie

Białków, Chełm Żarski, Chocicz, Chocimek, Dąbrowa, Dłużek, Gareja, Glinka Górna, Górzyn, Gozdno, Grabków, Janowice, Kałek, Lutol, Małowice, Mierków, Mokra, Nowiniec, Osiek, Raszyn, Stara Woda, Tarnów, Tuchola Żarska, Tymienice, Ziębikowo
Gmina Przewóz

Wsie

Bucze, Dąbrowa Łużycka, Dobrochów, Dobrzyń, Jamno, Lipna, Mała Lipna, Mielno, Piotrów, Potok, Przewóz, Sanice, Sobolice, Straszów, Włochów
Gmina Trzebiel

Wsie

Bogaczów, Bronowice, Buczyny, Bukowina, Chudzowice, Chwaliszowice, Czaple, Dębinka, Gniewoszyce, Jasionów, Jędrzychowice, Jędrzychowiczki, Kałki, Kamienica nad Nysą Łużycką, Karsówka, Królów, Łuków, Marcinów, Mieszków, Niwica, Nowe Czaple, Olszyna, Przewoźniki, Pustków, Rytwiny, Siedlec, Siemiradz, Stare Czaple, Strzeszowice, Trzebiel, Wierzbięcin, Włostowice, Żarki Małe, Żarki Wielkie
Gmina Tuplice

Wsie

Chełmica, Chlebice, Cielmów, Czerna, Drzeniów, Grabów, Grabówek, Gręzawa, Jagłowice, Łazy, Matuszowice, Nowa Rola, Świbinki, Tuplice
Gmina Żary

Wsie

Biedrzychowice Dolne, Bieniów, Bogumiłów, Dąbrowiec, Drozdów, Drożków, Grabik, Janików, Kadłubia, Lubanice, Lubomyśl, Łaz, Łukawy, Marszów, Miłowice, Mirostowice Dolne, Mirostowice Górne, Olbrachtów, Olszyniec, Rościce, Rusocice, Sieniawa Żarska, Siodło, Stawnik, Surowa, Włostów, Złotnik
  • Dawny pomnik z krzyżem
  • Pomnik ofiar I wojny światowej, lata 1920-1930
  • Urząd Gminy
  • Lipinki w latach 1910-1920
  • Lipinki w latach 1905-1907
  • Kościół pw.św. Antoniego Padewskiego
  • Widok na wieś


POWIAT ŻARSKI
(województwo lubuskie)


Powiat żarski usytuowany w południowo-zachodniej części województwa obejmuje łącznie 10 gmin. Obszar o powierzchni 1393 km2 zamieszkuje 98,4 tys. osób, w tym 61% ludności mieszka w miastach. W wyniku niskiego przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji na pobyt stały, w ciągu dekady, liczba ludności zmniejszyła się o 2%. Ludność w wieku zdolności produkcyjnej stanowiła 66% populacji (w 2000 r. – 60%). O niemal 1/4 zmniejszyła się liczba dzieci w wieku 0-14 lat (z 20,6 tys. w 2000 r. do 15,6 tys. 2009 r.). W 2009 r. połowa mieszkańców miała więcej niż 36,9 lat.
W przeliczeniu na 1000 ludności powiatu żarskiego w 2009 r. było 190 osób pracujących i 66 zarejestrowanych bezrobotnych. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2009 r. wyniosła blisko 19%, co stawia powiat na 6 lokacie wśród 12 lubuskich powiatów ziemskich. W powiecie żarskim w 2009 r. na 1000 mieszkańców przypadały średnio 92 podmioty gospodarcze, z których 70% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Rozwój przedsiębiorstw wspiera infrastruktura transportowa. Przez obszar powiatu przebiega m.in. droga krajowa z zachodu na wschód (Łęknica – Żary – Dorohusk). Ponadto na 100 km2 powierzchni powiatu przypada 30 km dróg powiatowych oraz 27 km dróg gminnych.
Blisko 39% ludności powiatu mieszka na wsi. Gospodarstwa i działki rolne zlokalizowane na terenie powiatu zajmują ponad 54 tys. ha, co stanowi 39% ogólnej powierzchni powiatu.
Różnorodność przyrodnicza, lesistość na poziomie 53% powierzchni powiatu, część powiatu objęta ochroną w formie obszaru chronionego krajobrazu (około 30%), 103 pomników przyrody, stwarzają dobre warunki dla rozwoju turystyki.
W granicach powiatu żarskiego znajdują się 18 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, co wyróżnia powiat na tle innych w województwie, lokując go na 3 pozycji.
(GUS)

 

GUS
Powiat Żarski  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki