wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

mazowieckie / wyszkowski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Brańszczyk

Wsie

Bagienko, Białebłoto-Kobyla, Białebłoto-Kurza, Białebłoto-Stara Wieś, Bieliny, Brańszczyk, Brańszczyk-Nakieł, Budy-Baraki, Budykierz, Dalekie, Dalekie-Tartak, Dębienica, Dudowizna, Gajówka Ciepła, Gajówka Natalin, Gajówka Trzcianka, Jegiel, Knurowiec, Księży Kąt, Leśniczówka Natalin, Lipa-Gajówka, Niemiry, Niemiry-Gajówka, Nowa Wieś, Nowe Budy, Nowy Brańszczyk, Ojcowizna, Podbrańszczyk, Podkrzywie, Poręba, Poręba Średnia, Poręba-Kocęby, Przyjmy, Rybakówka, Sierakowiec, Ślepioty, Smolarnia, Stare Budy, Trzcianka, Tuchlin, Turzyn, Turzyn-Kolonia, Udrzyn, Udrzynek, Zastruże
Gmina Długosiodło

Wsie

Adamowo, Adamowo-Dozin, Augustowo, Bagno, Biele, Blochy, Budy-Chrzczanka, Budy-Przetycz, Chorchosy, Chrzczanka Włościańska, Chrzczanka-Folwark, Czwórki, Dalekie, Dalekie-Lasek, Dębienica, Długosiodło, Folwark, Gajówka Grabnik, Gajówka Jeziorko, Gajówka Lipniak Majorat, Gajówka Małaszek, Gajówka Zapole, Grądy Szlacheckie, Grądy Zalewne, Jaszczułty, Julianka, Kabat, Kalinowo, Karolinka, Kąt, Klin, Kornaciska, Kozłowo, Lipniak-Majorat, Lipnik, Łączka, Małaszek, Marianowo, Nowa Pecyna, Nowa Wieś, Nowe Bosewo, Olszaki, Ostrykół Dworski, Ostrykół Włościański, Pecynka, Plewki, Pod Borem, Podborze, Poświętne, Prabuty, Przetycz Włościańska, Przetycz-Folwark, Ruda, Sewerynka, Sieczychy, Stara Pecyna, Stare Bosewo, Stare Suski, Stasin, Syropiast, Usznik, Wężyce, Włóki Drugie, Włóki Pierwsze, Wólka Grochowa, Wólka Piaseczna, Wygon, Żach, Zagórze, Zalas, Zamłynie, Zamość, Zdrój, Znamiączki, Zygmuntowo
Gmina Rząśnik

Wsie

Aleksandrowo, Bielino, Choszczeniak, Dąbrowa, Dębniki, Działki, Gajówka Ochudno, Gajówka Podwielątki, Gajówka Wielątki-Folwark, Gołystok, Góry, Grabnik, Grądy Polewe, Grodziczno, Janowo, Józefowo, Komorowo, Komorowo-Parcele, Kresy, Leśniczówka Dąbrowa, Morgi, Nowa Wieś, Nowe Wielątki, Nowy Lubiel, Nury, Ochudno, Osiny, Ostrówek, Parcele, Placusin, Plewica, Podborze, Porządzie, Porządzie-Kolonia, Przyspa, Rogóźno, Rząśnik, Stara Wieś, Stary Lubiel, Sztuki, Trzecie Pole, Trzecie Pole-Gajówka, Wielątki-Folwark, Wincentowo, Wojciechowo, Wola Polewna, Wólka Lubielska, Wólka-Folwark, Wólka-Przekory, Wólka-Wojciechówek, Zagródzie, Zakrzewo
Gmina Somianka

Wsie

Barcice, Celinowo, Czworaki, Dębniak, Dwór, Henrysin, Huta Podgórna, Jackowo Dolne, Jackowo Górne, Janki, Jasieniec, Jasieniec Górny, Kępa Barcicka, Kręgi, Leśniczówka Popowo, Leśniczówka Somianka, Michalin, Nowe Kozłowo, Nowe Płudy, Nowe Wypychy, Osiny, Ostrówek, Ostrowy, Pod Lasem, Podgóra, Popowo Kościelne, Popowo-Letnisko, Popowo-Parcele, Skorki, Somianka, Somianka-Parcele, Stare Kozłowo, Stare Płudy, Stare Wypychy, Stary Mystkówiec, Struga, Suwin, Ulasek, Wielątki Rosochate, Wielęcin, Wola Mystkowska, Wólka Somiankowska, Wólka Zabudowska, Wólka-Parcele, Zacisze, Zdziebórz, Zielonka
Gmina Wyszków

Wsie

Błonie, Brzeźniaki, Deskurów, Drogoszewo, Działki, Fidest, Gajówka Leszczydół, Gajówka Natalin, Gajówka Pustki, Gęsia, Giziewiczka, Górki, Gościniec, Grabnik, Gulczewo, Halin, Kamieńczyk, Kokoszczyzna, Kółko, Kręgi Nowe, Leśna, Leśniczówka Leszczydół, Leśniczówka Wyszków, Leszczydół Stary, Leszczydół-Nowiny, Leszczydół-Podwielątki, Leszczydół-Pustki, Loretto, Lucynów, Lucynów Duży, Łosinno, Mała Przyjma, Marcówka, Natalin, Ocięte, Olszanka, Piaski Drugie, Piaski Pierwsze, Podborze, Podkaczelasie, Podrybnie, Puste Łąki, Rafa, Rogówka, Rozalin, Rybaki, Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Rybno, Rynek, Rzemieńszczyzna, Selerynówka, Sitno, Skuszew, Ślubów, Sosnowa, Suwiec, Świniotop, Szlachta, Tulewo, Tumanek, Zacisze, Zakierzec, Zalesie
Gmina Zabrodzie

Wsie

Adelin, Anastazew, Basinów, Choszczowe, Dębinki, Gaj, Głuchy, Grzegorzewo, Karolinów, Kiciny, Lipiny, Młynarze, Mościska, Mostówka, Niegów, Obrąb, Płatków, Podgać, Przykory, Słopsk, Wysychy, Zabrodzie, Zazdrość
 • Dworek Norwida
 • Dworek Norwida-popiersie Mickiewicza
 • Dworek Norwida
 • Głuchy, zdjęcie satelitarne
 • Krajobraz
 • Plac zabaw
 • Pomnik
 • Plebania
 • Malowidła okienne
 • Stary dom
 • Rynek
 • Przyroda
 • Rzeka Bug
 • Krajobraz
 • Nad rzeką
 • Pomnik
 • Budynek
 • Pomnik
 • Szkoła
 • Biblioteka
 • Kościół
 • Łąka
 • Natura
 • Liwiec i mostek


POWIAT WYSZKOWSKI
(województwo mazowieckie)


Powiat wyszkowski jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 6 gmin o łącznej powierzchni 876 km2 (2,5% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzy 1 miasto (Wyszków) i 218 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 72,3 tys., tj. 1,4% ludności województwa; w mieście mieszka 27,2 tys. osób (37,6%), a na obszarach wiejskich  45,1 tys. (62,4%). W  wyniku przewagi dodatniego przyrostu naturalnego nad ujemnym saldem migracji liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zwiększyła się o 1,2 tys. (o 1,7%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat) zmniejszyła się o 12,6%, a osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) zwiększyła się o 8,9%.
Powiat ma charakter rolniczo-usługowy; użytki rolne stanowią 59,3% powierzchni, grunty leśne — 33,8%, zurbanizowane i zabudowane  — 4,5%, a pod wodami — 1,5%. Wskaźnik lesistości należy do najwyższych wśród powiatów województwa. Mniej niż 1% powierzchni (w 2008 r.) to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione. Walory przyrodnicze sprzyjają rozwojowi funkcji rekreacyjno-turystycznej.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 25,2% (gm. Długosiodło) do 97,1% (gm. Rząśnik), a korzystających z kanalizacji od 8,7% (gm. Somianka) do 66,5% (gm. Wyszków). Relatywnie najwięcej ludności korzystało z sieci gazowej w gm. Wyszków (68,2%), a najmniej w gm. Brańszczyk (4,0%); w 3 gminach nie było sieci gazowej.
Na terenie powiatu ma siedzibę 5671 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 784 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 83,3% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,9% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (27,7%) oraz budownictwem (18,5%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 43% ogółu pracujących*, w przemyśle i budownictwie  22%, a w usługach  35%. Stopa bezrobocia wynosiła 15,8% (w 2009 r.) i była wyższa o 6,8 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 864 zł i są wyższe o 92 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 12 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat  przasnyski   — 1166 zł, a ostatnie siedlecki — 442 zł).
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Wyszkowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki