wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

lubuskie / wschowski (Czytaj więcej)
 • Widok na wieś z lotu ptaka
 • Kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
 • Wiatrak koźlak
 • DSCF3444
 • Zdj_cie000
 • DSCF2297
 • Widok z okna
 • Widok z okna
 • Widok z okna
 • Pszeniczne łany
 • Dom w Górczynie
 • Kłosy
 • Kłosy
 • Zachód słońca
 • Wyjazd ze wsi
 • Droga główna przez wieś
 • Konie na wsi
 • Droga główna przez wieś
 • Przejście dla pieszych
 • Przystanek autobusowy
 • Wieś
 • Krzyż na rozstajach
 • Wieś
 • Wieś


POWIAT WSCHOWSKI
(województwo lubuskie)


Powiat wschowski usytuowany w najdalej na wschód wysuniętej części województwa, obejmuje łącznie 3 gminy. Jest to najmniejszy powiat w województwie. Obszar o powierzchni 624 km2 zamieszkuje 39,1 tys. osób, w tym ponad 50% ludności mieszka w miastach. Od 2002 r. powiat odnotowuje dodatni przyrost naturalny; liczba ogółem ludności wzrosła o niemal 1%. Ludność w wieku zdolności produkcyjnej stanowiła 65% populacji (w 2002 r. – 61%). O blisko 17% natomiast zmniejszyła się liczba dzieci w wieku 0-14 lat (z 8,1 tys. w 2002 r. do 6,7 tys. 2009 r.). W 2009 r. połowa mieszkańców miała więcej niż 34,9 lata.
W przeliczeniu na 1000 ludności powiatu wschowskiego w 2009 r. było 176 osób pracujących i 54 zarejestrowanych bezrobotnych, przy czym udział kobiet w grupie bezrobotnych w końcu roku wyniósł 52%. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2009 r. wyniosła ponad 15%, co stawia powiat na 5 lokacie wśród 12 lubuskich powiatów ziemskich. W powiecie wschowskim w 2009 r. na 1000 mieszkańców przypadało średnio 79 podmiotów gospodarczych, z których 73% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (wobec 74% średnio w województwie). Jednocześnie w 2009 r. powstało 88 nowych przedsiębiorstw, tj. o 17% więcej niż w roku poprzednim.
Wschowski jest powiatem o słabiej rozwiniętej sieci dróg. Na 100 km2 powierzchni powiatu przypada 23 km dróg powiatowych oraz 8 km dróg gminnych.
Blisko 50% ludności powiatu mieszka na wsi. Gospodarstwa i działki rolne zlokalizowane na terenie powiatu zajmują ogółem 34 tys. ha, co stanowi 54% ogólnej powierzchni powiatu.
Różnorodność przyrodnicza, lesistość na poziomie 39% powierzchni powiatu, część powiatu objęta ochroną w formie obszaru chronionego krajobrazu (około 22%), 59 pomników przyrody, stwarzają dobre warunki dla rozwoju turystyki.
W granicach powiatu wschowskiego znajdują się 32 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, co wyróżnia powiat na tle innych w województwie, lokując go na 3 pozycji.
(GUS)

 

GUS
Powiat Wschowski  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki