wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

wielkopolskie / wrzesiński (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Kołaczkowo

Wsie

Bieczewo, Bieganowo, Bielawy, Borkowo, Borzykowo, Budziłówko, Budziłowo, Cieśle Małe, Cieśle Wielkie, Gałęzewice, Gałęzewo, Gorazdowo, Grabowo Królewskie, Grobla, Hubki, Huby, Huby Gorazdowskie, Huby Sokolnickie, Janowo, Kołaczkowo, Krzywa Góra, Łagiewki, Olędry, Piaski, Poręby, Romanowo, Sokolniki, Sokolniki-Kolonia, Spławie, Szamarzewo, Wszembórz, Wygoda, Zieliniec, Żydowo
Gmina Miłosław

Wsie

Bagatelka, Bażantarnia, Białe Piątkowo, Biechówko, Biechowo, Brzeczka, Budy, Bugaj, Chlebowo, Chrustowo, Czeszewo, Czeszewo-Kolonia, Franulka, Gorzyce, Kębłowo, Klinik, Kołkowo, Kozubiec, Książno, Lipie, Mikuszewo, Mościska, Nowa Wieś Podgórna, Orzechowo, Pałczyn, Pałczynek, Rudki, Sarnice, Skotniki, Spławik, Stoki, Szczodrzejewo, Warta, Zajezierze
Gmina Nekla

Wsie

Barczyzna, Chwałszyce, Gąsiorowo, Gierłatowo, Huby, Kokoszki, Mała Górka, Milkarowo, Mystki, Nekielka, Opatówko, Podstolice, Racławki, Starczanowo, Stępocin, Stroszki, Targowa Górka, Zasutowo
Gmina Pyzdry

Wsie

Baraniec, Benewicze, Białobrzeg, Białobrzeg Ratajski, Ciemierów, Ciemierów-Kolonia, Dłusk, Dolne Grądy, Glinianki, Górne Grądy, Kamień, Kolonia Janowska, Kolonia Lisewo, Królewiny, Kruszyny, Ksawerów, Lisewo, Lisiaki, Łupice, Modlica, Olsz, Pietrzyków, Pietrzyków-Kolonia, Rataje, Ruda Komorska, Tarnowa, Tarnowiec-Lasek, Tłoczyzna, Trzcianki, Walga, Wrąbczynek, Wrąbczynkowskie Holendry, Zamość, Zapowiednia, Żdżary, Zimochowiec
Gmina Września

Wsie

Bardo, Bazary, Białężyce, Bierzglin, Bierzglinek, Broniszewo, Cegielnia, Chocicza Mała, Chocicza Wielka, Chociczka, Chwalibogowo, Dębina, Gonice, Goniczki, Gośkówka, Gozdowo, Gozdowo-Młyn, Grzybowo, Grzymysławice, Gulczewko, Gulczewko-Majątek, Gulczewo, Gutowo Małe, Gutowo Wielkie, Huby Biechowskie, Huby pod Sędziwojewo, Huby Zielinieckie, Kaczanowo, Kawęczyn, Kleparz, Marzelewo, Marzenin, Młynek, Nadarzyce, Neryngowo, Noskowo, Nowa Wieś Królewska, Nowy Folwark, Obłaczkowo, Osowo, Ostrowo Szlacheckie, Otoczna, Podwęgierki, Przyborki, Psary Małe, Psary Polskie, Psary Wielkie, Radomice, Sędziwojewo, Słomówko, Słomowo, Sobiesiernie, Sokołowo, Sołeczno, Stanisławowo, Strzyżewo, Węgierki, Wódki, Żerniki

Herb

POWIAT WRZESIŃSKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat wrzesiński leży w centrum Wielkopolski. Korzystne położenie na skrzyżowaniu dróg krajowych oraz autostrady A-2, niedaleko stolicy województwa – Poznania, wpływa na jego atrakcyjność inwestycyjną. Powiat zajmuje obszar 704 km2 i administracyjnie obejmuje 4 gminy miejsko-wiejskie (Miłosław, Nekla, Pyzdry i Września) oraz 1 wiejską (Kołaczkowo). Gminy są podzielone na 102 sołectwa. Powiat wrzesiński zamieszkuje 74,9 tys. osób osiedlonych w 4 miastach i 146 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przeciętnie 106 mieszkańców. Najgęściej jest zaludniona Września (200 osób/km2), natomiast najmniejsza gęstość charakteryzuje gminę wiejską Kołaczkowo oraz miejsko-wiejską Pyzdry (52 osoby/km2). Ogółem w powiecie liczebnie przeważają kobiety. Na 100 mężczyzn przypada ich średnio 105. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 65% ogólnej liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 54 osoby w wieku nieprodukcyjnym, tj. tyle samo co przeciętnie w województwie wielkopolskim.
Powiat wrzesiński rozciąga się na terenach nizinnych środkowozachodniej części Pojezierza Wielkopolskiego. Obszary leśne zajmują około 19% powierzchni powiatu, a w rejonie Pyzdr, Miłosławia i Nekli wskaźnik lesistości sięga blisko 30%. Powiat wrzesiński jest rejonem o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych sprzyjających rozwojowi turystyki i agroturystyki. Bogactwo środowiska naturalnego zostało objęte ochroną prawną poprzez wyznaczenie na znacznej powierzchni rezerwatów i parków krajobrazowych. Atrakcyjność turystyczną powiatu podnoszą także jego korzenie historyczne. O związkach z przeszłością mówią cenne zabytki architektury, w tym pozostałości grodu obronnego z X wieku, stanowiące ślady osadnictwa wczesnopiastowskiego w rejonie Grzybowa.
Gospodarka powiatu wrzesińskiego ma charakter przemysłowo-rolny. W rejestrze REGON w końcu 2009 r. ujętych było 7491 podmiotów gospodarki narodowej zlokalizowanych w powiecie wrzesińskim. Przeważały wśród nich jednostki handlowe, budowlane, obsługi nieruchomości i firm oraz przetwórstwa przemysłowego. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w 2009 r. w powiecie wrzesińskim pracowało 14199 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 190, tj. o 53 osoby mniejszy niż w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 4301 osób, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 14,2% i była wyższa od średniej wojewódzkiej i od wskaźnika krajowego.
(GUS)

 

GUS
Powiat Wrzesiński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej