wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

dolnośląskie / wrocławski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Czernica

Wsie

Chrząstawa Mała, Chrząstawa Wielka, Czernica, Dobrzykowice, Gajków, Janowice, Jeszkowice, Kamieniec Wrocławski, Krzyków, Łany, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie, Ratowice, Wieściszów, Wojnowice
Gmina Długołęka

Wsie

Bąków, Bielawa, Bierzyce, Borowa, Brzezia Łąka, Budziwojowice, Bukowina, Byków, Dąbrowica, Długołęka, Dobroszów Oleśnicki, Domaszczyn, Domaszczyn Mały, Godzieszowa, Jaksonowice, Januszkowice, Kamień, Kątna, Kępa, Kiełczów, Kiełczówek, Krakowiany, Łosice, Łozina, Michałowice, Mirków, Mydlice, Nowy Dwór, Oleśniczka, Olszyca, Pasikurowice, Piecowice, Pietrzykowice, Pruszowice, Raków, Ramiszów, Siedlec, Skała, Śliwice, Stępin, Szczodre, Tokary, Węgrów, Wilczyce, Zaprężyn
Gmina Jordanów Śląski

Wsie

Biskupice, Dankowice, Glinica, Janówek, Jezierzyce Wielkie, Jordanów Śląski, Kaniów, Karolin, Mleczna, Piotrówek, Popowice, Pożarzyce, Tomice, Wilczkowice, Winna Góra
Gmina Kąty Wrocławskie

Wsie

Baranowice, Bliż, Bogdaszowice, Cesarzowice, Czerńczyce, Gądów, Gniechowice, Gniewoszów, Górzyce, Jaszkotle, Jurczyce, Kamionna, Kębłowice, Kilianów, Kozłów, Krobielowice, Krzeptów, Małkowice, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Nowa Wieś Kącka, Nowa Wieś Wrocławska, Pełcznica, Pietrzykowice, Romnów, Różaniec, Rybnica, Sadków, Sadkówek, Sadowice, Samotwór, Skałka, Smolec, Sokolniki, Sośnica, Stary Dwór, Stoszyce, Stradów, Strzeganowice, Szymanów, Wojtkowice, Wszemiłowice, Zabrodzie, Zachowice, Zybiszów
Gmina Kobierzyce

Wsie

Bąki, Bielany Wrocławskie, Biskupice Podgórne, Bledzów, Budziszów, Chrzanów, Cieszyce, Damianowice, Dobkowice, Domasław, Jaroniów, Jaszowice, Kobierzyce, Królikowice, Krzyżowice, Księginice, Kuklice, Magnice, Małuszów, Nowiny, Owsianka, Pełczyce, Pustków Wilczkowski, Pustków Żurawski, Racławice Wielkie, Rolantowice, Ślęza, Solna, Szczepankowice, Tyńczyk, Tyniec Mały, Tyniec nad Ślężą, Wierzbica, Wierzbice, Wysoka, Żerniki Małe, Żurawice
Gmina Mietków

Wsie

Borzygniew, Chwałów, Domanice, Dzikowa, Maniów, Maniów Mały, Maniów Wielki, Mietków, Milin, Piława, Proszkowice, Stróża, Ujów, Wawrzeńczyce
Gmina Sobótka

Wsie

Będkowice, Garncarsko, Kryształowice, Księginice Małe, Kunów, Kwieciszów, Michałowice, Mirosławice, Mirosławiczki, Nasławice, Okulice, Olbrachtowice, Przemiłów, Przezdrowice, Ręków, Rogów Sobócki, Siedlakowice, Stary Zamek, Strachów, Strzegomiany, Sulistrowice, Sulistrowiczki, Świątniki, Wojnarowice, Żerzuszyce
Gmina Święta Katarzyna

Wsie

Biestrzyków, Blizanowice, Bogusławice, Durok, Groblice, Grodziszów, Iwiny, Kotowice, Łukaszowice, Mokry Dwór, Ozorzyce, Radomierzyce, Radwanice, Smardzów, Solniki, Sulęcin, Sulimów, Święta Katarzyna, Szostakowice, Trestno, Zacharzyce, Zębice, Żerniki Wrocławskie
Gmina Żórawina

Wsie

Bogunów, Bratowice, Brzeście, Galowice, Jaksonów, Jarosławice, Karwiany, Komorowice, Krajków, Marcinkowice, Marzęcice, Mędłów, Milejowice, Mnichowice, Nowojowice, Nowy Śleszów, Okrzeszyce, Pasterzyce, Polakowice, Przecławice, Racławice Małe, Rynakowice, Rzeplin, Sadków, Stary Śleszów, Suchy Dwór, Szukalice, Turów, Węgry, Wilczków, Wilkowice, Wojkowice, Zagródki, Żerniki Wielkie, Żórawina
 • Dom Pawlaka
 • "Dom Kargula"
 • Festyn Sami Swoi
 • Festyn Sami Swoi
 • Festyn Sami Swoi
 • Tablica pamiątkowa
 • Festyn Sami Swoi
 • Festyn Sami Swoi
 • Kościół filialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
 • Kościół filialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
 • Kościół filialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
 • Uroczystości w kościele
 • Uroczystości w kościele
 • Kościół filialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
 • Dwór i folwark w Będkowicach (stan 2007r.)
 • Dwór w Będkowicach (stan 2007r.)
 • Mapa topograficzna okolicy wsi
 • Mapa rastrowa okolicy wsi
 • Cmentarzysko kurhanowe
 • Cmentarzysko kurhanowe
 • Osada średniowieczna
 • Osada średniowieczna
 • Osada średniowieczna
 • Osada średniowieczna


POWIAT WROCŁAWSKI
(województwo dolnośląskie)


 

Powiat wrocławski położony jest na Nizinie Śląskiej, na południowy–wschód od Wrocławia. Graniczy ze stolicą Dolnego Śląska – Wrocławiem i stanowi integralną część aglomeracji wrocławskiej. Obszar cechuje zróżnicowanie krajobrazu. Znajduje się tu zarówno masyw góry Ślęży na południu, jak i centralnie położone niziny przecięte dolinami rzek Odry, Bystrzycy, Oławy, Ślęzy i Widawy. Licznie występują również akweny wodne, w tym największy na Dolnym Śląsku w Mietkowie.
Powiat zajmuje obszar 1117,7 km2 (tj. 5,6% powierzchni województwa), a zamieszkuje go 111,1 tys. mieszkańców (tj. 3,9% ludności całego województwa). Powiat tworzą 3 gminy miejsko–wiejskie i 6 gmin wiejskich. Na jego terenie znajduje się 213 sołectw oraz 234 miejscowości, w tym 3 miasta i 231 wsi.
Wskaźnik zamieszkania na terenach wiejskich wynosi 85,1% ogółu mieszkańców powiatu (dla województwa dolnośląskiego – 29,7%). Wskazuje to na typowo rolniczy charakter powiatu. Współczynnik gęstości zaludnienia kształtuje się na poziomie 99 osób na 1 km2. Wskaźnik salda migracji w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 19,9 i jest najwyższym w skali województwa. Tak duża wartość wskaźnika migracji jest głównie związana z przenoszeniem się mieszkańców miasta Wrocławia na tereny podmiejskie. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 20,1% ogółu ludności powiatu, produkcyjnym 66,6%, a poprodukcyjnym 13,3%.
Z instalacji wodociągowej korzysta 88,5% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 42,3% oraz z sieci gazowej – 31,5%. Sieć drogową tworzą drogi o różnym znaczeniu. Najbardziej rozwinięte gospodarczo tereny leżą w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A–4, przykładem jest tzw. „węzeł bielański”, który należy do największych centrów handlowych w Polsce.
W końcu grudnia 2009 r. na terenie powiatu wrocławskiego zarejestrowanych w rejestrze REGON było 11269 jednostek gospodarczych (tj. 1015 na 10 tys. mieszkańców, podczas gdy w województwie 1101). W sektorze prywatnym, w którym dominowały podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (8861 jednostek), funkcjonowało 98,0% podmiotów gospodarki narodowej. Najwięcej podmiotów było zarejestrowanych w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (27,4%), budownictwo (14,8%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9,4%) oraz przetwórstwo przemysłowe (8,6%). W strukturze powiatu znaczącą rolę odgrywa działalność przemysłowa i budowlana. W tym sektorze pracuje 54,5% ogółu pracujących w powiecie. Stopa bezrobocia w dniu 31 XII 2009 r. wynosiła 5,5% (2 pozycja w województwie).
Powiat wrocławski przeżywa rozkwit budownictwa mieszkaniowego. W roku 2009 na terenie powiatu oddano do użytkowania łącznie 2034 mieszkania, liczba ta stawia powiat wrocławski na 1 miejscu w województwie dolnośląskim.
Baza noclegowa powiatu obejmuje 12 obiektów zbiorowego zakwaterowania dysponujących 696 miejscami noclegowymi. W 2009 r. udzielono ogółem 36,3 tys. noclegów, z czego 3,3 tys. turystom zagranicznym.
Obszary prawnie chronione zajmują 10,9% powierzchni powiatu wrocławskiego. Na terenie powiatu sklasyfikowanych jest 106 pomników przyrody. Lasy stanowią 10,7% ogólnej powierzchni. Użytki rolne na terenie powiatu zajmują 77,7% powierzchni, w tym grunty orne aż 66,0%.
(GUS)

 

GUS Powiat Wrocławski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »