wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

śląskie / wodzisławski (Czytaj więcej)
 • Widok z lotu ptaka
 • Widok z lotu ptaka
 • Widok z lotu ptaka
 • Sanktuarium
 • Sanktuarium
 • Koronacji obrazu Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej
 • Turza Śląska
 • Turza Śląska
 • Turza Śląska, krajobraz
 • Krajobraz z okolicy Turzy Śląskiej
 • Turza Śląska, widok na Sanktuarium
 • Turza Śląska
 • Turza Śląska
 • Turza Śląska, szkoła
 • Turza Śląska, szkoła
 • Turza Śląska - Sanktuarium
 • Turza Śląska
 • Wykopaliska archeologiczne w okolicy wsi
 • Wykopaliska archeologiczne w okolicy wsi
 • Stara stodoła (spichlerz)
 • Kościół pw. Św. Marii Magdaleny
 • Cmentarz przykościelny
 • Kościół pw. Św. Marii Magdaleny
 • Kaplica pw. św. Jana Nepomucena z początku XVII wieku

Herb

POWIAT WODZISŁAWSKI
(województwo śląskie)


  Powiat wodzisławski leży w południowo-zachodniej części województwa śląskiego. Od zachodu graniczy z powiatem raciborskim, od północy z powiatem rybnickim i miastem Rybnik, od wschodu z miastem Jastrzębie-Zdrój. Od południa granica powiatu stanowi również granicę państwa z Republiką Czeską. Obejmuje łącznie 4 gminy miejskie (Wodzisław Śląski, Rydułtowy, Radlin, Pszów) oraz 5 gmin wiejskich (Godów, Gorzyce, Lubomia, Mszana i Marklowice). Powierzchnia powiatu wodzisławskiego wynosi 286,8 km2, co przy liczbie mieszkańców równej 156,0 tys. daje gęstość zaludnienia na poziomie 544 osoby na 1 km2. W powiecie zauważalny jest wzrost liczby ludności wskutek dodatniego przyrostu naturalnego, jak również dodatniego salda migracji.

  Powiat wodzisławski jest obszarem o charakterze przemysłowo-handlowym. Funkcjonują tu także małe gospodarstwa rolne. Rozwojowi gospodarki w powiecie sprzyjają: położenie przygraniczne, dostępność komunikacyjna, zasoby naturalne i walory przyrodnicze. W końcu 2009 r. na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym przypadało 1011 podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Powiat wodzisławski posiada dobrze rozbudowany węzeł komunikacyjny łączący go z innymi ośrodkami centralnymi.

  Urozmaicona rzeźba terenu, mnogość zabytków, zbiorniki wodne (Olza, Buków, Nieboczowy) i atrakcyjnie usytuowane trasy i ścieżki rowerowe czynią powiat wodzisławski idealnym miejscem do odpoczynku. W Pszowie usytuowane jest sanktuarium maryjne przyciągające pielgrzymów z całego kraju. W granicach powiatu wodzisławskiego znajdują się 4 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, w których w 2009 r. udzielono 17,5 tys. noclegów.
(GUS)

 

GUS
Powiat Wodzisławski  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki