wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

świętokrzyskie / włoszczowski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Kluczewsko

Wsie

Biały Brzeg, Błota, Bobrowniki, Bobrowska Wola, Bobrowska Wola Kamienna, Boża Wola, Brzeście, Bytomka, Ciemiętniki, Dąbrowa, Dąbrowy, Dobromierz, Eliaszówka, Gęsiarnia, Gradek, Jakubowice, Januszewice, Jeżowiec, Kąparzów, Kąty, Kluczewsko, Kolonia Bobrowska Wola, Kolonia Łapczyna Wola, Komorniki, Kopalina, Koprusza, Kowale, Kresy, Krogulec, Lubicz, Łapczyna Wola, Łęg Januszewski, Miedziana Góra, Mrowina, Mrowina-Kolonia, Nowiny, Ośrodek, Pagory, Pilczyca, Pilczyca-Kolonia, Pod Chojną, Pod Korzeniem, Pod Kościołem, Pod Szosą, Poręba, Praczka, Rączki, Rudka, Rzewuszyce, Stanowiska, Stoczyska, Za Rzeką, Żabiniec, Zabrodzie, Zalesie, Zmarłe
Gmina Krasocin

Wsie

Antoniów, Belina, Borowiec, Brygidów, Bukowa, Bukowa Góra, Chałupki, Chotów, Cieśle, Czostków, Dąbrówka, Dąbrówki, Doły, Dwór, Dziadówki, Folwark, Futerał, Górka, Gościniec, Grobelki, Gruszczyn, Jabłoń, Jakubów, Karolinów, Koło Przejazdu, Komorniki, Kozia Wieś, Krasocin, Kuźnica, Lasek, Leśniczówka, Lipia Góra, Lipie, Ludynia, Mieczyn, Mieczynek, Niwiska Gruszczyńskie, Niwiska Krasocińskie, Nowa Huta, Nowy Dwór, Ogrójce, Oleszno, Ostra Górka, Ostrów, Piachy, Piaski, Pod Lasem, Pod Laskiem, Podlesko, Podrzujszcze, Porąbki, Poręby, Rogalów, Rudnik, Seperacja, Skorków, Stara Huta, Stara Wieś, Stojewsko, Sułków, Świdno, Szczotka, Wielkopole, Wojciechów, Wola Świdzińska, Występy, Wyszyce, Zabrody, Zagórnica, Zakrze, Żeleźnica
Gmina Moskorzew

Wsie

Chebdzie, Chlewice, Chlewska Wola, Dąbrówka, Dalekie, Damiany, Feliksówka, Gaje, Jadwigów, Józefów, Lubachowy, Mękarzów, Moskorzew, Perzyny, Przybyszów, Tarnawa Góra, Zagórze
Gmina Radków

Wsie

Bałków, Bieganów, Brzeście, Budki, Chycza, Cieszynie, Dębnik, Dzierzgów, Górajek, Kossów, Krasów, Krasówek, Kwilina, Laskowiec, Lipie, Na Górach Jeziorowych, Nowiny, Ojsławice, Pod Krasowem, Radków, Sadki, Skociszewy, Sosna, Sulików, Świerków, Zastawie
Gmina Secemin

Wsie

Bichniów, Borowe, Bród, Brzozowa, Bugaj, Cegielnia, Celiny, Czarna Góra, Czaryż, Dąbie, Daleszec, Gabrielów, Górka, Gródek, Kluczyce, Korwinów, Krzepice, Krzepin, Kuczków, Lipiny, Maleniec, Marchocice, Marianów, Międzylesie, Miny, Nadolnik, Osiny, Pałac, Papiernia, Pniaki, Pod Bujakiem, Pod Lasem, Pod Porębą, Psary, Psary-Kolonia, Ropocice, Secemin, Smugi, Wałkonowy Dolne, Wałkonowy Górne, Wincentów, Wola Czaryska, Wola Kuczkowska, Wolica, Zagórcze, Zakrzów, Żelisławice, Żelisławiczki, Zwlecza
Gmina Włoszczowa

Wsie

Barycz, Bebelno-Kolonia, Bebelno-Wieś, Bieganiec, Błonie, Boczkowice, Boczkowice-Kolonia, Bór, Czarnca, Czechy, Czeluśnia, Dąbie, Dąbrowa, Danków Duży, Danków Mały, Danków-Kolonia, Dołowatka, Dopijów, Dronowe Niwy, Dworskie Pole, Dziadówki, Dziekarnia, Folwark, Górna Wieś, Gościencin, Gościniec, Grobelka, Handlarka, Jamskie, Janów, Jeżowice, Kaleń, Kamienice, Kąty, Kazubiec, Klekot, Knapówka, Kobyla Wieś, Kolejowa, Kolonia, Konieczno, Konieczno-Dąbrowa, Kotowie, Ku Koniecznu, Kurzelów, Kuzki, Lasek, Laski, Ludwinów, Łachów, Łachowska Piła, Ługi, Małe Huby, Martynnik, Mchowie, Michałów, Międzylesie, Młyn, Młynek, Modrzewie, Mościska, Motyczno, Murowaniec, Na Polu, Nadolnik, Niedźwiadek, Nieznanowice, Niwa, Nowa Wieś, Ogarka, Ogrodzanki, Okupniki, Parasol, Pawłów, Pękowiec, Piątkowisko, Piekło, Piły, Pod Dziadówkami, Pod Hubami, Pod Lasem, Pod Ogarką, Pod Rogienicami, Pod Szkołą, Podlas, Podlesie, Podlipie, Podłazie, Półanki, Pozastodole, Prządzów, Przeczki, Przygradów, Rogienice, Rynek, Rząbiec, Sachalin, Silpia Duża, Silpia Mała, Sobierajka, Stara Wieś, Wola Wiśniowa, Wólka, Wrzosy, Wygoda, Wygwizdów, Wymysłów, Wymysłów Kurzelowski, Wyrąb, Wysyce, Za Górą, Za Przeczkami, Zakościele, Zapłocie, Zaprzeczki, Zastaw, Zastawie, Zwlecza
 • Samochód OSP Czarnca
 • OSP Czarnca
 • Tablica pamiątkowa
 • Kościół hermy z relikwiami
 • Dzrzwi z zamku Czarnieckich
 • Krzyż
 • Kościół, obraz z ołtarza polowego Stefana Czarnieckiego
 • Kościół św. Floriana, portret Stefana Czarnieckiego
 • Wnętrze kościoła, krzyż
 • Kościół św. Floriana, kaplica NMP
 • Izba Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego
 • Sarkofag hetmana Czarnieckiego w kościele
 • Pomnik hetmana Stefana Czarnieckiego
 • Tablica pamiątkowa
 • Arboretum - z około 1840r.
 • Kościół pw. św. Floriana
 • Szkoła murowana z 1938 r.
 • Kościół pw. św. Floriana

Herb

POWIAT WŁOSZCZOWSKI
(województwo świętokrzyskie)


Powiat włoszczowski położony jest w zachodniej części województwa. Rzeźba terenu ma charakter równinny z pasmem wzgórz Przedborsko-Małogoskich. O dużym bogactwie przyrody świadczą liczne obszary prawnie chronione (ok. 46% powierzchni posiada status prawny). W krajobrazie dominują lasy - zajmują ponad 41% powierzchni. Strumienie i rzeki (Pilica, Czarna, Nida) zachowały tu swój pierwotny charakter. Powiat jest także bogaty w zabytki architektury sakralnej i świeckiej pochodzące z różnych epok, ilustrujące historię ziemi świętokrzyskiej od najdawniejszych czasów. Niekwestionowanymi bogactwami naturalnymi powiatu są skały wapienne i piaski kwarcowe.
Powiat włoszczowski jest obszarem rolniczo-przemysłowym. Funkcje rolnicze realizują gminy wiejskie, natomiast przemysł rozwija się we Włoszczowej  stolicy ziemi włoszczowskiej. Rolnictwo stanowi doskonałe zaplecze dla rozwoju przemysłu spożywczego (zwłaszcza mleczarstwa), natomiast zasoby naturalne pozwoliły na prężny rozwój przemysłu wapienniczego, budowlanego, przetwórstwa drewna. Ochrona środowiska pozostaje tu priorytetem, bowiem powiat emituje największy po kieleckim i staszowskim odsetek zanieczyszczeń gazowych, które w całości trafiają do atmosfery. W 2009 r. zainstalowane urządzenia zatrzymały ponad 96% zanieczyszczeń pyłowych. Blisko 99% ścieków przemysłowych i komunalnych poddawanych jest oczyszczaniu. Około 34% mieszkańców korzysta z oczyszczalni ścieków.
Powiat włoszczowski z powierzchnią 908 km2 jest jednym z większych terytorialnie (7 lokata). W jego skład wchodzą: 1 gmina miejsko-wiejska oraz 5 gmin wiejskich. W powiecie zamieszkuje 3,7% ludności województwa, a gęstość zaludnienia jest najniższa w województwie i wynosi jedynie 51 osób/km2. Włoszczowskie należy do grupy słabo zurbanizowanych powiatów w województwie  na koniec 2009 r. ludność miejska stanowiła prawie 23%. Region ten notuje od lat ujemny przyrost naturalny. Na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat wskaźnik przyrostu naturalnego obniżył się z minus 0,1‰ do minus 2,7‰. Powiat ulega również wyludnieniu, ale tu skala zjawiska nieco osłabła (saldo migracji zwiększyło się z minus 3,0‰ do minus 2,4‰). Przy niskim zaludnieniu liczba mieszkań oddanych do użytku w przeliczeniu na 10 tys. osób osiąga w powiecie jeden z wyższych poziomów w województwie (w 2009 r.  26,3 co daje 2 lokatę).
Poziom bezrobocia w powiecie włoszczowskim utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Według stanu na koniec 2008 r. sektor rolniczy skupiał prawie 52% pracujących, przemysłowy i budowlany  niemal 24%, a sektor usługowy  prawie 25%. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców w rolnictwie zatrudnione były 173 osoby, w przemyśle i budownictwie  80, a w usługach rynkowych  35 i w nierynkowych  47. Na koniec 2009 r. prowadziło tu działalność niecałe 3% podmiotów gospodarczych województwa.
Wszystkie wyżej wymienione walory środowiska naturalnego i dostępnej infrastruktury stwarzają doskonałe warunki zarówno wypoczynku, jak i prowadzenia działalności rolniczej oraz przedsiębiorczej.
(GUS)

 

GUS
Powiat Włoszczowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej