wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

lubelskie / włodawski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Hanna

Wsie

Baje, Chilcze, Dańce, Dołhobrody, Gaj, Hanna, Holeszów, Janówka, Kamieniste, Kiślanka, Kolady, Komarówka, Końskie Błoto, Konstantyn, Kuczyny, Kuzawka, Lack, Leszczyce, Lipinki, Łydyny, Nowy Holeszów, Obszar, Osieńczuki, Ostrów, Patochy, Pawluki, Pod Górą, Podworzany, Popówka, Porchuciny, Rynek, Rzywuchy, Siedliska, Studzienice, Szydłów Kąt, Tyśniwne, Wawdyje, Wojnicze, Worłyszcze, Wydumka, Zadolinie, Zagrudcze, Zapagór, Zaświatycze
Gmina Hańsk

Wsie

Argentyna, Bartoszycha, Budki, Bukowski Las, Dubeczno, Fabryczne, Gajówka, Gliniaki, Glinianki, Granie, Hańsk Drugi, Hańsk Pierwszy, Hańsk-Kolonia, Kłębiki, Konstantynówka, Kozaki, Kracie, Krychów, Krzemienna, Kulczyn, Kulczyn-Kolonia, Leć, Leśna, Macoszyn Mały, Mieżychód, Osowa, Ostrowy Kulczyńskie, Piasek, Piątaki, Pikulawka, Podlaski, Pułanki, Reputka, Rudka Łowiecka, Stara Wieś, Stary Majdan, Starzyzna, Świców, Szcześniki, Szkolna, Teodorów, Toki, Topole, Tylne Pole, Ujazdów, Warszawka, Wojciechów, Wygon, Zawołcze, Żdżanne, Żdżarka, Żdżarka Włodawska, Zezulka
Gmina Stary Brus

Wsie

Dębina, Dominiczyn, Grądzik, Helenin, Hola, Kamień, Kołacze, Kułaków, Laski Bruskie, Lubowierz, Marianka, Mietułka, Nowa Marianka, Nowiny, Nowy Brus, Piasek, Pieńki, Podgórze, Podlasie, Skorodnica, Stara Marianka, Stary Brus, Szelibudy, Szmokotówka, Uciekaj, Wielki Łan, Wólka, Wołoskowola, Zamołodycze
Gmina Urszulin

Wsie

Aleksandrówka, Andrzejów, Andrzejów-Osada, Babsk, Bankowe, Białki, Bieleckie, Borysik, Brzezowo, Brzozowo, Dębowiec, Dyszczytno, Flisiuków, Grabniak, Grobelki, Hałas, Jamniki, Józefin, Kalinówka, Kochanowskie, Koło Młyna, Kozubata, Łomnica, Łowiszów, Łysocha, Majątek, Męczyńszczyzna, Michałów, Nowe Załucze, Okolenia Wytycka, Olszowo, Pastwisko, Pod Bubnowem, Pod Lasem, Podołże, Przymiarki, Sęków, Stare Załucze, Stary Andrzejów, Sumin, Szałowiły, Tadzin, Urszulin, Wereszczyn, Wiązowiec, Wielkopole, Wincencin, Władzin, Wola Wereszczyńska, Wólka Wytycka, Wujek, Wytyczno, Za Jeziorem, Zabrodzie, Zarudka, Zastawie, Zawadówka
Gmina Włodawa

Wsie

Adamki, Bajoniec, Czerskie, Darczyn, Demianówka, Dubnik, Folwark, Gromada, Gucin, Korolówka, Korolówka-Kolonia, Korolówka-Osada, Krasówka, Kryniczne, Kutil, Lipniki, Luta, Łyjki, Nadolszana, Okuninka, Orchówek, Ośrodki, Oszywka, Pańskie, Paszki, Podsusze, Połód, Różanka, Rybitwa, Rynek, Sobibór, Sobibór-Dubnik, Stawki, Stępka, Suszno, Suszno-Kolonia, Szerokie, Szkorutyniec, Szlachta, Szuminka, Wola, Wołczyny, Zaręka, Zarzecze, Zasiole, Żłobek Duży, Żłobek Mały, Zosin, Żuków
Gmina Wola Uhruska

Wsie

Brzeziny, Bytyń, Choina, Folwark, Huta, Józefów, Kątek, Kosyń, Łan, Macoszyn Duży, Majdan Stuleński, Małoziemce, Moczydła, Mszanka, Mszanna, Mszanna-Kolonia, Myściowyki, Nadbużanka, Ośrodek, Piaski, Piaski Uhruskie, Pięciowłóki, Pod Piaskami, Podbukowie, Podkraje, Podłukowskie, Podmalenie, Pólka, Popówka, Potoki, Przykory, Przymiarki, Sajówka, Siedliszcze, Sołtysy, Stanisławów, Stara Wieś, Stare Stulno, Stulno, Uhrusk, Wola Uhruska, Zabrodzie, Zadwórki, Zagóra, Zagrzędy, Zastawie, Zbereże
Gmina Wyryki

Wsie

Adampol, Batajsk, Czworaki, Dobropol, Dziesięciny, Horostyta, Horostyta-Kolonia, Ignaców, Kaplonosy, Kaplonosy-Kolonia, Kładki, Krukowo, Krzywki, Krzywowierzba, Lipówka, Lubień, Małorolne, Małoziemce, Samuły, Siedliska, Skrobień, Stara Suchawa, Suchawa, Sytyta, Wyryki, Wyryki-Adampol, Wyryki-Połód, Wyryki-Wola, Zahajki, Zahajki-Kolonia, Zduchy
 • Msza za zmarłych strażaków
 • Uroczysta msza za zmarłych strażaków
 • Pokaz sprawności
 • Uroczystość na cmentarzu wojennym
 • Przeście na cmentarz
 • Uroczystość w kościele
 • Kościół pw. św. Andrzeja Boboli
 • Kościół pw. św. Andrzeja Boboli
 • Tablica pamiątkowa
 • Tablica pamiątkowa w kościele
 • Tablica pamiątkowa
 • Pomnik i cmentarz
 • Kopiec Chwały KOP - krzyż pamiątkowy
 • Cmentarz
 • Pomnik i cmentarz żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza
 • Fragment cmentarza i pomnika
 • Pomnik i cmentarz żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza
 • Placówka Straży Granicznej w Zbereżu
 • Obelisk pamiątkowy
 • Tablica pamiątkowa
 • Pomnik "Żelaznego" poległego z rąk UB
 • Okolice Zbereża, brzeg Bugu
 • Okolice Zbereża
 • Zdjęcie satelitarne Zbereża


POWIAT WŁODAWSKI
(województwo lubelskie)


Powiat włodawski położony jest we wschodniej części województwa lubelskiego na Polesiu Lubelskim przy granicy z Białorusią i Ukrainą. Obejmuje on 1 gminę miejską - Włodawę i 7 gmin wiejskich. Powierzchnia wynosi 1256,4 km2,
a ludność około 40 tys. osób. Powiat należy do najsłabiej zaludnionych w województwie lubelskim, gęstość zaludnienia jest niska i wynosi 31 osób/km2. Występuje tutaj korzystna struktura demograficzna: wysoki jest udział ludności w wieku przedprodukcyjnym i niższy w poprodukcyjnym. W 2009 r. stopa bezrobocia wynosiła 20,6% - najwyższa w województwie.
Głównym źródłem utrzymania ludności jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują około 50% powierzchni powiatu. Główne uprawy to zboża i ziemniaki. W hodowli przeważa chów bydła, trzody chlewnej i drobiu.
Powiat jest położony na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Występują tutaj liczne lasy, bagna, torfowiska, łąki i jeziora. Lasy zajmują około 40% powierzchni powiatu. Stanowią one dużą atrakcję dla turystów, grzybiarzy i amatorów runa leśnego. Teren jest nieskażony, występują licznie cenne gatunki fauny i flory. Rozwija się turystyka piesza, kajakowa, konna i rowerowa. Pojezierze, oferuje rozbudowaną bazę noclegową - 45 obiektów zbiorowego zakwaterowania oraz 3000 miejsc noclegowych. Jezioro Białe koło Włodawy jest największym ośrodkiem wypoczynkowym w powiecie i całym województwie lubelskim. Dolina Bugu to teren lęgowy oraz obszar ostoi ptaków o znaczeniu europejskim, stanowi również fragment Rezerwatu Biosfery Natura 2000. Znajdują się tutaj także siedliska min. bobra, jenota i wilka. Na terenie powiatu położony jest Poleski Park Narodowy, chroniący najcenniejsze obszary torfowiskowo-bagienne z licznymi jeziorami, obejmujący 6160 ha. Obszarami o szczególnych walorach przyrodniczych są też parki krajobrazowe (14030 ha) oraz obszary chronionego krajobrazu (30357 ha). Na omawianym terenie znajduje się także 40 pomników przyrody.
Rozwija się tutaj z powodzeniem także agroturystyka. Są wolne tereny pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe, inwestycje usługowe i przemysłowe. Szansą dla powiatu włodawskiego jest również produkcja zdrowej żywności.
(GUS)

 

GUS
Powiat Włodawski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki