wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

łódzkie / wieluński (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Biała

Wsie

Biała Druga, Biała Druga-Kolonia, Biała Pierwsza, Biała Rządowa, Biała-Kopiec, Biała-Parcela, Biała-Parcela Druga, Biała-Parcela Trzecia, Bocian, Bronisławów, Brzoza, Dębina, Dziadownia, Górka, Góry Młyńskie, Góry Świątkowskie, Gwizdacz, Huby, Janowiec, Johanka, Kącik, Kierków, Klapka, Klimas, Kopydłów, Kopydłówek, Koryta, Księżaki, Kule, Laski, Łyskornia, Madej, Mariańska Swoboda, Mirków, Młynisko, Naramice, Naramice-Parcela, Olszowa, Osiny, Pieńki, Poduchowna, Poduchowne, Poręby, Przychody, Radomina, Rososz, Śmiecheń, Wiktorów, Wygoda, Zabłocie, Żurawin
Gmina Czarnożyły

Wsie

Adamki, Belców, Brzezina, Czarnożyły, Działy, Emanuelina, Glinianki, Gromadzice, Hubicze, Kąty, Kresy, Leniszki, Leonów, Łagiewniki, Łazowa Droga, Majorat, Michałków, Murowaniec, Nad Strugą, Niemcy, Opojowice, Patrol, Platoń, Postruże, Praga, Raczyn, Raj, Rząśnia, Staw, Stawek, Teklina, Wądoły, Weteranów, Wydrzyn, Zapłocie
Gmina Konopnica

Wsie

Anielin, Bębnów, Brzuściny, Cisowa, Dąbrowa, Dąbrówka, Dekandów, Dołki, Doły, Głuchów, Głuchów-Kolonia, Górka Konopnicka, Gościńce, Kamyk, Kamyk-Kolonia, Kąty, Kolonia Kamycka, Kolonia Szlachecka, Kolonia Wrońska, Konopnica, Kresy, Krzywko, Kurnica, Leszczyna, Łódki, Majorat, Mała Wieś, Miedze, Mieścisko, Nad Ługiem, Niwa, Niwka, Nopłatki, Okupniki, Piaski, Piekło, Podpiekło, Pogórze, Pszczelnik, Pustkowie, Rychłocice, Sabinów, Smokowy, Sobkowizna, Stawek, Stawisko, Strobin, Szynkielów, Uwrocie, Waganiska, Wroński Bór, Wrońsko, Wrzesień, Wycinki, Za Cegielnią, Żabieniec, Zamczysko, Zimowe Niwy
Gmina Mokrsko

Wsie

Banasie, Brzeziny, Chotów, Dobijacz, Dziadaki, Głęboki Ruczaj, Górale, Granice, Jasna Góra, Jeziorko, Kapkaz, Kąt, Kocilew, Komorniki, Konstantynówka, Kopaniny, Korea, Kośnik, Krajków, Krzyworzeka, Lasek, Lipie, Majorat, Mamzerówka, Mątewki, Mokrsko, Mokrsko Rządowe, Mokrsko-Osiedle, Morzykobyła, Motyl, Nowy Folwark, Olszyny, Orzechowiec, Ożarów, Ożarów-Towarzystwo, Pasternik, Plewina, Poduchowne, Pólko, Poręby, Rumpel, Sadzawki, Sakrajda, Sikornik, Słoniny, Słupsko, Stanisławów, Wiatraki, Wielki Las, Wola Mokrska, Wydarte, Wygoda, Żelazna, Zimna Woda, Zmyślona
Gmina Osjaków

Wsie

Bielany, Borki Walkowskie, Chorzyna, Czernice, Dąbrowa, Dąbrowice, Dębina, Dolina Czernicka, Drobnice, Ewarystów, Felinów, Gabrielów, Glinianki, Huta Czernicka, Jasień, Józefina, Kajdas, Kakalec, Kolonia Raducka, Kresy, Krzętle, Kurnica, Kuźnica Ługowska, Kuźnica Strobińska, Lesisko, Łykowe, Mała Wieś, Marzętnik, Mazurka, Niwa, Nowa Wieś, Nowiny, Osjaków, Piskornik Czernicki, Podkochlew, Przysieczki, Przysieki, Raducki Folwark, Raduczyce, Rzychta, Skaleniec, Smugi, Stanisławów, Stara Wieś, Szyszczyna, Tobułki, Ugoda, Walków, Wesołe Kąty, Żabieniec, Zagóry, Zofia
Gmina Ostrówek

Wsie

Antonin, Babin, Bolków, Borek, Brzeście, Cupel, Dębiec, Dębiec-Kolonia, Dobroszyny, Dymek, Gajek, Garbierka, Górne, Gromadki, Gwizdałki, Jackowskie, Janów, Karpaty, Kąt, Kierków, Kopiec, Kościółek, Koziołek, Koźlin, Kresy, Kruków, Kuźnica, Kuźnica-Jasionka, Łysa Góra, Marynka, Maśne Górki, Miąse, Milejów, Młynek, Niemierzyn, Nietuszyna, Nietuszyna-Kolonia, Numerek, Oczyn, Okalew, Oleśnica, Osiny, Ostrówek, Ostrówek-Parcela, Piasek, Piskornik, Plichów, Podborek, Praga, Przydatki, Raczyńskie, Rajkówek, Rudlice, Rzeczna, Sachalin, Skrzynno, Smolnik, Staropole, Stawik, Ugoda-Niemierzyn, Wielgie, Wielgie-Parcela, Wola Rudlicka, Zapowiednik
Gmina Pątnów

Wsie

Bieniec, Budziaki, Bukowce, Cieśle, Cisowa, Duży Bieniec, Dzietrzniki, Gligi, Grabowa, Grabowszczyzna, Grębień, Izdebki, Józefów, Kałuże, Kamionka, Kępowizna, Kluski, Koziochy, Krzewie, Kubery, Kusa Strona, Madeły, Malęda, Mały Bieniec, Mątewki, Młyny, Pątnów, Pątnówek, Piaski, Polaki, Popowice, Prusaki, Pustkowie, Rogatki, Stara Wieś, Strugi Pątnowskie, Syberia, Trajków, Troniny, Załęcze Małe, Załęcze Wielkie, Zamłynie, Źródła
Gmina Skomlin

Wsie

Bojanów, Bolkowszczyzna, Brzeziny, Chmielniki, Grześlaki, Kazimierz, Klasak Duży, Klasak Mały, Królewska Grobla, Ług, Malinówka, Maręże, Narodówka, Niedźwiady, Nowy Skomlin, Skomlin, Skomlinek, Smugi, Toplin, Walenczyzna, Wichernik, Wróblew, Wygoda, Żabieniec, Zadole, Zbęk, Złota Góra
Gmina Wieluń

Wsie

Bieniądzice, Borowiec, Chodaki, Dąbrowa, Gaszyn, Grodzisko, Gryfówek, Jodłowiec, Józefów, Kadłub, Karbanów, Kazimierz, Klusiny, Krajków, Krzyżówka, Kurów, Ludwina, Łęg, Małyszyn, Małyszynek, Masłowice, Mokrosze, Murowaniec, Nowy Świat, Olewin, Osice, Piaski, Porąbki, Pustkowie, Ruda, Rychłowice, Sieniec, Śliwa, Srebrnica, Starzenice, Turów, Urbanice, Widoradz Dolny, Widoradz Górny, Wydmuchowie, Źródła, Zwiechy
Gmina Wierzchlas

Wsie

Broników, Cieślina, Dąbrowa, Dobijacz, Doły, Drabki, Edwardów, Jajczaki, Jarząb, Jesiona, Kamion, Kaźmierów, Kochlew, Kolonia Krzeczowska, Kołodziejowizna, Kraszkowice, Krzeczów, Łaszew, Łaszew Rządowy, Łęki, Mierzyce, Modlin, Murowaniec, Nad Strugą, Nad Traktem, Ogroble, Opatów, Parcela Północna, Parcela Południowa, Piper, Pod Łysą Górą, Poduchowne, Przeczak, Przycłapy, Przywóz, Przywóz Dolny, Przywóz Górny, Pustkowie, Raj, Stara Wieś, Strugi, Toporów, Więcławy, Wierzchlas, Wieszagi, Zapłocie

Herb

POWIAT WIELUŃSKI
(województwo łódzkie)


Powiat Wieluński obejmuje 10 gmin o łącznej powierzchni 926 km2
(5,1% powierzchni województwa). Sieć osadniczą tworzy 1 miasto (Wieluń)
i 221 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 77,8 tys., tj. 3,1% ludności województwa; w mieście mieszka 23,9 tys. osób (30,7%), a na obszarach wiejskich 53,9 tys. (69,3%). W wyniku ubytku naturalnego (-912 osób) i ujemnego salda migracji (-679 osób) liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 2,0%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 23,8% do 20,3%,
a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 16,8% do 17,3%.
Użytki rolne stanowią 70,3% powierzchni, tereny zurbanizowane
i zabudowane 3,4%, a pod wodami 0,6%. Wskaźnik lesistości wynosi 24,1%,
a 19,8% powierzchni to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione.
Walory przyrodnicze sprzyjają rozwojowi funkcji rekreacyjno-turystycznej powiatu. Powiat leży częściowo w granicach dwóch parków krajobrazowych,
a na jego terenie znajdują się również rezerwaty przyrody. Nie tylko natura przyciąga turystów lecz również zachowane zabytki. Poza tym w powiecie jest dobrze rozwinięta baza noclegowo-gastronomiczna począwszy od gospodarstw agroturystycznych po ośrodki wczasowe, motele i zajazdy.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosi od 80,4% (gm. Osjaków)
do 95,3% (gm. Wieluń), a korzystających z kanalizacji od 8,5% (gm. Ostrówek)
do 75,8% (gm. Wieluń); gm. Pątnów oraz gm. Wierzchlas nie są skanalizowane.
Na terenie powiatu ma siedzibę 6,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 884 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 81,2% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
a 94,6% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (36,4%) oraz budownictwem (11,5%).
W 2008 r. w rolnictwie pracowało 44,5% ogółu pracujących, w przemyśle
i budownictwie 29,1%, a w usługach 26,4%. Stopa bezrobocia wynosiła 10,9%
(w 2009 r.) i była niższa o 0,7 pkt proc. niż przeciętnie w województwie.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 687 zł
i są niższe o 38 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie.
Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje w województwie 13 lokatę.
(GUS)

 

GUS

Powiat Wieluński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki