wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

mazowieckie / węgrowski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Grębków

Wsie

Aleksandrówka, Chojeczno-Cesarze, Chojeczno-Sybilaki, Gałki, Grębków, Grodzisk, Jabłonna, Kolonia Gałki, Kolonia Grodzisk, Kolonia Jabłonna, Kolonia Kózki, Kolonia Ogródek, Kolonia Podbojmie, Kolonia Podsusze, Kolonia Polków-Sagały, Kolonia Sinołęka, Kolonia Stawiska, Kolonia Suchodół, Kopcie, Kózki, Kwaśnianka, Leśnogóra, Nowa Sucha, Nowa Trzcianka, Ogródek, Oszczerze, Piotrowice, Pobratymy, Podsusze, Podsusze Szlacheckie, Podsusze Włościańskie, Polków-Daćbogi, Polków-Sagały, Poświętne, Proszew A, Proszew B, Słuchocin, Stara Sucha, Stara Trzcianka, Stawek, Stawiska, Stoczek, Suchodół, Trzebucza, Ulaski, Zagoździe, Żarnówka, Ziomaki
Gmina Korytnica

Wsie

Adampol, Bednarze, Borek, Chmielew, Czaple, Dąbrowa, Dębianka, Decie, Górki Borze, Górki Grubaki, Górki Średnie, Jaczew, Jugi, Kąty, Kietlanka, Kolonia Paplin, Komory, Korytnica, Kruszew, Kupce, Kwaśnianka, Leśniczówka Turna, Leśniki, Lipniki, Maksymilianów, Marianówka, Nojszew, Nowy Świętochów, Ostaszki, Paplin, Pniewnik, Połazie Świętochowskie, Rabiany, Rąbież, Roguszyn, Rowiska, Ruda, Sekłak, Sewerynów, Stary Świętochów, Szczurów, Teodorówka, Trawy, Turna, Wielądki, Wola Korytnicka, Wypychy, Żabokliki, Zakrzew, Zalesie, Żelazów
Gmina Liw

Wsie

Bierutowo, Borzychy, Budki, Butlerów, Gacki, Gajówka Borek, Grzegorzewizna, Ignasin, Janówki, Janowo, Jarnice, Jartypory, Kolonia Janowo, Kolonia Krypy, Kolonia Popielów, Kolonia Ruchenka, Kolonia Ruchna, Kolonia Zając, Krypy, Kucyk, Liw, Ludwinów, Maciejów, Miedzanka-Gajówka, Mokrzec-Gajówka, Nowiny, Osowiec, Ossolin, Pieńki, Pierzchały, Połazie, Popielów, Ruchenka, Ruchna, Sitarze, Śnice, Starawieś, Stary Kantor, Stawy, Szaruty, Tończa, Witanki, Wyszków, Zabródnie, Zając, Zawady, Zdroje
Gmina Łochów

Wsie

Baczki, Barchów, Barchów-Zacisze, Brzeźniak, Brzóza, Brzuza, Budziska, Burakowskie, Chludowo, Chrzepta, Czaplowizna-Gajówka, Dąbrowa, Gajówka Nadkole, Gniazdowo, Górki, Góry, Gwizdały, Jasiorówka, Jaworówek, Jerzyska, Jerzyska-Gajówka, Julin, Kaczeniec, Kalinowiec, Kaliska, Kamionna, Karczewizna, Kępa, Kolonia Kamionna, Koszelanka, Laski, Leśniczówka Wielgie, Łazy, Łojew, Łojki, Łopianka, Łosiewice, Majdan, Malwinów, Matały, Nadkole, Nowe Budziska, Ogrodniki, Ostrówek, Pieńki, Pogorzelec, Poterka, Relin, Rokitniak, Samotrzask, Stare Budziska, Stare Łazy, Szumin, Szumin Poduchowny, Twarogi, Wólka Paplińska, Wywłoka, Zagłusze, Zagrodniki, Zambrzyniec
Gmina Miedzna

Wsie

Błoniewo, Budziska, Glina, Karpiny, Kolonia Miedzna, Kolonia Podchojce, Kolonia Poszewka, Kolonia Żeleźniki, Miedzna, Międzyleś, Orzeszówka, Poszewka, Rostki, Syberia, Tchórzowa, Tchórzowa-Gajówka, Ugoszcz, Ugoszcz-Gajówka, Warchoły, Wola Orzeszowska, Wrotnów, Wrotnówek-Gajówka, Wrzoski, Żeleźniki, Zuzułka
Gmina Sadowne

Wsie

Bojewo, Cegielnia, Czaplowizna, Drak, Gać, Grabiny, Klin, Kocielnik, Kolonia Złotki, Kołodziąż, Kołodziąż-Rybie, Krupińskie, Kuźnica, Lipieniec, Majdan Kiełczewski, Mleczaki, Morzyczyn Włościański, Morzyczyn-Włóki, Obroki, Ocięte, Orzełek, Płatkownica, Podkole, Pruska Kępa, Rażny, Sadoleś, Sadowne, Sojkówek, Sokółka, Suć, Szynkarzyzna, Ukazy, Wilczogęby, Zabielowa, Zachoina, Zakurze, Zalesie, Zarzetka, Zastruże, Zieleniec, Złotki, Zofijówka
Gmina Stoczek

Wsie

Błotki, Brzózka, Drgicz, Działki, Gajówka Wschodnia, Gajówka Zachodnia, Grabiny, Grabowiec, Gruszczyno, Grygrów, Hermanów, Huta Gruszczyno, Kalaty, Kałęczyn, Kazimierzów, Kozołupy, Księżyzna, Lipka-Podborze, Lubierz-Leśniczówka, Majdan, Marianów, Miednik, Mrozowa Wola, Nowe Lipki, Polkowo, Stare Lipki, Stoczek, Toboły-Gajówka, Topór, Wieliczna, Wycech, Wycech-Gajówka, Zgrzebichy, Żulin
Gmina Wierzbno

Wsie

Adamów, Brzeźnik, Cierpięta, Czerwonka, Czerwonka-Folwark, Emin, Filipy, Helenów, Janówek, Jaworek, Józefy, Kaczy Dół, Karczewiec, Kazimierzów, Koszewnica, Krypy, Las Jaworski, Lucynówka, Majdan, Nadzieja, Natolin, Orzechów, Ossówno, Pawłówka-Gajówka, Przecze, Rąbież, Sitarze, Skarżyn, Soboń, Stary Dwór, Strupiechów, Sulki, Świdno, Wąsosze, Wierzbno, Wólka, Wyczółki, Wyględówek, Wyrzyki
 • Rzeźba zająca witająca w Zającu
 • Rzeźba zająca witająca w Zającu
 • Kościół
 • Jerzy Turek
 • Miedzeńska rękodzielniczka
 • Lucjan Rusjan
 • Henryk Ładosz
 • Hieronim Piotrowski
 • Helena Paderewska z mężem Ignacym Janem Paderewskim
 • Szymon Kobyliński
 • Szymon Kobyliński
 • mogiła powstańca z 1863r.
 • mogiła powstańca z 1863r.
 • Tablica pamiątkowa
 • Stanisław Brogowicz
 • Eleonora Brogowicz
 • Tymoteusz Łuniewski
 • Teodor Holder-Egger
 • Maria Holder-Eggerowa
 • W lesie obok Górek Grubaków
 • Opłatkowa gwiazda-dzieło Cz. Rowickiej
 • SP im. ks. bpa Franciszka Jaczewskiego w Górkach Grubakach
 • Obraz ks. bpa w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach
 • Grób nieznanego żołnierza w lesie obok wsi


POWIAT WĘGROWSKI
(województwo mazowieckie)


Powiat węgrowski jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 9 gmin o łącznej powierzchni 1221 km2 (3,4% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzą 2 miasta (Węgrów i Łochów) i 272 miejscowości wiejskie. Liczba mieszkańców wynosi 67,1 tys., tj. 1,3% ludności województwa; w miastach mieszka 19,2 tys. osób (28,6%), a na obszarach wiejskich - 47,9 tys. (71,4%). W wyniku ujemnego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 2,1 tys. (o 3,0%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat) - o 15,7%, a osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) - o 3,6%.
Powiat ma charakter rolniczy; użytki rolne stanowią 68,8% powierzchni, grunty leśne - 26,1%, zurbanizowane i zabudowane - 3,4%, a pod wodami - 0,7%. Blisko 38% powierzchni (w 2008 r.) to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 30,5% (gm. Wierzbno) do 88,8% (gm. Łochów), a korzystających z kanalizacji - od 5,3% (gm. Korytnica) do 71,2% (miasto Węgrów); gminy: Grębków, Liw, Sadowne i Wierzbno nie są skanalizowane. Jedynie mieszkańcy Węgrowa korzystali z sieci gazowej (11,7%).
Na terenie powiatu ma siedzibę 4107 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 612 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 80,7% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,3% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (29,0%), budownictwem (17,5%) oraz przetwórstwem przemysłowym (10,6%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 58% ogółu pracujących*, w usługach - 29%, a w przemyśle i budownictwie - 13%. Stopa bezrobocia wynosiła 16,3% (w 2009 r.) i była wyższa o 7,3 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 807 zł i są wyższe o 35 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 17 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski - 1168 zł, a ostatnie siedlecki - 442 zł).
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Węgrowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki