wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

mazowieckie / warszawski zachodni (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Błonie

Wsie

Białutki, Białuty, Bieniewice, Bieniewo-Parcela, Bieniewo-Wieś, Błonie-Wieś, Bramki, Bramki Dolne, Bramki Ludne, Bramki Ukazowe, Cholewki, Cholewy, Chruślin, Dębówka, Górna, Górna Wieś, Janków, Kolonia Osiek, Konstantów, Kopytów, Kopytów-Majątek, Łaźniew, Łaźniew-Majątek, Łaźniewek, Marysinek, Nowa Górna, Nowa Wieś, Nowe Faszczyce, Nowy Łuszczewek, Odrzywół, Pass, Piorunów, Radonice, Radzików, Rochaliki, Rokitno, Rokitno-Majątek, Stare Faszczyce, Stary Łuszczewek, Wawrzyszew, Wiśniówka, Witanów, Witki, Wola Łuszczewska, Zofiówka, Żukówka
Gmina Izabelin

Wsie

Ciechowszczyzna, Hornówek, Izabelin, Izabelin B, Izabelin C, Laski, Mościska, Opaleń, Pociecha, Sieraków, Truskaw, Truskaw Mały
Gmina Kampinos

Wsie

Bargłówek, Bieliny, Brogi, Bromierzyk, Budki Żelazowskie, Grabnik, Granica, Izabelin Leśny, Józefów, Kampinos, Kampinos A, Karolinów, Kirsztajnów, Komorów, Koszówka, Krubice, Kwiatkówek, Ludwików, Łazy, Łazy Leśne, Łazy-Przyćmień, Maszynka, Narty, Pasikonie, Pindal, Podkampinos, Polski Grunt, Prusy, Rzęszyce, Skarbikowo, Stare Gnatowice, Strojec, Strzyżew, Strzyżew-Kolonia, Strzyżew-Parcela, Szczytno, Szczytno-Ośrodek, Szczytno-Parcela, Wiejca, Wola Pasikońska, Zalasek, Zawady
Gmina Leszno

Wsie

Biała, Białuty, Bolesławów, Brzezinki, Czarnów, Czarnów-Towarzystwo, Feliksów, Gawartowa Wola, Grabina, Grądki, Grądy, Janówek, Julinek, Karpinek, Kępiaste, Korfowe, Leszno, Ławy, Łubiec, Marianów, Plewniak, Podrochale, Powązki, Rózin, Roztoka, Stelmachowo, Szadkówek, Szczawin, Szymanówek, Trzciniec, Walentów, Wąsy-Kolonia, Wąsy-Wieś, Wiktorów, Wilków, Wilkowa Wieś, Wólka, Wyględy, Wyględy Górne, Zaborów, Zaborówek
Gmina Łomianki

Wsie

Dąbrowa, Dziekanów Leśny, Dziekanów Polski, Kępa Kiełpińska, Kiełpin, Kiełpin Poduchowny, Łomianki Dolne, Nowy Dziekanów, Sadowa, Sadówka
Gmina Ożarów Mazowiecki

Wsie

Bronisze, Domaniewek Pierwszy, Duchnice, Gołaszew, Jawczyce, Józefów, Kaputy, Konotopa, Koprki, Kręczki, Macierzysz, Michałówek, Mory, Myszczyn, Nowa Wieś, Ołtarzew, Orły, Ożarów, Pilaszków, Piotrkówek Duży, Piotrkówek Mały, Płochocin, Płochocin-Osiedle, Pogroszew, Pogroszew-Kolonia, Stara Wieś, Strzykuły, Święcice, Szeligi, Umiastów, Wieruchów, Wolica, Wolskie
Gmina Stare Babice

Wsie

Babice Nowe, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Borki, Borzęcin, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Górki, Góry Klaudyńskie, Janów, Klaudyn, Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Kosmów, Kwirynów, Latchorzew, Leśny Zaborów, Lipków, Lubiczów, Mariew, Stanisławów, Stare Babice, Topolin, Trytew Zaborowska, Wierzbin, Wodnisko, Wojcieszyn, Zalesie, Zielonki, Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś
 • Hotel Lamberton
 • Cmentarz wojenny
 • Cmentarz wojenny
 • Procesja Bożego Ciałą , 2016 r.
 • Wnętrze kościoła
 • Msza Święta
 • Święcenia diakonatu - październik 2015 r.
 • Seminarium w Ołtarzewie
 • Obłóczyny 2016
 • Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
 • Pomnik na cmentarzu
 • Cmentarz wojenny
 • Dawny dwór, obecnie rewstauracja
 • Cmentarz wojenny
 • Seminarium Duchowne Ołtarzew
 • Uroczystość pod pomnikiem
 • Uroczystość pod pomnikiem
 • Mapa rastrowa wsi
 • Truskaw, zdjęcie satelitarne
 • Uroczystość
 • Pomnik ku czci poległych i zamordowanych.
 • Warta przed pomnikiem ku czci poległych i zamordowanych.
 • Zbiornik retencyjny "Mokre łąki"
 • Zbiornik retencyjny "Mokre łąki"


POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
(województwo mazowieckie)


Powiat warszawski zachodni jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 7 gmin o łącznej powierzchni 534 km2 (1,5% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzą 3 miasta (Błonie, Łomianki oraz Ożarów Mazowiecki) i 170 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 105,2 tys., tj. 2,0% ludności województwa; w miastach mieszka 37,4 tys. osób (35,5%), a na obszarach wiejskich  67,8 tys. (64,5%). W wyniku przewagi dodatniego salda migracji nad ujemnym przyrostem naturalnym liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zwiększyła się o 11,2 tys. (o 12,0%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat) zmniejszyła się o 6,7%, natomiast osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) zwiększyła się o 16,0%.
Powiat ma charakter usługowo-przemysłowy; użytki rolne stanowią 64,0% powierzchni, grunty leśne — 26,3%, zurbanizowane i zabudowane — 7,1%, a pod wodami — 0,8%. Ponad 46% powierzchni (w 2008 r.) to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przy czym 32,7% zajmuje Kampinoski Park Narodowy. Walory przyrodnicze sprzyjają rozwojowi funkcji rekreacyjno-turystycznej.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 34,5% (gm. Łomianki) do 91,5% (gm. Ożarów Mazowiecki), a korzystających z kanalizacji — od 24,5% (gm. Kampinos) do 74,5% (gm. Błonie). Relatywnie najwięcej ludności korzystało z sieci gazowej w gm. Łomianki (80,4%), a najmniej w gm. Leszno (28,8%); w  gminie Kampinos nie było sieci gazowej.
Na terenie powiatu mają siedzibę 14364 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, tj. 1366 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 73,5% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,9% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (31,3%) oraz przetwórstwem przemysłowym (11,0%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 12% ogółu pracujących*, w przemyśle i budownictwie — 27%, a w usługach  61%. Stopa bezrobocia wynosiła 5,3% (w 2009 r.) i była niższa o 3,7 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 892 zł i są wyższe o 120 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 8 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski  — 1168 zł, a ostatnie siedlecki — 442 zł).
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Warszawski Zachodni - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki