wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

wielkopolskie / wągrowiecki (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Damasławek

Wsie

Dąbrowa, Damasławek, Gruntowice, Kołybki, Kopanina, Kozielsko, Miąża, Międzylesie, Modrzewie, Mokronosy, Niemczyn, Piotrkowice, Rakowo, Smuszewo, Starężyn, Starężynek, Stępuchowo, Turza, Wiśniewko
Gmina Gmina Wągrowiec

Wsie

Bartodzieje, Bobrowniki, Bracholin, Brzeźno Stare, Bukowiec, Czekanowo, Dąbkowice, Danabórz, Dębina, Długa Wieś, Grylewo, Jakubowo, Jankowo, Józefowo, Kaliska, Kaliszanki, Kaliszany, Kamienica, Kiedrowo, Kobylec, Kołybiec, Koninek, Kopaszyn, Koźlanka, Krosno, Kurki, Ludwikowo, Łaziska, Łęgowo, Łekno, Łukowo, Michałowice, Micharzewo, Mikołajewo, Nowa Wieś, Nowe, Ochodza, Oporzyn, Orla, Ostrowo-Młyn, Pawłówko, Pawłowo Żońskie, Pokrzywnica, Potulice, Potuły, Przysieczyn, Przysieka, Rąbczyn, Redgoszcz, Rgielsko, Rudnicze, Rudniczyn, Runówko, Runowo, Runowskie, Sady, Sarbka, Siedleczko, Sienno, Sieńsko, Tarnowo Pałuckie, Toniszewo, Werkowo, Wiatrowiec, Wiatrowo, Wiatrowo-Las, Wiśniewo, Zaszkowice, Żelazka, Żelice
Gmina Gołańcz

Wsie

Bogdanowo, Brdowo, Buszewo, Chawłodno, Chojna, Czerlin, Czesławice, Czeszewo, Grabowo, Gręziny, Jeleń, Jeziorki, Konary, Krzyżanki, Kujawki, Laskownica Mała, Laskownica Wielka, Lęgniszewo, Miejski Młyn, Morakówko, Morakowo, Mostki, Oleszno, Ostrowo, Panigródz, Parkowo, Podjeziorze, Potulin, Prostkowo, Rybowo, Smogulec, Smolarnia, Tomczyce, Zamczysko
Gmina Mieścisko

Wsie

Budziejewko, Budziejewo, Gołaszewo, Gółka, Gorzewo, Jaroszewo Drugie, Jaroszewo Pierwsze, Jaworówko, Kłodzin, Mieścisko, Mieścisko-Ulica, Miłosławice, Mirkowice, Mirkowiczki, Nieświastowice, Piastowice, Pląskowo, Podlesie Kościelne, Podlesie Wysokie, Popowo Kościelne, Popowo-Huby, Popowo-Kolonia, Sarbia, Strzeszkowo, Tumidaj, Wiela, Wybranówko, Wymysłowo, Żabiczyn, Zakrzewo, Zbietka
Gmina Skoki

Wsie

Antoniewo, Antoniewo Górne, Bliżyce, Brzeźno, Budziszewice, Chociszewko, Chociszewo, Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Glinno, Gozdowiec, Grzybowice, Grzybowo, Ignacewo, Jabłkowo, Jagniewice, Kakulin, Kuszewo, Lechlin, Lechlinek, Lechlińskie Huby, Łosiniec, Miączynek, Młynki, Nadmłyn, Niedarzyn, Niedźwiedziny, Nowy Gościniec, Pawłowo Skockie, Pomarzanki, Potrzanowo, Raczkowo, Rakojady, Rejowiec, Rościnno, Roszkówko, Roszkowo, Sława Wielkopolska, Sławica, Stawiany, Szczodrochowo, Włókna, Wysoka
Gmina Wapno

Wsie

Aleksandrowo, Graboszewo, Komasin, Podolin, Rusiec, Srebrna Góra, Stołężyn, Wapno
 • Kościół pw.św. Mikołaja
 • Kościół pw.św. Mikołaja
 • Wnętrze kościoła pw.św. Mikołaja
 • Wnętrze kościoła pw.św. Mikołaja
 • Kościół pw.św. Mikołaja
 • Kościół pw.św. Mikołaja
 • Widok na wieś
 • Plebania przy Kościele
 • Kościół
 • Zdjęcie0123
 • Uczniowie podczas przerwy
 • Wóz strażacki OSP Morakowo
 • Budynek OSP
 • Budowa chodnika
 • Wiejski krajobraz
 • POMNIK PRZYRODY
 • Zespół Szkół w Morakowie
 • Zespół Szkół
 • Morakowo

Herb

POWIAT WĄGROWIECKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat wągrowiecki usytuowany jest w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje on obszar 1040 km2 i administracyjnie obejmuje 7 gmin, w tym 1 gminę miejską (Wągrowiec) i 2 miejsko-wiejskie (Gołańcz i Skoki). Gminy są podzielone na 144 sołectwa. Powiat wągrowiecki zamieszkuje 68,6 tys. osób osiedlonych w 3 miastach i 170 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przeciętnie 66 mieszkańców. Największa gęstość zaludnienia charakteryzuje gminę miejską Wągrowiec (1402 osoby/km2), natomiast najmniej zaludniona jest gmina wiejska Wągrowiec (33 osoby/km2). Ogółem w powiecie liczebnie nieznacznie przeważają kobiety (102 na 100 mężczyzn), w 3 gminach więcej jest mężczyzn niż kobiet, a w 1 występuje równowaga płci. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 64% ogólnej liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 55 osób w wieku nieprodukcyjnym, tj. o 1 osobę więcej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim.
Powiat wągrowiecki leży w regionie zwanym Pałuki (obszar polodowcowych jezior i pofałdowanej równiny). Przez powiat przepływają 4 rzeki: Wełna, Nielba, Struga Gołaniecka i Mała Wełna. Dwie z nich, Nielba i Wełna, krzyżują się tworząc unikalne zjawisko hydrograficzne. Występuje tu 39 jezior o powierzchni przekraczającej 1 ha, z których największe to: Kaliszańskie, Czeszewskie, Rygielskie i Stępuchowskie. Obszary leśne zajmują około 19% powierzchni. Do najciekawszych przyrodniczo terenów należy Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka oraz Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka. Atrakcję przyrodniczą stanowi również rezerwat przyrodniczo-leśny „Dębina” chroniący jedyną w Wielkopolsce dobrze zachowaną dąbrowę o cechach zbliżonych do naturalnych lasów gradowych i łęgowych. Dominują tu dorodne dęby w wieku 240-300 lat i wysokości do 40 m, a domieszkę stanowią graby i inne drzewa liściaste. Na terenie powiatu zlokalizowano 75 pomników przyrody.
Struktura gospodarcza powiatu wągrowieckiego, poza gminą miejską Wągrowiec, jest typowo rolnicza. W rejestrze REGON w końcu 2009 r. ujęte były 5724 podmioty gospodarki narodowej (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) zlokalizowane w powiecie wągrowieckim. Przeważały wśród nich jednostki handlowe i budowlane. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w 2009 r. w powiecie wągrowieckim pracowały 9274 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 135, przy 243 w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 4168 osób, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 17,0% i należała do najwyższych w województwie.
(GUS)

 

GUS
Powiat Wągrowiecki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej