wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

wielkopolskie / czarnkowsko-trzcianecki (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Czarnków

Wsie

Apostoły, Azja, Białężyn, Błota, Brzeźno, Brzeźno-Wybudowanie, Bukowiec, Ciążyń, Ciszkowo, Czarnków Zanotecki, Dębowiec, Gajewo, Gębice, Gębiczyn, Góra nad Notecią, Goraj-Zamek, Grzępy, Huby, Huta, Hutka, Jędrzejewo, Jesionowo, Kaźmierówka, Klementowo, Kociołki, Komorzewo, Książnica, Kuźnica Czarnkowska, Kuźnica Czarnkowska-Wybudowanie, Kuźnica-Majątek, Leśniczówka Walkowice, Lichota, Lipica, Marunówko, Marunowo, Marunowo Dolne, Marunowo Górne, Mikołajewo, Osuch, Paliszewo, Parcelaki, Pianówka, Piaski, Plany, Pomorska Wola, Promno, Radolinek, Radosiew, Radosiewko, Rakarnia, Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Runówko, Ryżewo, Sarbia, Sarbia-Majątek, Sarbka, Siuty, Śluza Czternaście, Śluza Trzynaście, Śmieszkowo, Sobolewo, Średnica, Toczek, W Łąkach, Walkowice, Walkowice-Wybudowanie, Wybudowanie Gębickie, Wybudowanie pod Grzępami, Wyrąb, Zieleniewo, Zofiowo
Gmina Drawsko

Wsie

Abisynia, Ameryka, Borzysko-Młyn, Brazylia, Bryza, Brzozowiec, Chełst, Chełst-Wschód, Chełst-Zachód, Dąbrówka, Drawski Młyn, Drawsko, Drawsko-Wybudowanie, Duży Kawczyn, Harenda, Kaczeniec, Kaczory, Kamiennik, Kawczyn, Korea, Kortaj, Kwiejce, Łężno, Mały Kawczyn, Marylec, Marylin, Moczydła, Nowe Kwiejce, Pęckowo, Pełcza, Piłka, Piłka-Folwark, Piłka-Las, Plany, Przecznik, Radęcin, Wybudowanie Marylińskie, Zajeziorko, Zieleniec
Gmina Krzyż Wielkopolski

Wsie

Brzegi, Dębina, Huta Szklana, Huta Szklana-Wybudowanie, Kuźnica Żelichowska, Lubcz Mały, Lubcz Wielki, Łokacz Mały, Łokacz Wielki, Nowe Bielice, Nowe Osieczno, Pestkownica, Przesieki, Rzeczyn, Stefanowo, Topno, Wizany, Zacisze, Żelichowo, Zwierzyniec
Gmina Lubasz

Wsie

Antoniewo, Bończa, Brzeg, Bzowo, Bzowo-Goraj, Cegielnia, Czarne Olendry, Dębe, Dulinowo, Elżbiecin, Goraj, Jaglina, Jędrzejewo, Kamionka, Kamionka-Wybudowanie, Kierzki, Klempicz, Krucz, Krutecki Bór, Kruteczek, Lubasz, Miłkówko, Miłkowo, Nowina, Parcelaki, Prusinowo, Psi Koniec, Santolina, Sławienko, Sławno, Sokołowo, Stajkowo, Wybudowanie Antoniewskie, Wybudowanie Kruteckie, Żabia Ameryka, Zielonowo
Gmina Połajewo

Wsie

Boruszyn, Boruszyn-Folwark, Boruszyn-Leśnictwo, Boruszynek, Budziska, Długi Bród, Garncarski Bród, Godosz, Huby, Jakubowo, Klutowo, Kolonia Sierakówko, Koszary, Krosin, Krosin-Folwark, Krosinek, Krosinek-Wybudowanie, Lisia Góra, Ludomicko, Młynkowo, Połajewko, Połajewo, Połajewskie Huby, Przybychowo, Rachetki, Sierakówko, Stare Wybudowanie, Tarnowiec, Tarnówko, Tarnowskie Wybudowanie, Wybudowanie Komorzewo, Wybudowanie Młynkowskie, Wybudowanie-Przybychowo
Gmina Trzcianka

Wsie

Biała, Biernatówka, Biernatowo, Dłużewo, Gintorowo, Gołębnik, Górnica, Kadłubek, Kamionki, Karcze, Kępa, Kochanówka, Kwiecewo, Łomnica, Łomnica-Folwark, Łomnica-Młyn, Młynek, Niekursko, Nowa Wieś, Ogorzałe, Osiniec, Pańska Łaska, Pokrzywno, Przyłęg, Przyłęki, Radolin, Rudka, Runowo, Rychlicki Młyn, Rychlik, Sarcz, Siedlisko, Siedlisko-Wybudowanie, Smolarnia, Smolary, Stary Młyn, Stobienko, Stobno, Straduń, Straduński Młyn, Teresin, Teresin-Karczma, Wapniarnia Pierwsza, Wapniarnia Trzecia, Wielicz, Wrząca, Wygoda
Gmina Wieleń

Wsie

Bęglewo, Biała, Bielskie Wybudowanie, Bielsko, Brzezinki, Dębogóra, Duża Kolonia, Dzierżążno Małe, Dzierżążno Wielkie, Dzierżążno-Wybudowanie, Folsztyn, Gieczynek, Gniewomierz, Gulcz, Gulczańskie Wybudowanie, Hamrzysko, Herburtowo, Jeleniec, Kaletowo, Kałądek, Kocień Wielki, Kuźniczka, Lipinki, Łaski, Maciejewo, Marianowo, Mężyk, Miały, Mniszek, Nowe Dwory, Ogrodzieniec, Osina, Papiernik, Potrzebowice, Rosko, Siklawa, Usypisko, Wrzeszczyna, Wrzeszczyńskie Wybudowanie, Zawada, Zielonowo
 • Dawno dawno temu w Radolinie
 • Stara aleja
 • Dębe
 • Dębe
 • Wiatrak koźlak
 • Wiatrak koźlak
 • Dębe
 • Dębe
 • Dębe
 • Ochotnicza Straż Pożarna Biała- 1955
 • Biała- Kościół
 • BIała - Kopanie torfu -1957r.
 • Biała - Dożynki - ok. 1950r.
 • Biała - Procesja Bożego Ciała 1968r.
 • Biała - Kościół i plebania - 1935r.
 • Biała - Szkoła - 1950r.
 • Biała - Litografia - zamek i park
 • Biała - ul. Zamkowa
 • Biała - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
 • Biała - ul. Radolińska
 • Biała - ul. Nowa
 • Biała - ul. Staszica
 • Biała - ul. Gorzelniana
 • Wieś Biała gm. Trzcianka

Herb

POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat czarnkowsko-trzcianecki usytuowany jest w północnej części województwa wielkopolskiego. Przez jego obszar przebiegają drogowe szlaki komunikacyjne, na osi z południa na północ, tj. od Poznania do Bałtyku, oraz na osi z zachodu na wschód tj. trasa Kostrzyn n/Odrą – Gorzów Wlkp. – Piła. Krzyżują się tu również linie kolejowe – tranzytowe, które przebiegają przez Krzyż Wlkp. – Trzciankę w kierunku Piły oraz z Poznania do Szczecina. Powiat czarnkowsko-trzcianecki zajmuje obszar 1806 km2 i administracyjnie obejmuje 8 gmin, w tym 1 gminę miejską (Czarnków) i 3 miejsko-wiejskie (Krzyż Wielkopolski, Trzcianka i Wieleń). Gminy są podzielone na 109 sołectw. Powiat czarnkowsko-trzcianecki zamieszkuje 86,9 tys. osób osiedlonych w 4 miastach i 163 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przeciętnie 48 mieszkańców. Największa gęstość zaludnienia charakteryzuje gminę miejską Czarnków (1118 osób/km2), natomiast najmniej zaludniona jest gmina miejsko-wiejska Wieleń (29 osób/km2). Ogółem w powiecie liczebnie nieznacznie przeważają kobiety (102 na 100 mężczyzn), w 3 gminach więcej jest mężczyzn niż kobiet, a w 1 występuje równowaga płci. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 64% ogólnej liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 56 osób w wieku nieprodukcyjnym, tj. o 2 osoby więcej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim.
Teren powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego jest bogaty w walory przyrodniczo-krajobrazowe. Obszary leśne zajmują ponad połowę powierzchni (52%). Ich rozległe kompleksy są ostoją dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Główną rzeką regionu jest Noteć, która płynie szeroką doliną, otoczoną wzgórzami morenowymi. Wyjątkową atrakcją powiatu są polodowcowo ukształtowane wzniesienia moreny czarnkowskiej tzw. „Szwajcaria Czarnkowska”. Do najciekawszych przyrodniczo terenów należą: Drawieński Park Narodowy, a także obszary chronionego krajobrazu Dolina Noteci, która jest ważną ostoją ptactwa wodnego i błotnego oraz Puszcza Notecka – największy i najbogatszy w faunę i florę kompleks leśny Wielkopolski. Atrakcję przyrodniczą stanowią również: rezerwat przyrody ożywionej „Czapliniec Kuźnicki”, florystyczny rezerwat przyrody „Źródliska Flinty” oraz rezerwat przyrody „Wilcze Błoto”. Na terenie powiatu zlokalizowano 183 pomniki przyrody.
Gospodarka przemysłowa powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego zlokalizowana jest w 2 największych miastach powiatu: Czarnkowie i Trzciance. Większość gmin ma jednak charakter rolniczy. W rejestrze REGON w końcu 2009 r. ujęte były 6272 podmioty gospodarki narodowej (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) zlokalizowane w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Przeważały wśród nich jednostki handlowe, a także budowlane, obsługi nieruchomości i firm oraz przemysłowe. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w 2009 r. w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim pracowało 16029 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 184, przy 243 w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 5253 osoby, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 15,6% i była jedną z wyższych w województwie.
(GUS)

 

GUS

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Statystyczny portret terytorium


Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej