wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Oborniki Śląskie

Wsie

Bagno, Borkowice, Brzezno Małe, Golędzinów, Jary, Kierz, Kokotów, Kotowice, Kowale, Kuraszków, Laskownica, Lubnów, Morzęcin Mały, Morzęcin Wielki, Niziny, Nowosielce, Osola, Osolin, Paniowice, Pęgów, Pęgówek, Piekary, Podgóra, Przecławice, Raków, Rościsławice, Siemianice, Swaratowice, Uraz, Wielka Lipa, Wilczyn, Zajączków
Gmina Prusice

Wsie

Borów, Borówek, Brzeźno, Budzicz, Chodlewko, Dębnica, Gąski, Gola, Górowo, Jagoszyce, Kaszyce Wielkie, Kopaszyn, Kosinowo, Krościna Mała, Krościna Wielka, Kuraszkówek, Ligota Strupińska, Ligotka, Łęgów, Pawłów Trzebnicki, Pększyn, Pietrowice Małe, Piotrkowice, Raki, Raszowice, Skokowa, Strupina, Sucha, Świerzów, Wilkowa, Wszemirów, Zakrzewo, Żłobki
Gmina Trzebnica

Wsie

Będkowo, Biedaszków Mały, Biedaszków Wielki, Blizocin, Boleścin, Brochocin, Brzezie, Brzyków, Bukowiec, Cerekwica, Domanowice, Droszów, Głuchów Górny, Janiszów, Jaszyce, Jaźwiny, Kanice, Kobylice, Koczurki, Komorówko, Komorowo, Koniówko, Koniowo, Księginice, Kuźniczysko, Ligota, Malczów, Małuszyn, Marcinowo, Masłów, Masłowiec, Nowy Dwór, Piersno, Piotrowice, Przeborów, Raszów, Rzepotowice, Skarszyn, Skoroszów, Sulisławice, Świątniki, Szczytkowice, Taczów Mały, Taczów Wielki, Trzy Chałupy, Ujeździec Mały, Ujeździec Wielki, Węgrzynów
Gmina Wisznia Mała

Wsie

Biskupice, Cienin, Gaj, Kalina, Kryniczno, Krzyżanowice, Ligota Piękna, Machnice, Malin, Mienice, Ozorowice, Pierwoszów, Piotrkowiczki, Psary, Raków, Raków Wielki, Rogoż, Strzeszów, Szewce, Szymanów, Wisznia Mała, Wysoki Kościół
Gmina Zawonia

Wsie

Budczyce, Cielętniki, Czachowo, Czeszów, Głuchów Dolny, Grochowa, Kałowice, Kopiec, Ludgierzowice, Miłonowice, Niedary, Pęciszów, Pomianowice, Prawocice, Pstrzejowice, Radłów, Rzędziszowice, Sędzice, Skotniki, Stanięcice, Sucha Mała, Sucha Wielka, Tarnowiec, Trzemsze, Trzęsowice, Zawonia, Złotów, Złotówek
Gmina Żmigród

Wsie

Barkówko, Barkowo, Biedaszkowo, Borek, Borzęcin, Bukołowo, Bychowo, Chodlewo, Chodlewo-Leśnictwo, Czarny Las, Dąbki, Dębno, Dębno-Cegielnia, Dobrosławice, Garbce, Gatka, Gola, Góreczki, Grądzik, Hucisko, Jamnik, Kanclerzowice, Karnice, Kaszyce Milickie, Kędzie, Kliszkowice, Kliszkowice Małe, Korzeńsko, Książęca Wieś, Laskowa, Łabuzki, Łapczyce, Łaźnica, Morzęcino, Niezgoda, Niezgoda-Majątek, Nowe Domy, Nowik, Osiek, Osiek Mały, Powidzko, Przedkowice, Przywsie, Radziądz, Rogożowa, Ruda Żmigrodzka, Ruda Żmigrodzka-Kolonia, Sanie, Sanie-Rybakówka, Sieczków, Stróże, Szarlotka, Szarzyna, Szydłów, Węglewo, Wierzbina, Zielony Dom, Żmigród-Wodociągi, Żmigródek, Żmigródek pod Lasem
 • Puchar Soltysa Nowego Dworu
 • Nowy Dwór
 • Nowy Dwór
 • Wilczy Gród
 • Wilczy Gród
 • Przejażdrzka
 • Konie czekające na jeźdźców
 • Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy
 • Stary Wilczyn
 • Wilczyn osiedle
 • Wilczyn osiedle
 • Wilczyn osiedle
 • Wilczyn osiedle
 •  Pęgów z wieży pałacowej
 •  Pęgów z wieży pałacowej
 •  Pęgów z wieży pałacowej
 •  Pęgów z wieży pałacowej
 •  Pęgów z wieży pałacowej
 • Kościół w Pęgowie
 • Widok zimowy na wieś
 • Sklep w Osoli
 • Stacja kolejowa w Osoli
 • Kościół pw. WNMP w stylu neoromańskim
 • Płaczący buk, zabytkowe drzewo


POWIAT TRZEBNICKI
(województwo dolnośląskie)


Powiat trzebnicki położony jest wśród Wzgórz Trzebnickich. Zajmuje obszar 1024,8 km2 (5,1% powierzchni województwa), a zamieszkuje go 79,2 tys. osób (2,8% ludności całego województwa). W skład powiatu wchodzi 6 gmin – 4 miejsko–wiejskie i 2 wiejskie. Ludność miejska stanowi 37,4% ogólnej liczby ludności tego powiatu. Gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 77 osób na 1 km2. Występuje tu dodatni przyrost naturalny i dodatnie saldo migracji, a ludność jest młodsza niż średnio w województwie.
W powiecie trzebnickim (wg stanu w dniu 31 XII 2009 r.) zarejestrowanych jest 7718 podmiotów gospodarczych (tj. 975 na 10 tys. mieszkańców), z tego 96,6% w sektorze prywatnym. Najwięcej jednostek zajmuje się: handlem; naprawą pojazdów samochodowych (27,2% podmiotów), budownictwem (17,3%), przetwórstwem przemysłowym (10,2%) oraz transportem i gospodarką magazynową (6,9%). W ogólnej liczbie zarejestrowanych jednostek osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowią 78,2%. W strukturze powiatu znaczącą rolę odgrywa działalność przemysłowa i budowlana. W tym sektorze pracuje 42,6% ogółu pracujących w powiecie. Stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 14,1% (11 miejsce wśród powiatów w województwie). Znaczne możliwości rozwoju powiatu trzebnickiego łączą się z lokalizacją na jego terenie podstref Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Żmigród, Prusice).
Pod względem liczby mieszkań oddanych do użytkowania na 10 tys. ludności (53,1) powiat trzebnicki zajmuje 5 miejsce. Spośród 419 mieszkań oddanych do użytkowania, 333 pochodziły od inwestorów indywidualnych.
W strukturze użytkowania gruntów dominują użytki rolne, stanowiące ponad 65,0% powierzchni powiatu. Grunty orne stanowią blisko 73,0% powierzchni użytków rolnych. Lasy pokrywają około 26,0% powierzchni powiatu. Łączna powierzchnia obszarów prawnie chronionych stanowi 24,0% ogólnej powierzchni powiatu, z czego 83,2% wchodzi w skład parku krajobrazowego, a 14,0% zajmuje obszar chronionego krajobrazu. Na terenie powiatu sklasyfikowane są 202 pomniki przyrody.
Powiat posiada dobrze rozwiniętą bazę noclegową, na jego terenie znajduje się 10 obiektów zbiorowego zakwaterowania, dysponujących 678 miejscami noclegowymi. W 2009 r. udzielono ogółem 26,7 tys. noclegów, z czego 1,0 tys. turystom zagranicznym, a stopień wykorzystania miejsc noclegowych kształtował się na poziomie 16,6%.
W gminie na 100 km2 przypada 68,1 km sieci wodociągowej i 13,3 km sieci kanalizacyjnej oraz 19,9 km sieci gazowej. Z instalacji wodociągowej korzysta 91,9% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 40,1% oraz z gazu – 37,4%.
(GUS)

 

GUS Powiat Trzebnicki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »