wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

łódzkie / tomaszowski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Będków

Wsie

Adamów, Będków, Będków-Kolonia, Brzustów, Ceniawy, Dąbrowa, Drzazgowa Wola, Ewcin, Gutków, Kalinów, Łaknarz, Magdalenka, Nowiny, Prażki, Remiszewice, Rosocha, Rudnik, Rzeczków, Sługocice, Teodorów, Wołkowa, Wykno, Zacharz
Gmina Budziszewice

Wsie

Adamów, Agnopol, Antolin, Bartoszówka, Budziszewice, Helenów, Józefów Stary, Mierzno, Nepomucenów, Nowe Mierzno, Nowy Józefów, Nowy Rękawiec, Rękawiec, Subina, Teodorów, Walentynów, Węgrzynowice, Węgrzynowice-Modrzewie, Zagórze, Zalesie
Gmina Czerniewice

Wsie

Annopol Duży, Annopol Mały, Annów, Chociw, Chociwek, Czerniewice, Dąbrówka, Dzielnica, Gaj, Helenów, Józefów, Krzemienica, Lechów, Lipie, Mała Wola, Nowa Strzemeszna, Nowe Studzianki, Paulinów, Podkonice Duże, Podkonice Małe, Podkonice Miejskie, Podkońska Wola, Stanisławów Lipski, Stanisławów Studziński, Strzemeszna, Strzemeszna Pierwsza, Studzianki, Teodozjów, Turobów, Wale, Wielka Wola, Wólka Jagielczyńska, Zagóry, Zubki Duże, Zubki Małe
Gmina Inowłódz

Wsie

Borki, Brzustów, Brzustów-Kolonia, Dąbrowa, Gaszek, Górki, Gródki, Inowłódz, Konewka, Królowa Wola, Leśnictwo, Liciążna, Poświętne, Spała, Teofilów, Wytoka, Wzgórze, Żądłowice, Zakościele
Gmina Lubochnia

Wsie

Albertów, Brenica, Chrzemce, Cygan, Czółna, Dąbrowa, Dębniak, Emilianów, Glinnik, Henryków, Jabłoń, Jakubów, Jasień, Kierz, Kochanów, Kruszewiec, Lubochenek, Lubochnia, Lubochnia Dworska, Lubochnia-Górki, Luboszewy, Małecz, Marianka, Nowy Glinnik, Nowy Jasień, Nowy Olszowiec, Olszowiec, Rzekietka, Szczurek, Tarnowska Wola
Gmina Rokiciny

Wsie

Albertów, Cisów, Eminów, Janinów, Janków, Janków Trzeci, Jankówek, Kolonia Łaznów, Łaznów, Łaznówek, Łaznowska Wola, Maksymilianów, Michałów, Mikołajów, Nowe Chrusty, Pogorzałe Ługi, Popielawy, Reginów, Rokiciny, Rokiciny-Kolonia, Stare Chrusty, Stefanów, Wilkucice Duże, Wilkucice Małe
Gmina Rzeczyca

Wsie

Bartoszówka, Bobrowiec, Brzeg, Brzeziny, Brzozów, Czekaj, Glina, Grotowice, Gustawów, Jeziorzec, Kanice, Kawęczyn, Lubocz, Łęg, Nowa Rzeczyca, Poniatówka, Roszkowa Wola, Rzeczyca, Sadykierz, Stanisławów, Tłumy, Wiechnowice, Zawady
Gmina Tomaszów Mazowiecki

Wsie

Cekanów, Chorzęcin, Ciebłowice Duże, Ciebłowice Małe, Dąbrowa, Gajówka Karolinów, Gajówka Smardzewice, Godaszewice, Jadwigów, Karczunek, Karolinów, Kolonia Zawada, Komorów, Kwiatkówka, Łagiewniki, Łazisko, Niebrów, Pudło, Sługocice, Smardzewice, Stara Wieś, Świńsko, Swolszewice Małe, Swolszewice-Błota, Swolszewice-Borek, Swolszewice-Iłki, Swolszewice-Stara Wieś, Swolszewice-Trzciniec, Tresta, Twarda, Wąwał, Wiaderno, Zaborów Drugi, Zaborów Pierwszy, Zawada
Gmina Ujazd

Wsie

Aleksandrów, Bielina, Bronisławów, Buków, Buków-Parcel, Ciosny, Dębniak, Helenów, Józefin, Józefów, Kolonia Dębniak, Kolonia Olszowa, Kolonia Ujazd, Konstancin, Leszczyny, Lipianki, Łączkowice, Łominy, Mącznik, Maksymów, Marszew, Młynek, Niewiadów, Ojrzanów, Olszowa, Olszowa-Piaski, Osiedle Niewiadów, Przesiadłów, Sangrodz, Skrzynki, Stasiolas, Szymanów, Teklów, Tobiasze, Ujazd, Władysławów, Wólka Krzykowska, Wygoda, Wykno, Zaosie, Zaosie-Bronisławów, Zaosie-Mącznik
Gmina Żelechlinek

Wsie

Brenik, Budki Łochowskie, Bukowiec, Chociszew, Czechowice, Czerwonka, Dzielnica, Feliksów, Gawerków, Gutkowice, Gutkowice-Nowiny, Ignatów, Janów, Józefin, Julianów, Karolinów, Kopiec, Lesisko, Lucjanów, Łochów, Łochów Nowy, Łochówek, Modrzewek, Naropna, Nowa Czerwonka, Nowe Byliny, Nowiny, Petrynów, Radwanka, Sabinów, Sokołówka, Stanisławów, Staropole, Stefanów, Świniokierz Dworski, Świniokierz Włościański, Teklin, Władysławów, Wola Naropińska, Wolica, Żelechlin, Żelechlinek
 • Mogiła ofiar II wojny św.
 • Cmentarz z I wojny św.
 • Synagoga
 • Zamek Kazimierza Wielkiego
 • Pasaż
 • Ruiny Zamku Kazimierza Wielkiego
 • Studnia
 • Kapliczka na Przprośnej Górze
 • Kościół św. Michała.
 • Księga na wzgórzu św. Idziego
 • Kościół Św Idziego
 • Kościół Św Idziego

Herb

POWIAT TOMASZOWSKI
(województwo łódzkie)


Powiat Tomaszowski obejmuje 11 gmin o łącznej powierzchni 1025 km2
(5,6% powierzchni województwa). Sieć osadniczą tworzy 1 miasto (Tomaszów Mazowiecki) i 266 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 120,1 tys.,
tj. 4,7% ludności województwa; w mieście mieszka 65,6 tys. osób (54,6%),
a na obszarach wiejskich 54,5 tys. (45,4%). W wyniku ubytku naturalnego
(-2338 osób) i ujemnego salda migracji (-1187 osób) liczba ludności w porównaniu
z 2000 r. zmniejszyła się 2,1%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 21,9% do 19,4%, a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 16,7% do 17,5%.
Użytki rolne stanowią 61,6% powierzchni, tereny zurbanizowane
i zabudowane 4,0%, a pod wodami 1,3%. Wskaźnik lesistości należy do najwyższych wśród powiatów województwa i wynosi 30,8%, a 11,4% powierzchni to obszary
o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione. Liczne walory przyrodnicze - Sulejowski Park Krajobrazowy, Rezerwat Niebieskie źródła
czy Ośrodek Hodowli Żubrów - sprzyjają rozwojowi funkcji rekreacyjno-turystycznej. Atrakcję turystyczną stanowią również Zalew Sulejowski i rzeka Pilica z licznymi ośrodkami wypoczynkowymi jak i gospodarstwami agroturystycznymi oraz gęsta sieć szlaków pieszych i rowerowych.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosi od 73,2% (gm. Lubochnia) do 90,8% (miasto Tomaszów Mazowiecki), a korzystających z kanalizacji od 0,1% (gm. Rzeczyca) do 77,1% (miasto Tomaszów Mazowiecki).
Na terenie powiatu ma siedzibę 8,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 723 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 80,5% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
a 93,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (33,0%) oraz przetwórstwem przemysłowym (14,0%).
W 2008 r. w rolnictwie pracowało 31,3% ogółu pracujących, w przemyśle
i budownictwie 32,0%, a w usługach 36,7%. Stopa bezrobocia wynosiła 17,0%
(w 2009 r.) i była wyższa o 5,4 pkt proc. niż przeciętnie w województwie.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 705 zł
i są niższe o 20 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie.
Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje w województwie 11 lokatę.
(GUS)

 

GUS

Powiat Tomaszowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki