wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

pomorskie / tczewski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Gniew

Wsie

Abisynia, Aplinki, Betlejem, Bielica, Brody Pomorskie, Brodzkie Młyny, Ciepłe, Cierzpice, Dąbrówka, Dębiny, Dębowo, Dębowy Las, Duchy, Duże Wiosło, Gaj, Gogolewo, Gogolewo-Las, Gogolewo-Pola, Jaźwiska, Jaźwiska Małe, Jeleń, Jeleń Królewski, Jeleń Szlachecki, Jelenica, Jesionna, Kolonia Ostrowicka, Kotło, Księże Włóki, Kuchnia, Kursztyn, Majątek, Mała Karczma, Małe Gronowo, Małe Wiosło, Małe Wyręby, Marianki, Milanowo, Na Piaskach, Nicponia, Nowy Dwór, Opalenie, Osady, Osiedle Kraziewicza, Osiedle Leśne, Ostrowite, Piaseckie Pole, Piaseczno, Pieniążkowo, Pieniążkowskie Pola, Pilcki, Pod Górami, Pod Lasem, Podwał, Pólko, Polskie Gronowo, Półwieś, Półwieskie Góry, Potłowo, Przeczki, Rakowiec, Rakówko, Rozgarty, Rzym, Stary Młyn, Szeligi, Szprudowo, Szprudowo-Wybudowanie, Trzy Króle, Tymawa, Tymawa-Wybudowanie, Widlice, Widlice Dolne, Widlice Górne, Wielkie Gronowo, Wielkie Walichnowy, Wielkie Wyręby, Włosienica
Gmina Morzeszczyn

Wsie

Bielsk, Borkowo, Borkowo Leśne, Brzeźno, Dzierżążno, Gąsiorki, Gętomie, Kierwałd, Królów Las, Lipia Góra, Majewo, Morzeszczyn, Nowa Cerkiew, Olsze, Olszówka, Piła, Rzeżęcin, Rzeżęcin-Pole, Suchownia
Gmina Pelplin

Wsie

Bielawki, Bielawski Las, Dębina, Gręblin, Janiszewko, Janiszewo, Janowo, Józefowo, Korytyba, Kulice, Kulowo, Lignowy Szlacheckie, Małe Walichnowy, Maniowo, Międzyłęż, Młynik, Nowy Dwór Pelpliński, Nowy Międzyłęż, Ornasowo, Pelplin-Nadleśnictwo, Pomyje, Pustki, Rajkowski Młyn, Rajkowy, Rajkowy Podlas, Rombark, Ropuchy, Rożental, Rudno, Rudnopole, Stary Międzyłęż, Stocki Młyn, Wielki Garc, Wola, Wybudowanie Gręblińskie
Gmina Subkowy

Wsie

Brzuśce, Bukowiec, Gorzędziej, Mała Słońca, Małe Subkowy, Mały Garc, Mały Gorzędziej, Narkowy, Pastwiska, Płaczewo, Radostowo, Rybaki, Starzęcin, Subkowskie Pole, Subkowy, Subkowy Dworzec, Waćmierz, Wielgłowy, Wielka Słońca
Gmina Tczew

Wsie

Bałdowo, Bojary, Boroszewko, Boroszewo, Czarlin, Czarlin-Dworzec, Czatkowy, Dąbrówka Tczewska, Dalwin, Damaszka, Gniszewo, Goszyn, Knybawa, Koziary, Lądy, Liniewko, Lubiszewo Tczewskie, Łukocin, Malenin, Małe Rokitki, Małe Turze, Mały Miłobądz, Małżewko, Małżewo, Mieścin, Miłobądz, Młynki, Owczarki, Piwnice, Polesie, Rokitki, Rukosin, Rysztówka, Śliwiny, Stanisławie, Stęclówka, Swarożyn, Świetlikowo, Szczerbięcin, Szpęgawa, Tczewskie Łąki, Turze, Waćmierek, Wędkowy, Zabagno, Zajączkowo, Zajączkowo-Dworzec, Zajączkowo-Wybudowanie, Zwierzynek

Herb

POWIAT TCZEWSKI
(województwo pomorskie)


Powiat tczewski położony jest w dolnej delcie Wisły, na skraju Żuław Wiślanych. Część obszaru powiatu znajduje się w regionie Kociewia. Obejmuje on łącznie 6 gmin. Powiat ma charakter rolniczo-przemysłowy. Ponad 14% powierzchni powiatu zajmują lasy, a obszar chronionego krajobrazu stanowi 12,6% jego powierzchni. W granicach powiatu znajduje się także 60 pomników przyrody.
Powiat zamieszkuje 113570 osób, co na obszarze równym 697 km2 wskazuje na wysoką gęstość zaludnienia wśród powiatów województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w powiecie zanotowano wzrost liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był dodatnim przyrostem naturalnym (plus 519 osób).
W 2009 r. w powiecie tczewskim oddano do użytkowania 377 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 317 mieszkań. Większość powiatu posiada dość dobrze rozwiniętą sieć kanalizacyjną i wodociągową. Z instalacji wodociągowej korzysta 91,9% ogółu ludności powiatu, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio                              – 73,1%.
Na terenie powiatu zarejestrowanych jest 9891 podmiotów gospodarczych, co w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców powiatu daje 871 podmiotów. Natomiast liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 23804 osoby.
W 2009 r. na wydatki budżetu powiatu pozyskano 4121,5 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu powiatu wyniosły 23,2 mln zł i w całości zostały przeznaczone na cele inwestycyjne. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (31,7% ogółu wydatków budżetu powiatu). W powiecie funkcjonuje 31 szkół podstawowych i 19 gimnazjów, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 7562 i 4276 uczniów.
Ze względu na malownicze jeziora, lasy, rezerwaty i liczne zabytki (m.in. średniowieczny zamek krzyżacki w Gniewie) powiat jest często odwiedzany przez turystów. Na obszarze powiatu znajduje się 10 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania. W 2009 r. udzielono ogółem 27532 noclegi, z których skorzystało 17757 osób, w tym 1380 turystów zagranicznych.
(GUS)

 

GUS
Powiat Tczewski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki