wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

małopolskie / tatrzański (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Biały Dunajec

Wsie

Bednarze, Biały Dunajec, Błękowie, Capace, Cudzichowie, Cupaki, Czachrowie, Dańkowe, Dzierżęgi, Fiskowa Dolina, Floryny, Ganderowie, Gile, Gliczarów Dolny, Gliczarów Górny, Granatówka, Iwańscy, Janowie, Jurasy, Jurzyści, Kapłony, Koślówka, Koziary, Króle, Kubancy, Kubusie, Kułachy, Kuny, Lachy, Leszczyny, Lichaje, Łuszczkowie, Maciaty, Mali, Michaliczki, Pańszczyki, Parowie, Sierockie, Skowyrowie, Śliwy, Sołtystwo, Stachowcy, Stasindowie, Stołowe, Stos, Strachoty, Świdry, Szyposie, Tatary, Wojciasy, Wójcizna, Wojtanki, Zoniowie
Gmina Bukowina Tatrzańska

Wsie

Aniołowie, Balbuzy, Białka Tatrzańska, Bieńkowski Wierch, Bryjów Potok, Brzegi, Bukowina Tatrzańska, Bulaczków Wierch, Cipkowie, Cygańska Ulica, Czarna Góra, Czubiaki, Dolina Pięciu Stawów, Gałowie, Gile, Grapa, Grocholów-Potok, Groń, Jurgów, Kamieńce, Kaniówka, Katryniacy, Knapki, Kobylarzówka, Krzystkówka, Kucówka, Leśnica, Łosie, Łysa Polana, Marki, Morskie Oko, Muchówka, Na Brzeg, Olczański Wierch, Olszówka, Pająki, Parowie, Pawliki, Piekarze, Pod Grapą, Polana-Głodówka, Przygórze, Roztoka, Rusiny, Rynias, Rzepiska, Sądel, Smalce, Sołtystwo, Stasiki, Stefany, Szewcy, Szewczaki, Tomalowie, Wierch Budzów, Wierch Kurucowy, Wilczki, Włosienica, Wojtusice, Wojtyczków-Potok, Wróble, Zagóra, Żurowie
Gmina Kościelisko

Wsie

Biały Potok, Blachówka, Brzuchacze, Budzówka, Bugaj, Butorów, Chochołowska, Chotarz, Czajki, Długopolska, Długoszówka, Dolina Chochołowska, Dziadularze, Dzianisz, Gawrony, Gole, Górkówka, Groń, Gronik, Gruszki, Hala Pisana, Halaburdowa, Kaplowa, Karpielówka, Kierpcówka, Kije, Kiry, Klejki, Knupiarze, Kojsówka, Kościelisko, Kukulaki, Lachowa, Malce, Mnichówka, Nędzówka, Obrochtówka, Orawculin Brzeg, Ornak, Pająkówka, Pindele, Pitoniówka, Płazówka, Podczerwińska, Podjaworki, Rąbanisko, Roje, Roztoki, Rysulówka, Siwa, Sobiczkowa, Staszele, Staszelówka, Styrczule, Świdronie, Sywarne, Szatanowa, Szeligówka, Tylki, Urchoci Wierch, W Potoku, Waconie, Witów, Wojdyłówka, Zagrody Dolne, Zagrody Górne, Żakówka, Zwolenie
Gmina Poronin

Wsie

Błociska, Brylówka, Budzów, Budzów Wierch, Bustryk, Butorów, Capówka, Chycakówka, Cipki, Do Laska, Dudkówka, Frąckówka, Golaczki, Jarosy, Jarosze, Jarząbki, Jesionkówka, Kamieniec, Kiecora, Kośne Hamry, Kowale, Kowalówka, Kule, Lachy, Lichajówka, Ligasówka, Łacki, Maciużnia, Majerczykówka, Małe Ciche, Mur, Murzasichle, Naglaki, Noski, Nowe Bystre, Polana pod Jeziorami, Poronin, Potoczki, Rafaczówki, Słodyczki, Stasikówka, Staszle, Stochy, Strączki, Suche, Tarasówka, Tylki, Wyżaki, Ząb, Zadnia Polana, Zagrody, Zasichla, Zazadnia Polana, Zgorzelisko
 • Termy Podhalańskie
 • Termy Podhalańskie
 • Termy Podhalańskie
 • Termy Podhalańskie
 • Termy Podhalańskie
 • Potok Biały Dunajec
 • Panorama Tatr z Białego Dunajca
 • Potok Biały Dunajec
 • Panorama Tatr z Białego Dunajca
 • Kościół
 • Karczma
 • Dom Wypoczynkowy
 • Siłownia w GHS
 • Gminna Hala Sportowa
 • Stok narciarski
 • Potok Biały Dunajec
 • Stacja Narciarska w Bukowinie Tatrzańskiej
 • Stacja Narciarska w Bukowinie Tatrzańskiej
 • Stacja Narciarska w Bukowinie Tatrzańskiej
 • Termy Bukowina Tatrzańska
 • Termy Bukowina Tatrzańska
 • Termy Bukowina Tatrzańska
 • Termy Bukowina Tatrzańska
 • Termy Bukowina Tatrzańska


POWIAT TATRZAŃSKI
(województwo małopolskie)


Powiat tatrzański o powierzchni 472 km2, w którym mieszka blisko 65,3 tys. osób, obejmuje łącznie 5 gmin. W jego skład wchodzą: 1 gmina miejska oraz 4 gminy wiejskie. Sąsiaduje on od strony północnej z powiatem: nowotarskim, natomiast od strony wschodniej, południowej i zachodniej stanowi granicę państwa ze Słowacją. Na 1 km2 przypada 138 osób, co plasuje powiat na 14 miejscu.
Powiat tarnowski należy do 15 powiatów Małopolski, które mają dodatnie saldo migracji na 1000 ludności (1,66) – 4 miejsce w województwie. W 2008 r. dominująca na terenie powiatu jest funkcja usługowa, w której zatrudnionych jest 66% pracujących, w rolnictwie – 26,5%. Najmniej, bo tylko 7,5% ogółu pracujących przypada na przemysł. Znajduje to przełożenie na wynik produkcji sprzedanej przemysłu, która wynosi 1 236 zł (21 miejsce). Jednak pod względem liczby podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców powiat zajmuje drugie miejsce – 1 440. Stopa bezrobocia rejestrowanego – 8,6% jest jednym z niższych wyników na tle pozostałych powiatów (4 miejsce). W porównaniu do 2008 r., wzrosła ona o 1,7 punkty procentowe. Pod względem mieszkań oddanych do użytkowania na 10 tys. mieszkańców (78,7) jak i przeciętnej powierzchni mieszkań na 1 osobę (29,3 m2) powiat tatrzański zajmuje czołowe lokaty – odpowiednio 3 i 1 miejsce.
Dzięki swojemu bardzo atrakcyjnemu położeniu geograficznemu u podnóża Tatr – powiat stanowi bardzo interesujący obszar turystyczny o dużych walorach przyrodniczo – kulturowych. Znajduje to odzwierciedlenie w liczbie obiektów zbiorowego turystycznego zakwaterowania – 158 (2 miejsce) oraz ilości udzielonych noclegów – ponad 1,5 miliona (3 miejsce). Blisko 93% powierzchni stanowią obszary prawnie chronione, z czego 45% to tereny parków narodowych (Tatrzańskiego Parku Narodowego). Dużym problemem powiatu jest bardzo słaba infrastruktura komunikacyjna. Na 100 km2 przypada tylko 13 km dróg publicznych o nawierzchni twardej, co jest najsłabszym wynikiem w województwie.
(GUS)

 

GUS
Powiat Tatrzański - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »