wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

śląskie / tarnogórski (Czytaj więcej)
  • Rezydencja
  • Szkoła
  • Sklep
  • Główna ulica w Orzechu
  • Salon samochodowy
  • Mapa rastrowa
  • Zdjęcie satelitarne Orzecha
  • Kościół w Orzechu

Herb

POWIAT TARNOGÓRSKI
(województwo śląskie)


   Powiat tarnogórski o powierzchni 644,2 km2, w którym mieszka 137,5 tys. mieszkańców, obejmuje łącznie 4 gminy miejskie (Kalety, Miasteczko Śląskie, Radzionków, Tarnowskie Góry) oraz 5 gmin wiejskich (Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg, Zbrosławice). Powiat leży w obrębie dwóch regionów, część północno-zachodnia na obszarze Niziny Śląskiej (dolina Małej Panwi i Stoły), pozostała część na obszarze Wyżyny Śląskiej.

   Powiat położony jest na pograniczu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, jego południową część (Tarnowskie Góry, Radzionków) charakteryzuje silne uprzemysłowienie, natomiast tereny północno-zachodnie oraz wschodnie mają charakter rolniczo-leśny. W południowej części powiatu (okolice Radzionkowa) znajdują się złoża węgla kamiennego. Przemysł skupiony jest głównie w Tarnowskich Górach, a ponadto przemysł drzewny i papierniczy w Kaletach, chemiczny w Krupskim Młynie, hutnictwo cynku i ołowiu w Miasteczku Śląskim, przetwórstwo rolno-spożywcze w Radzionkowie i Ożarowicach.

   Przez obszar powiatu przebiegają ważne linie kolejowe oraz drogi o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Główne trasy komunikacyjne to: linie kolejowe Chorzów – Tczew (magistrala węglowa), linia Katowice – Lubliniec oraz Tarnowskie Góry – Opole, drogi krajowe DK 11 (Bytom – Lubliniec – Ostrów Wielkopolski – Poznań – Kołobrzeg) i DK 78 (Chałupki – Chmielnik), droga ekspresowa S1 (Pyrzowice – Mysłowice). Na terenie powiatu w gminie Ożarowice znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice – Pyrzowice.

  W granicach powiatu tarnogórskiego znajduje się 13 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, w których w 2009 r. udzielono ponad 37 tys. noclegów. Atrakcjami turystycznymi regionu są m.in.: kolej wąskotorowa łącząca Miasteczko Śląskie z Bytomiem, Muzeum Chleba w Radzionkowie, Muzeum Miejskie, Zabytkowa Kopalnia Rud Srebronośnych i Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach.
(GUS)

 

GUS
Powiat Tarnogórski  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

 

Wizytówki