wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

podkarpackie / tarnobrzeski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Baranów Sandomierski

Wsie

Bania, Borek, Budy Wolacze, Bugaj, Chojaczki, Cypel, Dąbrowa, Dąbrowica, Do Serafina, Durdy, Dymitrów Duży, Dymitrów Mały, Firanki, Gałka, Goły Bór, Góra, Górka, Górki, Góry, Granicznik, Grochowiaki, Holendry, Hynowskie, Janówka, Jarosy, Józefów, Kaczaki, Karolówka, Knapy, Kolnica, Kolonia, Koło, Koniec, Koniecpol, Krakowska, Krasiczyn, Krzyczówka, Kusie, Majdańskie, Marki, Międzywodzie, Morgi, Murawy, Pagrądki, Piasecznik, Pod Potokiem, Podedworze, Podgóra, Podkorzeń, Podlesie, Podpołoń, Polki, Poręba, Porębniki, Poręby, Potok, Przedkościele, Przewóz, Przywory, Siedleszczany, Skopanie, Ślęzaki, Smykle, Sołtysie, Średniówka, Staw, Suchorzów, Tyńce, Urszulin, Wągroda, Wielkie Pniaki, Wola Baranowska, Za Borkiem, Za Ługiem, Zajazie, Zawoda, Zawodziany
Gmina Gorzyce

Wsie

Bajorek, Baskiery, Bazary, Błonie, Cypel, Czekaj, Dąbrowa Wrzawska, Dębina, Fantazja, Furmany, Goczałkowice, Górka, Górki, Gorzyce, Kąty, Kawęczyn, Kłajpeda, Łapiszów, Ług, Majdanek, Motycze Poduchowne, Murawy, Niwka, Orliska, Pączek Gorzycki, Pączek Wrzawski, Pasternik Wrzawski, Piekło, Podedwór, Podkole, Porąbka, Przybyłów, Raj, Rogatki, Rokicina, Sadowie, Sapy, Saskie Góry, Sokolniki, Szklana Górka, Trześń, Wieska, Wrzawy, Wychylówka, Wytrząska, Za Wałem, Żabie Dołki, Zabrody, Zadole, Zalesie Gorzyckie, Zastawie
Gmina Grębów

Wsie

Barany, Biele, Borek, Braniszów, Bukie, Chłodne, Dąbrowa, Głodna Górka, Grąd, Grądki, Grębów, Grzęba, Jamnica, Jaźwinie, Jeziórko, Kąt, Kędzie, Klewiec, Klonowe, Kobylarnia, Kobyłka, Kowalowa Górka, Krawce, Królewszczyzna, Lisia Góra, Ługi, Matnia, Matyki, Miętne, Moskale, Na Kobyłce, Nad Grądkiem, Nad Stawem, Niwa, Niwka, Nowiny, Nowy Grębów, Nowy Sulechów, Obórki, Odrzewy, Olendry, Orliska, Osina, Palędzie, Piach, Piasek, Piasek Dolny, Piasek Górny, Podchoinie, Podstawie, Poręba, Poręby, Poręby Furmańskie, Rokita, Rzym, Siedlisko, Sokół, Stale, Stare Chałupy, Stare Klonowe, Stary Sulechów, Szlachecka, Ugorek, Wiry, Wydrza, Zabita Łąka, Zabrnie Dolne, Zabrnie Górne, Zadąbrówcze, Zagórze, Zajezierze, Zapolednik, Zastawek, Żupawa, Żupawski Koniec
Gmina Nowa Dęba

Wsie

Alfredówka, Bardo, Berówka, Biele, Borek, Buda Stalowska, Chmielów, Ciosy, Cygany, Desne, Duża Ulica, Gawralin, Gęś, Głodyniec, Górka, Góry, Grądki, Hermanówka, Jadachy, Kępa, Koniec, Kozielec, Leszcze, Lipka, Łan, Mała Uliczka, Mogiły, Mokre, Na Granicy, Nad Szosą, Nadszosie, Piaski, Pod Górą, Pod Kółkiem, Podlesie, Poręba, Przybowe Bardo, Rozalin, Sztymber, Szubienica, Tarnowska Wola, Zagroble, Zagumnie, Zajęczy Ług, Zapłocie

Powiat tarnobrzeski położony jest w widłach Wisły i Sanu w północnej części województwa podkarpackiego. Powiat obejmuje cztery gminy przylegające od zachodu i południa do miasta Tarnobrzega: gminę miejsko-wiejską Nowa Dęba i Baranów Sandomierski oraz gminę wiejską Grębów i Gorzyce. Powiat liczy 53487 mieszkańców co na obszarze 521 km2 wskazuje na wysoką gęstość zaludnienia wśród powiatów w województwie. W strukturze wiekowej największy udział ma ludność w wieku produkcyjnym 64,6%, na kolejnym miejscu ludność w wieku przedprodukcyjnym 20,1%, a po niej ludność w wieku poprodukcyjnym 15,3%. Odsetki te są zbliżone do wojewódzkich. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 55 osób w wieku nieprodukcyjnym. W powiecie tarnobrzeskim stopa bezrobocia w 2009 r. wynosiła 16,5%.
Powiat ma charakter rolniczo-przemysłowy. Użytki rolne stanowią 49,0 % ogólnej powierzchni powiatu. Zdecydowana większość użytków rolnych znajduje się we władaniu właścicieli prywatnych. Produkcja rolnicza w zdecydowanej większości gospodarstw ma charakter wszechstronny bez określonego kierunku specjalizacji, za wyjątkiem pewnych mikroregionów specjalizujących się w niektórych kierunkach upraw np. w ogrodnictwie czy sadownictwie. Jednak ze względu na duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych i niską jakość gleb, zmniejsza się znaczenie rolnictwa jako źródło utrzymania mieszkańców.
Na terenie powiatu tarnobrzeskiego w 2009 r. było zarejestrowanych 3183 podmioty gospodarcze ogółem. Zdecydowanie najwięcej firm małych, zatrudniających 9 osób i mniej, stanowiących 94,7% ogółu podmiotów gospodarczych w powiecie. Przeważa sektor prywatny, który stanowi 95,7% ogółu podmiotów. Do najbardziej dynamicznie rozwijających się sekcji w gospodarce powiatu zalicza się handel i budownictwo.
Do atutu powiatu można zaliczyć duży, zwarty kompleks leśny z zachowanymi fragmentami lasów o charakterze puszczańskim. Leśny krajobraz urozmaicony jest dolinami rzek i cieków, wałami wydmowymi oraz dużymi kompleksami znaturalizowanych stawów rybnych. Powiat tarnobrzeski posiada niezaprzeczalne walory przyrodnicze, które przyczyniają się do rozwoju turystyki. W granicach powiatu funkcjonuje 5 obiektów zbiorowego zakwaterowania z 224 miejscami noclegowymi, z których w 2009 r. skorzystało 10454 turystów. Największą atrakcją turystyczną powiatu jest Zamek w Baranowie Sandomierskim, stanowiący najwyższej klasy zabytek budownictwa renesansowego.
(GUS)

 

GUS
Powiat Tarnobrzeski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej