wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

pomorskie / sztumski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Dzierzgoń

Wsie

Ankamaty, Bągart, Blunaki, Bruk, Budzisz, Chartowo, Chojty, Jasna, Jeziorno, Judyty, Kamienna Góra, Kuksy, Lisi Las, Litewki, Minięta, Morany, Nowa Karczma, Nowiec, Nowiny, Pachoły, Pawłowo, Piaski Sztumskie, Poliksy, Prakwice, Spalonki, Stanówko, Stanowo, Stara Wieś, Tywęzy, Żuławka Sztumska
Gmina Mikołajki Pomorskie

Wsie

Balewko, Balewo, Cierpięta, Cieszymowo, Dąbrówka Pruska, Dworek, Kołoząb, Kołoząb Mały, Krasna Łąka, Krastudy, Linki, Mikołajki Pomorskie, Mirowice, Namirowo, Nowe Minięta, Perklice, Pierzchowice, Sadłuki, Stążki, Wilczewo
Gmina Stary Dzierzgoń

Wsie

Adamowo, Bądze, Bartne Łąki, Białe Błoto, Bucznik, Danielówka, Folwark, Gisiel, Giślinek, Ględy, Górki, Kielmy, Kołtyniany, Kornele, Królikowo, Latkowo, Lipiec, Lubochowo, Matule, Milikowo, Monasterzysko Małe, Monasterzysko Wielkie, Mortąg, Myślice, Najatki, Nowy Folwark, Piaski Morąskie, Podwiejki, Pogorzele, Popity, Porzecze, Pronie, Prońki, Protajny, Przezmark, Pudłowiec, Skolwity, Stare Miasto, Stary Dzierzgoń, Tabory, Wartule, Wesoła Kępa, Zakręty, Zamek
Gmina Stary Targ

Wsie

Brzozówka, Bukowo, Czerwony Dwór, Dąbrówka Malborska, Dziewięć Włók, Gintro, Grzymała, Igły, Jodłówka, Jordanki, Jurkowice, Jurkowice Drugie, Jurkowice Pierwsze, Kalwa, Kątki, Klecewo, Kościelec, Krzyżówki, Lasy, Łabuń, Łoza, Malewo, Mleczewo, Nowy Targ, Olszak, Pozolia, Ramoty, Śledziówka, Stary Dwór, Stary Targ, Szropy, Szropy-Niziny, Telkwice, Trankwice, Tropy, Tropy Sztumskie, Tulice, Tulice Małe, Waplewko, Waplewo Wielkie, Waplewo-Osiedle, Zielonki
Gmina Sztum

Wsie

Barlewice, Barlewiczki, Biała Góra, Cygusy, Czernin, Goraj, Górki, Gościszewo, Gronajny, Grzępa, Kępina, Koniecwałd, Koślinka, Lewark, Michorowo, Nowa Wieś, Parowy, Parpary, Piekło, Pietrzwałd, Polanka, Polaszki, Postolin, Powibe, Ramzy Małe, Ramzy Wielkie, Szpitalna Wieś, Sztumska Wieś, Sztumskie Pole, Uśnice, Węgry, Witki, Wydry, Wygoda, Zajezierze

Herb

POWIAT SZTUMSKI
(województwo pomorskie)


Powiat sztumski położony jest we wschodniej części województwa pomorskiego. Obejmuje on łącznie 5 gmin. Obszar powiatu to nieskażone tereny leśne zajmujące 17,0% jego powierzchni oraz obszar chronionego krajobrazu znajdujący się w zachodnio-środkowej części i stanowiący 18,8% jego powierzchni. W granicach powiatu znajduje się 76 pomników przyrody.
Powiat zamieszkują 41694 osoby, co na obszarze równym 731 km2 wskazuje na niską gęstość zaludnienia wśród powiatów województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w powiecie zanotowano spadek liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był odpływem ludności (saldo migracji wyniosło minus 185 osób).
W 2009 r. w powiecie oddano do użytkowania 151 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 303 mieszkania. Większość powiatu posiada dość dobrze rozwiniętą sieć wodociągową i kanalizacyjną. Z instalacji wodociągowej korzystało 80,1% ogółu ludności powiatu, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 52,4%.
Powiat ma charakter rolniczy. Na jego terenie zarejestrowanych jest 3208 podmiotów gospodarczych, co w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców powiatu daje 769 podmiotów. Natomiast liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 5773 osoby.
W 2009 r. na wydatki budżetu powiatu pozyskano 2628,1 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu powiatu wyniosły 5,5 mln zł i w całości zostały przeznaczone na cele inwestycyjne. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (29,6% ogółu wydatków budżetu powiatu). W powiecie funkcjonuje 18 szkół podstawowych i 8 gimnazjów, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 2877 i 1585 uczniów.
(GUS)

 

GUS
Powiat Sztumski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki