wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Dźwierzuty

Wsie

Augustowo, Babięty, Budy, Byki, Dąbrowa, Dźwierzutki, Dźwierzuty, Gisiel, Grądy, Grodziska, Jabłonka, Jeleniowo, Julianowo, Julkowo, Kałęczyn, Kulka, Laurentowo, Linowo, Łupowo, Małszewko, Miętkie, Mirowo, Mycielin, Nowe Kiejkuty, Olszewki, Orzyny, Popowa Wola, Przytuły, Rańsk, Rogale, Rów, Rumy, Rusek Mały, Rutkowo, Sąpłaty, Śledzie, Stankowo, Szczepankowo, Targowo, Targowska Wola, Targowska Wólka, Zalesie, Zazdrość, Zimna Woda
Gmina Jedwabno

Wsie

Brajniki, Burdąg, Czarny Piec, Dębowiec, Dłużek, Dzierzki, Grobka, Jedwabno, Kot, Lipniki, Małszewo, Narty, Nowe Borowe, Nowy Dwór, Nowy Las, Omulew, Piduń, Rekowe, Rekownica, Strzała, Szuć, Waplewo, Warchały, Witówko, Witowo
Gmina Pasym

Wsie

Dybowo, Dźwiersztyny, Elganowo, Grom, Grzegrzółki, Jurgi, Krzywonoga, Leleszki, Łysa Góra, Michałki, Miłuki, Narajty, Otole, Rudziska Pasymskie, Rusek Wielki, Rutki, Siedliska, Tylkówko, Tylkowo
Gmina Rozogi

Wsie

Antonia, Borki Rozowskie, Dąbrowy, Dąbrowy-Działy, Faryny, Grodzie, Kiełbasy, Kilimany, Klon, Kokoszki, Kopytko, Kowalik, Księży Lasek, Kwiatuszki Małe, Kwiatuszki Wielkie, Lipniak, Łuckie Budy, Łuka, Morgi, Możdżenie, Nowy Suchoros, Orzeszki, Radostowo, Rozogi, Spaliny Małe, Spaliny Wielkie, Suchorowiec, Wilamowo, Wujaki, Wysoki Grąd, Występ, Zawojki
Gmina Świętajno

Wsie

Biały Grunt, Brzózki, Bystrz, Chajdyce, Chochół, Cis, Długi Borek, Jerominy, Jerutki, Jeruty, Kierwik, Kobiel, Koczek, Kolonia, Konrady, Łąck Mały, Łąck Wielki, Myszadło, Niedźwiedzi Kąt, Nowe Czajki, Piasutno, Połom, Powałczyn, Racibórz, Spychówko, Spychowo, Spychowski Piec, Stare Czajki, Stary Suchoros, Świętajno, Szklarnia, Zielone
Gmina Szczytno

Wsie

Czarkowy Grąd, Dąbrowa Nadjezierna, Dębówko, Gawrzyjałki, Janowo, Jęcznik, Kamionek, Kaspry, Kobyłocha, Korpele, Lemany, Leśny Dwór, Lipnik, Lipowa Góra Wschodnia, Lipowa Góra Zachodnia, Lipowiec, Lipowiec Mały, Łęg Leśny, Małdaniec, Marksewo, Młyńsko, Niedźwiedzie, Nowe Dłutówko, Nowe Gizewo, Nowiny, Ochódno, Olszyny, Piece, Piecuchy, Płozy, Prusowy Borek, Purda Szczycieńska, Pużary, Romany, Rudka, Ruski Bór, Sasek, Sasek Mały, Sasek Wielki, Sawica, Sędańsk, Siódmak, Stare Kiejkuty, Szczycionek, Szymany, Trelkówko, Trelkowo, Ulążki, Wałpusz, Wały, Wawrochy, Wikno, Wólka Szczycieńska, Wyżega, Zielonka, Żytkowizna
Gmina Wielbark

Wsie

Baranowo, Borki Wielbarskie, Ciemna Dąbrowa, Dąbrowa, Głuch, Jakubowy Borek, Jankowo, Jesionowiec, Kipary, Kołodziejowy Grąd, Kucbork, Lejkowo, Lesiny Małe, Lesiny Wielkie, Łatana Mała, Łatana Wielka, Łysak, Maliniak, Nowojowiec, Olędry, Omulew, Ostrowy, Piwnice Wielkie, Przeździęk Mały, Przeździęk Wielki, Rokitka, Róklas, Sędrowo, Stachy, Szymanki, Wesołówko, Wesołowo, Wielbark, Wyżegi, Zabiele, Zapadki, Zieleniec, Zieleniec Mały


POWIAT SZCZYCIEŃSKI
(województwo warmińsko-mazurskie)


Powiat szczycieński o powierzchni 1933,2 km2 leży w południowo-wschodniej części województwa. Na obszarze powiatu znajduje się 113 pomników przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 855,3 km2, a lasy 908,7 km2.
W latach 2000-2009 liczba ludności powiatu zmniejszyła się o 0,2%, w 2009 r. w powiecie szczycieńskim mieszkało 69286 osób. Spośród mieszkańców powiatu 21,9% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 64,3% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 13,8% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 55 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).
Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziło 4,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej, w tym 95,5% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. ludności w powiecie była niższa (713) niż w województwie (805). Najwięcej podmiotów działało w sekcjach: handel i naprawa pojazdów samochodowych (26,0%), budownictwo (14,0%) i przetwórstwo przemysłowe (8,9%). Powiat charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia, która w 2009 r. wyniosła 25,1%. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby z przedziału wiekowego 25-34 lata (28,4%), kolejną osoby w wieku 24 lata i mniej (23,8%).
Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewniają 33 zakłady opieki zdrowotnej i 15 praktyk lekarskich. W 2009 r. w powiecie udzielono 368,7 tys. porad lekarskich i 72,6 tys. porad stomatologicznych. Liczba łóżek szpitalnych, w ramach stacjonarnej opieki zdrowotnej, w 2008 r. w przeliczeniu na 10 tys. ludności wyniosła 22 (w województwie 43).
Powiat dysponuje 21 obiektami noclegowymi (poza kwaterami agroturystycznym) z 2,0 tys. miejsc noclegowych. W 2009 r. z miejsc noclegowych skorzystało 21,6 tys. osób, w tym 298 obcokrajowców. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w powiecie wyniósł 28,8%, w województwie 29,6%.
Długość sieci dróg powiatowych o twardej nawierzchni w powiecie szczycieńskim w 2008 r. wyniosła 466,4 km. Na 100 km2 powierzchni przypadało 24,1 km dróg (w województwie 28,9 km). W powiecie w 2009 r. zarejestrowanych było 37,1 tys. pojazdów samochodowych i ciągników, spośród których samochody osobowe stanowiły 74,7%.
(GUS)

 

GUS
Powiat Szczycieński  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki