wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

wielkopolskie / szamotulski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Duszniki

Wsie

Brzoza, Ceradz Dolny, Ceradz Dolny-Kolonia, Chełminko, Duszniczki, Duszniki, Duszniki-Huby, Duszniki-Osiedle, Grobla, Grodziszczko, Grzebienisko, Huby, Jakubowo, Kunowo, Kunowo-Huby, Ludowo, Mieściska, Młynkowo, Niewierz, Parcele, Podrzewie, Pólko, Sarbia, Sędzinko, Sędziny, Sękowo, Turówko, Wierzeja, Wilczyna, Wilkowo, Zakrzewko, Zalesie
Gmina Kaźmierz

Wsie

Brzezno, Bytyń, Chlewiska, Chrusty, Czyściec, Dolne Pole, Gaj Wielki, Gorgoszewo, Gorszewice, Kaźmierz, Kaźmierz Wielkopolski, Kiączyn, Komorowo, Kopanina, Miecki, Młodasko, Nowa Wieś, Piersko, Pólko, Radzyny, Sierpówko, Sokolniki Małe, Sokolniki Wielkie, Stare, Stramnica, Wierzchaczewo, Witkowice, Witkowice-Wybudowanie
Gmina Obrzycko

Wsie

Annogóra, Antoniny, Borownik, Brączewo, Bugaj, Chraplewo, Daniele, Dobrogostowo, Gaj Mały, Jaryszewo, Karczemka, Karolin, Kobylniki, Koźmin, Lizbona, Mędzisko, Modrak, Nowina, Obrowo, Obrzycko-Zamek, Ordzin, Pęckowo, Piotrowo, Słopanowo, Słopanowo-Huby, Stobnicko, Zielonagóra
Gmina Ostroróg

Wsie

Bielejewo, Bielejewo Leśne, Binino, Binińskie Huby, Bobulczyn, Dobrojewo, Forestowo, Karolewo, Klemensowo, Kluczewo, Kluczewo-Huby, Nowy Zapust, Oporowo, Piaskowo, Rudki, Rudki-Huby, Stary Zapust, Szczepankowo, Wielonek, Wygoda, Zapust
Gmina Pniewy

Wsie

Bielawy, Bukowina, Buszewko, Buszewo, Chełmno, Dąbrowa, Dębina, Dęborzyce, Hermanowo, Jakubowo, Karmin, Kikowo, Kikowska Aleja, Konin, Koninek, Koszanowo, Lubocześnica, Lubosina, Lubosinek, Nojewo, Nosalewo, Orliczko, Podborowo, Podpniewki, Przystanki, Psarce, Psarki, Psarskie, Rudka, Śródka, Stefanowo, Szymanowo, Turowo, Zajączkowo, Zajączkowo-Huby, Zajączkowska Aleja, Zalewo, Zamorze
Gmina Szamotuły

Wsie

Baborówko, Baborowo, Bociany, Brodziszewo, Czyściec, Emilianowo, Gałowo, Gałowo-Majątek, Gąsawy, Grabowiec, Jastrowo, Jastrowo-Majątek, Kamionka, Kąsinowo, Kępa, Koźle, Krzeszkowice, Lipnica, Lipnickie Huby, Ludwikowo, Lulinek, Mielno, Mutowo, Myszkowo, Nowy Folwark, Ostrolesie, Otorowo, Pamiątkowo, Piaskowo, Piotrkówko, Poświętne, Przecław, Przecławek, Przyborówko, Przyborowo, Rudnik, Śmiłowo, Szczuczyn, Twardowo, Wincentowo, Witoldzin, Żalewo
Gmina Wronki

Wsie

Aleksandrowo, Bielawy, Biezdrowo, Biezdrowo-Huby, Biezdrowo-Osady, Borek, Chojno-Błota Małe, Chojno-Błota Wielkie, Chojno-Młyn, Chojno-Wieś, Ćmachowo, Ćmachowo-Huby, Dąbrowa, Dębiogóra, Głuchowiec, Głuchowo, Głuchowo-Huby, Gogolice, Huby-Oporowo, Jasionna, Józefowo, Karolewo, Kłodzisko, Kobus, Krasnobrzeg, Krzywołęka, Lubowo, Lubowo Drugie, Lutyniec, Łucjanowo, Marianowo, Maszewice, Mokrz, Nadolnik, Nowa Wieś, Nowy Kraków, Obelzanki, Olesin, Olin, Pakawie, Pierwoszewo, Piła, Popowo, Pożarowo, Pustelnia, Rzecin, Samita, Samołęż, Smolarnia, Smolnica, Smugi, Stare Marianowo, Stare Miasto, Stróżki, Szklarnia, Szostaki, Tomaszewo, Warszawa, Wartosław, Wartosław-Huby, Wierzchocin, Winnogóra, Witoldowo, Wróblewo, Wróblewo-Młyn, Zbigniewo, Zdroje
 • Znak (herb) Popowa
 • Sokolniki Wielkie
 • Sokolniki Wielkie
 • Sokolniki Wielkie
 • Sokolniki Wielkie
 • Sokolniki Wielkie
 • Sokolniki Wielkie
 • Sokolniki Wielkie
 • Sokolniki Wielkie
 • Sokolniki Wielkie
 • Sokolniki Wielkie widok
 • Sokolniki Wielkie widok
 • Sokolniki Wielkie
 • Sokolniki Wielkie po gradobiciu
 • Sokolniki Wielkie o zachodzie
 • Sokolniki Wielkie
 • Warta zimą
 • Warta zimą
 • Struga zimą
 • Struga zimą
 • Zachód słońca
 • Warta podczas powodzi
 • Warta podczas powodzi
 • Warta podczas powodzi

Herb

POWIAT SZAMOTULSKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat szamotulski usytuowany jest w północno-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje on obszar 1119 km2 i administracyjnie obejmuje 8 gmin, w tym 1 gminę miejską (Obrzycko) i 4 miejsko-wiejskie (Ostroróg, Pniewy, Szamotuły i Wronki). Gminy są podzielone na 126 sołectw. Powiat szamotulski zamieszkuje 87,3 tys. osób osiedlonych w 5 miastach i 201 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przeciętnie 78 mieszkańców. Największa gęstość zaludnienia charakteryzuje gminę miejską Obrzycko (595 osób/km2), natomiast najmniej zaludniona jest gmina wiejska Obrzycko (39 osób/km2). Ogółem w powiecie liczebnie przeważają kobiety (średnio 105 na 100 mężczyzn), a w 1 gminie występuje równowaga płci. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 65% ogólnej liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 53 osoby w wieku nieprodukcyjnym, tj. o 1 osobę mniej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim.
Powiat szamotulski leży w większości na Równinie Szamotulskiej. Północna część powiatu położona jest w Kotlinie Gorzowskiej, a zachodnia na Pojezierzu Międzychodzko-Sierakowskim. Obszary leśne zajmują około 32% powierzchni. Do najciekawszych przyrodniczo terenów należy Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Notecka. Na obszarze tym rosną rzadkie gatunki roślin, m.in.: knieć błotna, rdestnica pływająca, turzyca zaostrzona, osoka aloesowata i widlak jałowcowaty. Około 30 gatunków ptaków wodno-błotnych ma tu swoje miejsca lęgowe (m.in. łabędź niemy, żuraw, bąk, perkoz dwuczuby, czapla siwa, gęgawa i bączek). Atrakcję przyrodniczą stanowią również rezerwaty: „Brzęki przy Starej Gajówce”, „Bytyńskie Brzęki”, „Duszniczki”, „Huby Grzebieniskie”, „Jakubowo”, „Las Grądowy nad Mogilnicą”, „Wyspy na Jeziorze Bytyńskim” oraz „Świetlista Dąbrowa”. Na terenie powiatu zlokalizowano 128 pomników przyrody.
W strukturze gospodarczej regionu dominuje rolnictwo oraz gospodarka rolno-przemysłowa. W rejestrze REGON w końcu 2009 r. ujętych było 7658 podmiotów gospodarki narodowej (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) zlokalizowanych w powiecie szamotulskim. Przeważały wśród nich jednostki handlowe i budowlane, a także obsługi nieruchomości i firm oraz przemysłowe. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w 2009 r. w powiecie szamotulskim pracowało 18605 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 213, przy 243 w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 3803 osoby, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 11,1% i była wyższa od średniej wojewódzkiej.
(GUS)

 

GUS
Powiat Szamotulski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej