wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Brzeżno

Wsie

Brzeżno, Chomętówko, Chomętowo, Grąbczewo, Grądzkie, Karsibór, Kłącko, Koszanowo, Krajewo, Miłoszewice, Mulite, Pęczerzyno, Pęczerzyński Młyn, Półchleb, Przyrzecze, Rzepczyno, Słonowice, Sonino, Więcław, Wilczkowo
Gmina Połczyn-Zdrój

Wsie

Bolkowo, Borkowo, Borucino, Bronówko, Bronowo, Brusno, Brzękowice, Brzozowica, Buślarki, Buślary, Czarnkowie, Dobino, Dziwogóra, Gaworkowo, Gawroniec, Głażówka, Grabno, Gromnik, Grzybnica, Imienko, Jaźwiny, Jelonki, Kapice, Karsin, Karwie, Kłokówko, Kłokowo, Kocury, Kołacz, Kołaczek, Lipno, Łąkówko, Łęgi, Łężek, Łośnica, Międzyborze, Milice, Niemierzyno, Nowe Borne, Nowe Ludzicko, Nowe Resko, Nowy Toporzyk, Ogartówko, Ogartowo, Ogrodno, Ostre Bardo, Ostrowąs, Pasieka, Plebanówka, Połczyńska, Popielawy, Popielewice, Popielewko, Popielewo, Porąbka, Prosno, Przyrówko, Przyrowo, Redło, Rzęsna, Sękorady, Skarbimierz, Słowianki, Smogorze, Stare Resko, Strosławiec, Sucha, Szeligowo, Toporzyk, Tychówko, Wardyń Dolny, Wardyń Górny, Widów, Zaborze, Zajączkówko, Zajączkowo, Zdroiska, Zdroje, Żołędno
Gmina Rąbino

Wsie

Batyń, Biała Góra, Biernów, Dąbrowa Białogardzka, Dąbrówka, Dołganów, Gąsków, Głodzino, Gręzino, Jezierzyce, Kłodzino, Kołatka, Lipie, Liskowo, Modrzewiec, Niebórz, Nielep, Paszęcin, Polakowo, Rąbinko, Rąbino, Racimierz, Role, Rzecino, Stare Ludzicko, Świerznica, Zbytki
Gmina Sławoborze

Wsie

Biały Zdrój, Ciechnowo, Drzeń, Jastrzębniki, Kalina, Krzecko, Krzesimowo, Lepino, Miedzno, Międzyrzecko, Międzyrzecze, Mysłowice, Nowe Ślepce, Pomorce, Poradz, Powalice, Pustowo, Rokosowo, Sidłowo, Sławkowo, Sławoborze, Słowenkowo, Słowieńsko, Sobiemirowo, Stare Ślepce, Trzciana, Zagrody
Gmina Świdwin

Wsie

Bedlno, Bełtno, Berkanowo, Bierzwnica, Blizno, Buczyna, Bystrzyna, Bystrzynka, Cieszeniewo, Cieszyno, Dobrowola, Głuszkowo, Gola Dolna, Gola Górna, Karpno, Kartlewo, Kawczyno, Klępczewo, Kluczkówko, Kluczkowo, Kłośniki, Kowanowo, Krasna, Krosino, Kunowo, Lekowo, Lipce, Łąkowo, Miłobrzegi, Niemierzyno, Nowy Przybysław, Oparzno, Osowo, Przybyradz, Przymiarki, Psary, Rogalinko, Rogalino, Rusinowo, Rycerzewko, Śliwno, Sława, Smardzko, Stary Przybysław, Stawiany, Świdwinek, Ząbrowo


POWIAT ŚWIDWIŃSKI
(województwo zachodniopomorskie)


Powiat świdwiński według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwało 48470 osób, w tym 24699 kobiet (tj. 51% ogółu ludności powiatu). Od 2005 r. liczba ludności powiatu zmalała o 582 osoby (tj. 1,2%). W powiecie świdwińskim liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 55,9 w 2005 r. spadła do 53,4 w 2009 r.
 Według stanu na koniec 2009 r. w powiecie zarejestrowanych było 4450 podmiotów gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 5,5%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji - handel; naprawa pojazdów samochodowych (30,6%), obsługa rynku nieruchomości (12,2%) oraz budownictwo (10,0%). Na 1000 ludności przypadały 92 podmioty gospodarki narodowej (w województwie 127). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 95,5% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (73,4%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 3966 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 12,6% (w województwie 9,5%).
 W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w powiecie stanowiło 15990 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1075844 m kw. W ciągu ostatnich lat zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 66,9 m kw., w 2008 r.- 67,3 m kw.) oraz przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 21,7 m kw., w 2008 r.- 22,1 m kw.). W powiecie w 2008 r. 90,3% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 62,1%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 47 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 4510 m kw.

 

GUS
Powiat Świdwiński  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki