wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Dobromierz

Wsie

Borów, Bronów, Bronówek, Celów, Czernica, Dobromierz, Dzierzków, Gniewków, Jaskulin, Jugowa, Kłaczyna, Łąkoszów, Pietrzyków, Roztoka, Serwinów, Siodłkowice, Szymanów
Gmina Jaworzyna Śląska

Wsie

Bagieniec, Bolesławice, Czechy, Milikowice, Nowice, Nowy Jaworów, Pasieczna, Pastuchów, Piotrowice Świdnickie, Stary Jaworów, Tomkowa, Witków
Gmina Marcinowice

Wsie

Biała, Chwałków, Gola Świdnicka, Gruszów, Kątki, Klecin, Krasków, Marcinowice, Mysłaków, Sady, Śmiałowice, Stefanowice, Strzelce, Szczepanów, Tąpadła, Tworzyjanów, Wirki, Wiry, Zebrzydów
Gmina Strzegom

Wsie

Bartoszówek, Goczałków, Goczałków Górny, Godzieszówek, Granica, Graniczna, Grochotów, Jaroszów, Kostrza, Międzyrzecze, Modlęcin, Morawa, Olszany, Rogoźnica, Rusko, Skarżyce, Stanowice, Stawiska, Tomkowice, Wieśnica, Żelazów, Żółkiewka
Gmina Świdnica

Wsie

Bojanice, Boleścin, Burkatów, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Gogołów, Grodziszcze, Jagodnik, Jakubów, Komorów, Krzczonów, Krzyżowa, Lubachów, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Makowice, Mała Lutomia, Miłochów, Modliszów, Mokrzeszów, Niegoszów, Opoczka, Panków, Pogorzała, Pszenno, Słotwina, Stachowice, Stachowiczki, Sulisławice, Wieruszów, Wilków, Wiśniowa, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Zawiszów, Złoty Las
Gmina Żarów

Wsie

Bożanów, Buków, Gołaszyce, Imbramowice, Kalno, Kalno-Wostówka, Kruków, Łażany, Marcinowiczki, Mielęcin, Mikoszowa, Mrowiny, Pożarzysko, Przyłęgów, Pyszczyn, Siedlimowice, Tarnawa, Wierzbna, Zastruże
 • Zawody jeździeckie
 • Zawody jeździeckie
 • Zawody jeździeckie
 • Zawody jeździeckie
 • Park pałacowy
 • Park pałacowy
 • Park pałacowy
 • Pałac Morawa
 • Pałac Morawa
 • Pałac Morawa
 • Pałac Morawa
 • Dawny dwór w Krukowie
 • Swietlica
 • Okolice Krukowa
 • Okolice Krukowa
 • Remont kapliczki
 • Remont kapliczki
 • Budowa boiska sportowego


POWIAT ŚWIDNICKI
(województwo dolnośląskie)


Powiat świdnicki położony jest w południowej części Niziny Śląskiej, u podnóża Gór Sowich i Wałbrzyskich. Jego granice administracyjne oddalone są o około 30 kilometrów od Wrocławia i około 7 kilometrów na południowy-zachód od autostrady A4. Swoim zasięgiem obejmuje 2 gminy miejskie, 3 gminy miejsko-wiejskie oraz 3 gminy wiejskie. Zajmuje obszar 741,1 km2 (tj. 3,7% powierzchni województwa), a zamieszkuje go 159,3 tys. mieszkańców (tj. 5,5% ludności całego województwa). Na jego terenie znajduje się 116 sołectw oraz 124 miejscowości, w tym 5 miast i 119 wsi. Blisko 70% populacji stanowi ludność miejska. Średnia gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 215 osób na 1 km2. W 2009 r. powiat charakteryzował się dodatnim przyrostem naturalnym (0,1). Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 17,9% ogółu ludności, produkcyjnym – 65,7%, a poprodukcyjnym – 16,4%.
W końcu grudnia 2009 r. na terenie powiatu zarejestrowanych było 17,1 tys. jednostek gospodarczych, w tym 93,7% w sektorze prywatnym. Dominowały podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (11,1 tys.). Najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (26,0%), obsługa rynku nieruchomości (15,7%), przetwórstwo przemysłowe (11,6%) oraz budownictwo (11,4%). Na 10 tys. mieszkańców przypada 1071 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, podczas gdy w województwie 1101. W końcu grudnia 2009 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych obejmowała 8,4 tys. mieszkańców, co stanowiło 8,0% ludności w wieku produkcyjnym (przy 7,7% w województwie). Stopa bezrobocia w dniu 31 XII 2009 r. wynosiła 14,1%. W gospodarce pracowało 32,6 tys. osób, a 52,1% związanych było z sektorem przemysłowym i budowlanym. W 2009 r. z instalacji wodociągowej korzystało 93,5% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 64,1%, a z sieci gazowej – 64,9%.
Turystyczna baza noclegowa powiatu obejmuje 15 obiektów zbiorowego zakwaterowania dysponujących 1040 miejscami noclegowymi. W 2009 r. udzielono ogółem 88,1 tys. noclegów, z czego 25,1 tys. turystom zagranicznym.
Obszary prawnie chronione ze względu na walory przyrodnicze zajmują 6,6% powierzchni powiatu. Znaczną część powierzchni ziemi świdnickiej (blisko 76%) zajmują użytki rolne. Lasy pokrywają 13,5% tego obszaru. Pod względem wielkości środków pozyskanych z Unii Europejskiej w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiat świdnicki plasuje się na 2. miejscu w województwie. Na terenie powiatu usytuowane są podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK (gminy Żarów, Świebodzice i Świdnica).
(GUS)

 

GUS

 

Powiat Świdnicki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »