wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

podlaskie / suwalski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Bakałarzewo

Wsie

Aleksandrowo, Bakałarzewo, Bochenek, Czerwonka, Dąbrówki, Gębalówka, Góra, Kamionka Poprzeczna, Karasiewo, Karolin, Klonowa Góra, Konopki, Konstantynówka, Kotowina, Malinówka, Maryna, Matłak, Mazury, Nieszki, Nowa Kamionka, Nowa Wieś, Nowopole, Nowy Dwór, Nowy Skazdub, Ogrodzisko, Orłowo, Płociczno, Podgórze, Podrabalina, Podwólczanka, Poprzeczniak, Ruda, Sadłowina, Słupie, Sokołowo, Stara Chmielówka, Stara Kamionka, Stary Skazdub, Suchorzec, Wólka, Wólka-Folwark, Za Bagnem, Żabiniec, Zajączkowo, Zajączkowo-Folwark, Zarzeka, Zdręby
Gmina Filipów

Wsie

Agrafinówka, Bartnia Góra, Bitkowo, Chachłuszka, Ciepłówka, Czarne, Czostków, Filipów, Filipów Czwarty, Filipów Drugi, Filipów Trzeci, Gacisko, Garbas Drugi, Garbas Pierwszy, Huta, Jemieliste, Jemielistka Linia, Karolinowo, Kolonie, Między Jeziorami, Mieruniszki, Milanowizna, Miodobrze, Młynisko, Morgi, Niepresna, Nowa Dębszczyzna, Nowe Motule, Olszanka, Olszańska Linia, Piecki, Pod Filipów, Pod Granicą, Pod Jezioro, Pod Lasem, Pod Starą Wieś, Pod Zusenko, Podlesie, Przy Bagnie, Rospuda, Sadówka, Smolenka, Stara Dębszczyzna, Stare Motule, Supienie, Szafranki, Szkilówka, Tabałówka, Wiśniówek, Wólka, Za Góry, Zalesie, Żegawa, Zuśnieńska Linia, Zusno
Gmina Jeleniewo

Wsie

Bachanowo, Białorogi, Błaskowizna, Czajewszczyzna, Czerwone Bagno, Gulbieniszki, Hultajewo, Ignatówka, Jeleniewo, Kazimierówka, Krzemianka, Leszczewo, Łopuchowo, Malesowizna, Okrągłe, Podwysokie Jeleniewskie, Prudziszki, Rutka, Rychtyn, Ścibowo, Sidorówka, Sidory, Sidory Zapolne, Suchodoły, Sumowo, Szeszupka, Szurpiły, Udryn, Udziejek, Wodziłki, Wołownia, Zarzecze Jeleniewskie, Żywa Woda
Gmina Przerośl

Wsie

Aksamitowizna, Blenda, Bućki, Hańcza, Iwaniszki, Kolonia Przerośl, Kruszki, Krzywólka, Łanowicze Duże, Łanowicze Małe, Mała Przerośl, Morgi, Nowa Pawłówka, Nowa Przerośl, Nowiny, Olszanka, Pawłówka Mała, Prawy Las, Przełomka, Przerośl, Przystajne, Rakówek, Romanówka, Siedliska, Śmieciuchówka, Stara Pawłówka, Sypytka, Wersele, Wesołówka, Zarzecze, Zusenko
Gmina Raczki

Wsie

Bakaniuk, Bolesty, Chodorki, Chodźki, Cynowo, Doły, Dowspuda, Druga Linia, Dwór, Franciszkowo, Góry, Jankielówka, Jaśki, Jeglówek, Józefowo, Kaukaz, Kolonia Korytki, Kolonia Raczki, Kolonie Wronowo, Koło Stawku, Koniecbór, Korytki, Kozia Ulica, Krukówek, Kurianki Drugie, Kurianki Pierwsze, Linia, Linia Dziarnowa, Linia Leśna, Linia Podleśna, Lipówka, Lipowo, Ludwinowo, Małe Raczki, Małe Stoki, Michaliszki, Moczydły, Nad Gościńcem, Nad Szosą, Naddawki, Nowe Osiedle, Ogrodniki, Pierwsza Linia, Planta, Pod Białą, Pod Lasem, Podbrzozówka, Poddubówek, Podlas, Podlesie, Podmoczydły, Podrabalina, Podwronowo, Podwysokie, Rabalina, Raczki, Rospuda, Rudniki, Sidory, Słoboda, Stare Bolesty, Stoki, Sucha Wieś, Szczodruchy, Szkocja, Warszawa, Wasilówka, Wierciochy, Witówka, Wronowo, Wysokie, Za Górą, Za Rzeką, Za Szosą, Za Torem, Zagóra, Zarzecze, Ziółkowo, Żubrynek
Gmina Rutka-Tartak

Wsie

Baranowo, Bondziszki, Ejszeryszki, Folusz, Ignatowizna, Jałowo, Jasionowo, Kadaryszki, Krejwiany, Kupowo, Lizdejki, Michałówka, Olszanka, Pobondzie, Postawele, Postawelek, Poszeszupie, Poszeszupie-Folwark, Potopy, Rowele, Rutka-Tartak, Sikorowizna, Smolnica, Trzcianka, Wierzbiszki
Gmina Suwałki

Wsie

Biała Woda, Białe, Bobrowisko, Bród Mały, Bród Nowy, Bród Stary, Burdeniszki, Cimochowizna, Czarnakowizna, Czerwony Folwark, Dubowo Drugie, Dubowo Pierwsze, Gawrych-Ruda, Gielniewo, Huta, Korkliny, Korobiec, Kropiwne Nowe, Kropiwne Stare, Krzywe, Kuków, Kuków-Folwark, Leszczewek, Leszczewo, Lipniak, Magdalenowo, Mała Huta, Niemcowizna, Nowa Wieś, Okuniowiec, Osinki, Osowa, Piertanie, Płociczno-Osiedle, Płociczno-Tartak, Poddubówek, Potasznia, Przebród, Słupie, Sobolewo, Stary Folwark, Taciewo, Tartak, Trzciane, Turówka Nowa, Turówka Stara, Wasilczyki, Wiatrołuża Pierwsza, Wigry, Wychodne, Zielone Drugie, Zielone Kamedulskie, Zielone Królewskie, Żyliny
Gmina Szypliszki

Wsie

Adamowizna, Aleksandrówka, Andrzejewo, Becejły, Białobłota, Bilwinowo, Budzisko, Czerwonka, Dębniak, Dębowo, Deksznie, Fornetka, Głęboki Rów, Grauże Nowe, Grauże Stare, Jasionowo, Jegliniec, Jeziorki, Kaletnik, Klonorejść, Kociołki, Kolonijki, Krzywólka, Kupowo-Folwark, Lipniak, Lipowo, Łowocie, Majdan, Mały Kaletnik, Mikołajówka, Olszanka, Podwojponie, Pokomsze, Polule, Postawelek, Przejma Mała, Przejma Wielka, Przejma Wysoka, Romaniuki, Rybalnia, Sadzawki, Sitkowizna, Słobódka, Szelment, Szury, Szymanowizna, Szypliszki, Węgielnia, Wesołowo, Wiatrołuża Druga, Wojponie, Wygorzel, Zaboryszki, Żubryn, Żyrwiny
Gmina Wiżajny

Wsie

Antosin, Bolcie, Burniszki, Cisówek, Dziadówek, Dzierwany, Grzybina, Jaczne, Jegliniszki, Jodoziory, Kamionka, Kleszczówek, Kłajpeda, Kłajpedka, Laskowskie, Leszkiemie, Ługiele, Makowszczyzna, Marianka, Maszutkinie, Mauda, Mierkinie, Okliny, Polimonie, Poplin, Rogożajny Małe, Rogożajny Wielkie, Smolniki, Soliny, Stankuny, Stara Hańcza, Stołupianka, Sudawskie, Sześciwłóki, Użmauda, Wiłkupie, Wiżajny, Wiżgóry, Wysokie, Żelazkowizna
 • Widok na klasztor
 • Wigry zimą
 • Wigry zimą
 • Wigry zimą
 • Zdjęcie satelitarne
 • Mapa topograficzna regionu
 • Szlak wodny na Czarnej Hańczy
 • Klasztorne podziemia
 • Ołtarz
 • Klasztor
 • Mury okalające klasztor
 • Zabudowania poklasztorne
 • Panorama Wigier
 • Panorama Wigier
 • Panorama Wigier
 • Panorama Wigier
 • Panorama Wigier
 • Panorama Wigier
 • Obelisk upamiętniający wizytę Jana Pawła II w Wigrach
 • "Gospodarstwo ekofilozoficzne"
 • Mgły nad dolinami
 • Jezioro Hańcza
 • Jezioro Hańcza latem
 • Jezioro Hańcza zimą


POWIAT SUWALSKI
(województwo podlaskie)


Powiat suwalski położony jest w północnej części województwa podlaskiego. W jego skład wchodzi dziewięć gmin wiejskich zamieszkałych przez 35,2 tys. osób. Plasuje to powiat na jednym z ostatnich miejsc w województwie pod względem liczby ludności. Powiat charakteryzuje się niskim wskaźnikiem zaludnienia w województwie (27 osób na km2 wobec 59 w województwie).
Powiat suwalski od północy graniczy z Litwą, w punkcie trójstyku granic sąsiaduje również z Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). Przez teren powiatu przebiega międzynarodowy tranzytowy szlak drogowy Skandynawia – Europa Południowa (w przyszłości Via Baltica).
Biorąc pod uwagę jego powierzchnię wynoszącą 1307 km2, jest to dziewiąty co do wielkości powiat województwa, którego nieco ponad 70% powierzchni stanowią użytki rolne, a 17,7% – lasy. Struktura użytkowania terenu determinuje charakter prowadzonej działalności.
Na koniec 2009 r. w powiecie zarejestrowanych było 1750 podmiotów (o ponad 5% więcej niż w roku poprzednim). Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (blisko 27%), budownictwo (nieco ponad 11%) oraz przetwórstwo przemysłowe (około 10%). Przemysł powiatu reprezentuje zwłaszcza produkcja wyrobów z drewna, wyrobów z surowców niemetalicznych oraz metalowych wyrobów gotowych. Od kilku lat powiat suwalski należy do grupy powiatów o najniższej stopie bezrobocia rejestrowanego w województwie.
Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 78% osób korzysta z wodociągu, 21% – z kanalizacji.
Powiat charakteryzuje się dużym udziałem powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionej wynoszącym nieco ponad 56% powierzchni. Obszar powiatu wyróżnia się składem etnicznym i narodowościowym mieszkańców. Zamieszkują go bowiem Polacy, Litwini i Białorusini tworząc bogatą mozaikę wyznaniową i kulturową.
Na terenie powiatu funkcjonuje 17 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, które dysponują 1,4 tys. miejsc noclegowych. W 2009 r. z noclegów skorzystało 18,1 tys. osób, w tym 1,1 tys. turystów zagranicznych.
(GUS)

 

GUS
Powiat Suwalski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki