wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

podkarpackie / strzyżowski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Czudec

Wsie

Babia Góra, Babica, Banasiówka, Bania, Bełk, Błonia, Brzezie, Brzeziny, Budy, Budy Babickie, Czudec, Debrza, Dół, Dział, Fryjsówki, Góra, Górna, Granice, Grobla, Grochowiczna, Kamieniec, Karczma, Kolanówka, Koło Przylaska, Koniówka, Krzemyk, Leśniczówka, Łazy, Łopuszka, Na Dziale, Niebylec, Nowa Wieś, Olszyny, Osicze, Pasoczyzna, Piekarówka, Piekliska, Podlas, Podlesie, Podzamcze, Przedmieście Czudeckie, Przedmieście Małe, Przedmieście Wielkie, Przylasek, Pstrągowa, Pstrągowa Dolna, Pstrągowa Górna, Pyrówki, Rędziny, Ryboniówka, Rzeki, Sitkówka, Skrzynówki, Smykówki, Sołtysie, Sośnina, Środoniówka, Steinbruch, Strachociny, Wola, Wola Czudecka, Wólka, Wyżne, Zaborów, Zawisłocze
Gmina Frysztak

Wsie

Bajorki, Bardacie, Budy, Bukowy Las, Chytrówka, Cieszyna, Czajki, Dół, Dwór, Dział, Działy, Florkówka, Folwark, Frysztak, Gliniczek, Glinik Dolny, Glinik Górny, Glinik Średni, Godkówka, Gogołów, Góra, Granice, Hucisko, Huta Gogołowska, Janków, Kamieniec, Kępa, Kobyle, Koci Zamek, Kociążki, Koło Szkoły, Komorówka, Kopalina, Kozia Góra, Lubla, Łazy, Młyn, Mniszki, Motykówka, Na Łanie, Olszyny, Piekło, Pod Kamieńcem, Poddział, Podkamieniec, Podlas, Podlesie, Poręby, Potok, Przygórze, Przyrwy, Pułanki, Pysówka, Rzym, Smagączówka, Sośnina, Stępina, Sztukówka, Twierdza, W Dołach, Widacz, Za Dworem, Za Górą, Za Kościołem, Za Miastem, Za Szkołą, Za Torem, Zadworze, Zagórze, Zakamieniec, Zalesie, Zapotok, Zawodzie
Gmina Niebylec

Wsie

Baryczka, Berdechów, Blizianka, Buczyny, Buda, Budy, Czarnotówki, Dajkówka, Delikatówka, Dół, Domaradz, Dudkówka, Dwór, Gadejówka, Gąsiorówki, Góra, Granica, Gwoździanka, Gwoźnica Dolna, Gwoźnica Górna, Jamne, Jastrząbka, Jawornik, Kamienna, Karasiówka, Karpaty, Kąty, Kąty Luteckie, Kobyla, Konieczkowa, Kozłówka, Krupówka, Leszczyny, Lutcza, Łęgi, Łysa Góra, Małówka, Miasto, Michnówka, Moczary, Na Granicy, Niebylec, Nowa Wieś, Orzyszka, Paryja, Pasieka, Pod Domaradzem, Pod Jachońką, Pod Patryją, Podgóry, Podlas, Podsochówka, Podsośnina, Pogorzała, Połomia, Poręby, Potoki, Roślówka, Rybia, Rzeki, Rzym, Sołtysie, Szopówki, W Głębokim, Wilcze, Wygoda, Za Dworem, Za Górą, Za Rzeką, Żabia, Zadział, Zaklikówka, Zalesie
Gmina Strzyżów

Wsie

Bebrówka, Bonarówka, Brzeżanka, Budy, Budy Dobrzechowskie, Budy Pod Bonarówką, Budy Pod Brzeżanką, Budy Wysockie, Cegielnia, Debrza, Dobrzechów, Dół, Domaradz, Draby, Drugie Budy, Dryjówka, Duże Łazy, Duży Podlas, Dział, Gacówka, Gąsierówki, Gbiska, Glinik Charzewski, Glinik Zaborowski, Godowa, Golcówka, Góra, Granica, Granice, Grodeczna, Grodzisko, Halicz, Kalwaria, Kąty, Kiełpiny, Kisielnice, Kolonia, Koło Brydów, Kozak, Kularzykówka, Łąki, Łętownia, Małe Łazy, Mały Podlas, Markoszczówka, Michałówka, Moskalówka, Mroczka, Na Grabówce, Nad Spółdzielnią, Niebylec, Od Krasnej, Odebraniec, Paciep, Pałysówka, Paryja, Paryje, Pawłopol, Pierwsza Buda, Piraczkówka, Pod Gbiskami, Pod Lasem, Pod Lipką, Pod Przylaskiem, Pod Wielką Górą, Pod Wiśnią Górą, Podlas, Podlesie, Poręby, Przylaski, Przyrwa, Rędziniaki, Sękówka, Siwa Glina, Skała, Sołtysie, Środek, Stodolina, Tamta Strona, Tropie, W Dole, Wajdziszka, Walęgówki, Wapieńki, Wielkie Pole, Wysoka Strzyżowska, Za Dworem, Za Górą, Za Karczmą, Za Ławą, Za Polem, Za Wodą, Zagórze, Żarnowa, Zawadka, Żyznów
Gmina Wiśniowa

Wsie

Balice, Berdechów, Blich, Budy Różańskie, Bukowe Budy, Dół, Doły, Dudniacz, Dział, Dzilik, Góra, Góry, Grabiny, Granice, Jaszczurowa, Jazowa, Kalembina, Kolonia, Koło Cerkwi, Kozłówek, Kożuchów, Krosno, Leszczyny, Liwek, Łyskówka, Mały Las, Markuszowa, Niebylec, Niewodna, Nowa Wieś, Obszary, Oparówka, Pająkówka, Piasek, Pniaki, Pod Gościńcem, Pod Lasem, Pod Młynem, Podlas, Podlesie, Półanki, Ponikwa, Przylaski, Pstrągówka, Rakówki, Rędzina, Różanka, Rykszawy, Rzeki, Środek, Stawiska, Świerczyna, Świrna, Szufnarowa, Tułkowice, Wiśniowa, Wytrząska, Za Górą, Za Krzyżem, Za Torem, Za Wodą, Zagórze


POWIAT STRZYŻOWSKI
(województwo podkarpackie)


Powiat strzyżowski położony jest w centralnej części województwa podkarpackiego na pograniczu Pogórza Strzyżowskiego i Pogórza Dynowskiego, w odległości ok. 30 km od Rzeszowa. Naturalną oś tego powiatu tworzy rzeka Wisłok. W skład powiatu wchodzi 1 gmina miejsko-wiejska oraz 4 gminy wiejskie. Zajmuje obszar 503 km2, który zamieszkuje 61,9 tys. osób. Gęstość zaludnienia jest zbliżona do średniej województwa i wynosi 123 osoby na 1 km2.
Teren powiatu, o pagórkowatym ukształtowaniu, w większości zajmują użytki rolne, które zajmują 67,3% powierzchni powiatu. Gospodarstwa rolne mają rozdrobnioną strukturę, zajmują się głównie uprawą zbóż, roślin okopowych, owoców jagodowych oraz hodowlą bydła mlecznego. Lesistość powiatu nie jest duża i wynosi 26,8%, ale rosnące tutaj drzewa reprezentują często zbiorowiska o charakterze naturalnym. Na terenie powiatu zarejestrowanych jest 3101 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 93,9% to jednostki małe o liczbie pracujących poniżej 10 osób. Na 10 tys. ludności zarejestrowanych jest w systemie REGON tylko 501 podmiotów, co plasuje podmiot w ostatniej piątce powiatów województwa. Najwięcej podmiotów działa w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (28,5%), a w dalszej kolejności: w budownictwie (15,9%) i w przemyśle (11,3%). Dochody przypadające na 1 mieszkańca są niskie i wyniosły 916,24 zł, ale w porównaniu z 2008 r. wzrosły o 17,7%. Wysoka stopa bezrobocia, która wyniosła 21,8%, plasuje powiat wśród obszarów o dużym bezrobociu. Do użytkowania oddano tylko 90 mieszkań, dwukrotnie mniej niż w 2008 r.
Przemysł jest słabo rozwinięty na tym terenie. Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w przemyśle, w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, w przeliczeniu na 1 zatrudnionego wyniosły 107970 zł, plasując powiat na przedostatnim miejscu w województwie.
Obszar powiatu charakteryzujący się znaczącymi walorami turystycznymi jest naturalnym terenem rekreacyjnym i stanowi bazę wypadową dla mieszkańców okolicznych ośrodków miejskich do wypoczynku sobotnio-niedzielnego (wyciągi narciarskie, kąpieliska, usługi agroturystyczne). Malownicze położenie powiatu z nieskażonym naturalnym środowiskiem, unikatowymi formami przyrodniczymi (parki krajobrazowe, rezerwaty, pomniki przyrody) i licznymi zabytkami sprzyjają pieszym i rowerowym wycieczkom.
(GUS)

 

GUS
Powiat Strzyżowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej