wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

lubuskie / strzelecko-drezdenecki (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Dobiegniew

Wsie

Chomętowo, Chrapów, Czarnolesie, Dębnik, Dębogóra, Derkacze, Głusko, Grabionka, Grąsy, Grzmikoło, Jarychowo, Kamienna Knieja, Kępa Zagajna, Kowalec, Kubczyce, Lipinka, Lubiewko, Łęczyn, Ługi, Ługowo, Mierzęcin, Młodolino, Moczele, Mostniki, Niemienica, Niwy, Nowy Młyn, Osieczek, Osiek, Osowiec, Ostrowiec, Ostrowite, Podlesiec, Podszkle, Pokręt, Radachowo, Radęcin, Rolewice, Rozkochowo, Sarbinowo, Sitnica, Sławica, Słonów, Słonówek, Słowin, Starczewo, Stare Osieczno, Suchów, Świnki, Urszulanka, Wilczy Dół, Wołogoszcz, Żeleźnica
Gmina Drezdenko

Wsie

Bagniewo, Baszki, Białacz, Chojna, Chwalenice, Czartowo, Drawiniec-Nadleśnictwo, Drawiny, Duraczewo, Dziuplina, Gajewice, Górczynka, Górzyska, Gościm, Gościmski Młyn, Goszczanowiec, Goszczanówko, Goszczanowo, Grotów, Grudzieniec, Jelenia Głowa, Karwin, Kijów, Klesno, Kosin, Kosinek, Krzęcinek, Lipno, Lubiatów, Lubiatówka, Lubiewo, Marzenin, Milicz, Modropole, Niegosław, Nowe Krzywki, Osów, Pątczyce, Podłążek, Przeborowo, Rąpin, Stare Bielice, Stare Krzywki, Straszewo, Trzebicz, Trzebicz Nowy, Trzebicz-Młyn, Tuczępy, Turzyniec, Zadzianek, Zagórze, Żarek, Zawada, Zdzieborze, Zielątkowo
Gmina Stare Kurowo

Wsie

Błotnica, Ciszewo, Czajki, Głęboczek, Gromadzin, Kawki, Kozikowo, Kurki, Łącznica, Łęgowo, Międzybłocie, Nowa Łącznica, Nowe Kurowo, Pławin, Przynotecko, Rokitno, Smolarz, Stara Łącznica, Stare Kurowo
Gmina Strzelce Krajeńskie

Wsie

Bobrówko, Brodno, Bronowice, Brzoza, Buszewko, Buszów, Chwytowo, Ciecierzyn, Czyżewo, Danków, Długie, Gardzko, Gilów, Golczewice, Licheń, Lipie Góry, Lubicz, Machary, Małe Osiedle, Ogardy, Ogardzki Młyn, Piastowo, Pielice, Pieńkowice, Przyłęg, Puszczykowo, Sidłów, Sławno, Sokólsko, Śródlesie, Strzelce Klasztorne, Szypioła, Tuczenko, Tuczno, Unieścice, Wełmin, Wielisławice, Wilanów, Żabicko
Gmina Zwierzyn

Wsie

Błotno, Brzezinka, Górczyna, Górecko, Górki Noteckie, Gościmiec, Kokoszczyn, Owczarki, Przysieka, Rzekcin, Sarbiewo, Sierosławice, Zagaje, Żółwin, Zwierzyn


POWIAT STRZELECKO-DREZDENECKI
(województwo lubuskie)


Powiat strzelecko-drezdenecki usytuowany w najdalej na północ wysuniętej części województwa obejmuje łącznie 5 gmin. Obszar o powierzchni 1248 km2 zamieszkuje 49,8 tys. osób, w tym 47% ludności mieszka w miastach. W wyniku niskiego przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda stałej migracji, w ciągu dekady, liczba ludności zmniejszyła się o niemal 2%. Ludność w wieku zdolności produkcyjnej stanowiła 65% populacji (w 2000 r. – 60%). O blisko 22% zmniejszyła się liczba dzieci w wieku 0-14 lat (z 10,5 tys. w 2000 r. do 8,2 tys. 2009 r.). W 2009 r. połowa mieszkańców miała więcej niż 36,9 lat.
W przeliczeniu na 1000 ludności powiatu strzelecko-drezdeneckiego w 2009 r. było 161 osób pracujących i 92 zarejestrowanych bezrobotnych, przy czym udział kobiet w grupie bezrobotnych w końcu roku wyniósł 50% (wobec 52% przeciętnie w województwie). Wysoka stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2009 r. – na poziomie blisko 25%, stawia powiat na 9 lokacie wśród 12 lubuskich powiatów ziemskich.
W powiecie strzelecko-drezdeneckim w 2009 r. na 1000 mieszkańców przypadały średnio 84 podmioty gospodarcze. Udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ogóle zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wyniósł 80% wobec 74% średnio w województwie. Jednocześnie w 2009 r. powstało 101 nowych przedsiębiorstw, tj. o 8,6% więcej niż w roku poprzednim.
Strzelecko-drezdenecki jest powiatem o słabiej rozwiniętej sieci dróg. Na 100 km2 powierzchni powiatu przypada 15 km dróg powiatowych oraz 16 km dróg gminnych. Przez obszar powiatu przebiega odcinek szlaku komunikacyjnego Berlin - Tczew - Gdańsk. Istotne miejsce w zakresie przewozów osobowych zajmują również linie kolejowe Kostrzyn - Krzyż i Szczecin - Krzyż - Poznań.
Blisko 53% ludności powiatu mieszka na wsi. Gospodarstwa i działki rolne zlokalizowane na terenie powiatu zajmują obszar ponad 50 tys. ha, co stanowi 40% ogólnej powierzchni.
Różnorodność przyrody, obszary chronionego krajobrazu na 64% powierzchni powiatu, w tym m.in. Drawieński Park Narodowy, obszary Natura 2000, liczne rezerwaty przyrody, 70 pomników przyrody, sprzyjają rozwojowi turystyki. W granicach powiatu strzelecko-drezdeneckiego znajduje się 20 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, co lokuje powiat na 6 miejscu w województwie.
(GUS)

 

GUS
Powiat  Strzelecko - Drezdenecki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki