wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

opolskie / strzelecki (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Izbicko

Wsie

Borycz, Grabów, Haleńsko, Izbicko, Kamień Śląski, Krośnica, Ligota Czamborowa, Lwowska, Otmice, Poznowice, Siedlec, Sława, Sprzęcice, Suchodaniec, Utrata, Włodzisławice
Gmina Jemielnica

Wsie

Barć, Barut, Bokowe, Borek, Centawa, Dębina, Gaj, Gajdowe, Gąsiorowice, Graniczny, Jemielnica, Kuźnia, Łaziska, Miłosna, Opaleniec, Piotrówka, Redwina, Śmiatek, Wierchlesie, Zawodzie, Zielona
Gmina Kolonowskie

Wsie

Baniak, Granica, Jaźwina, Kowalowskie, Magda, Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie
Gmina Leśnica

Wsie

Czarnocin, Dolna, Dolnica, Góra Świętej Anny, Granica, Kadłubiec, Krasowa, Kurzawka, Lichynia, Łąki Kozielskie, Popice, Poręba, Raszowa, Rokicie, Stanięcin, Wysoka, Zalesie Śląskie
Gmina Strzelce Opolskie

Wsie

Banatki Duże, Banatki Małe, Barć, Barwinek, Błotnica Strzelecka, Breguła, Brzezina, Bukowiec, Dołki, Doryszów, Dziewkowice, Grodzisko, Groszów, Jędrynie, Kaczorownia, Kadłub, Kadłubski Piec, Kalinów, Kalinowice, Kasztal, Koszyce, Ligota Dolna, Ligota Górna, Lipieniec, Niwki, Osiek, Pakoszyn, Płużnica Wielka, Podborzany, Poręba, Rozmierka, Rozmierz, Rożniątów, Ściegna, Stara Poczta, Sucha, Szczepanek, Szymiszów, Szymiszów-Osiedle, Szymonia, Tęczynów, Warmątowice
Gmina Ujazd

Wsie

Balcarzowice, Buczki, Ferdynand, Grzeboszowice, Janków, Jaryszów, Klucz, Kolonia Jaryszów, Komorniki, Kopanina, Księży Las, Niezdrowice, Nogowczyce, Olszowa, Sieroniowice, Stary Ujazd, Wesołów, Wydzierów, Zimna Wódka
Gmina Zawadzkie

Wsie

Bombelka, Górki, Kielcza, Młyn-Til, Mostki, Nowa Wieś Strzelecka, Samosz, Żarek, Żędowice
 • Izba Tradycji Lotniczych
 • Izba Tradycji Lotniczych
 • Wapiennik Ikar
 • Widok wsi
 • Widok wsi
 • Zabytkowy mur
 • Widok wsi
 • Widok wsi
 • Zabytkowy hangar dawnego lotniska
 • Zdjęcie satelitarne wsi
 • Mapa topograficzna okolicy
 • Mapa rastrowa okolicy
 • Dożynki
 • Dożynki
 • Dożynki
 • Dożynki
 • Dożynki
 • Wieniec dożynkowy
 • Remiza OSP w Gąsiorowicach
 • Kapliczka
 • Wieś
 • Wieś
 • Wieś
 • Wieś


POWIAT STRZELECKI
(województwo opolskie)


Powiat strzelecki obejmuje 7 gmin o łącznej powierzchni 744 km2. Na koniec 2009 r. powiat zamieszkiwało 79,2 tys. osób. Liczba ludności w wieku mobilnym (18–44 lata) ukształtowała się na poziomie 33,2 tys., tj. 63,5% ludności w wieku produkcyjnym. W końcu 2009 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 51 osób w wieku nieprodukcyjnym. W przeliczeniu na 1000 ludności w 2009 r. odnotowano ujemne saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały (–1,61).Na koniec grudnia 2009 r. odnotowano 11,5% stopę bezrobocia rejestrowanego, co uplasowało powiat na 4 miejscu w skali województwa. W sektorze przemysłowym na koniec 2009 r. pracowało 38,6%, a w rolniczym 1,4% ogółu pracujących. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w 2009 r. w przeliczeniu na 10 tys. osób wyniosła 5,9 (11 lokata w województwie). W strukturze podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie powiatu na koniec 2009 r. dominowały jednostki działające w sekcji handel i naprawy. Wydatki budżetu powiatu w 2009 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 837,62 zł (7 miejsce w województwie). Wśród wydatków budżetu powiatu 25,7% środków przeznaczono na pomoc społeczną pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (3 miejsce w województwie), 34,6% stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie (6 lokata w województwie), natomiast wydatki na transport i łączność kształtowały się na poziomie 11,9% ogółu wydatków budżetu powiatu (6 miejsce w województwie). W okresie styczeń-grudzień 2009 r. na 1 km2 wytworzono 18,0 ton odpadów, a udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku wyniósł 97,8% (3 lokata w województwie). Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych osiągnęła poziom 40,5 tys. ton gazów. Na koniec 2009 r. w powiecie funkcjonowało 35 zakładów opieki zdrowotnej. W 2009 r. na 1 mieszkańca powiatu przypadało 6,4 udzielonych porad, co plasowało powiat na 6 miejscu w województwie. W granicach powiatu na koniec lipca 2009 r. działało 6 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, lokując go na 5 pozycji w województwie.
(GUS)

 

GUS Powiat Strzelecki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki