wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Bogoria

Wsie

Barabaszówka, Batogi, Bogoria, Brodowa Góra, Brzegi, Brzeziny, Buczyna, Budy, Ceber, Ceber-Kolonia, Domaradzice, Góry Moszyńskie, Gorzków, Gościniec, Grzybów, Józefów Witowicki, Jurkowice, Jurkowice-Kamieniołom, Kaczkówka, Karolinów, Kiełczyna, Kolonia Bogoria, Kolonia Domaradzice, Kolonia Gorzków, Kolonia Grzybów, Kolonia Kiełczyna, Kolonia Miłoszowice, Kolonia Pęcławice, Kolonia Pęcławska, Kolonia Szczeglice, Kolonia Ujazdek, Kolonia Wysoki Małe, Ksawerów, Łagówka, Malkowice, Malkowice Dolne, Malkowice Górne, Mała Wieś, Miłoszowice, Moszyny, Niedźwiedź, Niedźwiedź-Kolonia, Niemirów, Obręb, Pęcławice Górne, Pełczyce, Pełczyce Dolne, Pełczyce Górne, Podlesie, Poręba Kiełczyńska, Przyborowice, Rogoźno, Rosołówka, Samotnia, Skoczylas, Swoboda, Szczeglice, Ujazd Kiełczyński, Ujazdek, Wagnerówka, Wierzbka, Witoldów, Witowice, Wola Kiełczyńska, Wola Malkowska, Wolica, Wysoki Duże, Wysoki Małe, Wysoki Średnie, Zagorzyce, Zimnowoda
Gmina Łubnice

Wsie

Bartne, Beszowa, Betleem, Błonie, Borki, Brzezina, Budziska, Czajków, Czarzyzna, Folwark, Gace Słupieckie, Góra, Górajki, Górka, Grabowa, Jatki, Kamieniec, Kapkaz, Kocowa, Kolonia, Koło Kościoła, Koło Rzeki, Krzyżyki, Lelonka, Łubnice, Łyczba, Mikoszki, Niwa, Nowa Wieś, Orleckie, Orzelec Duży, Orzelec Mały, Pod Budziskami, Pod Lasem, Pod Rzeką, Podlesie, Połać, Przeczów, Rejterówka, Skrzynka, Słupiec, Stara Łyczba, Stara Wieś, Stary Słupiec, Szczebrzusz, Tarnowce, W Ogrodach, Wilkowa, Włoszczowa, Wolica, Wymysłów, Za Jeziorem, Za Mostem, Za Rzeką, Zagrody, Zagumnie, Zajeziorze, Zakupne, Zakupniki, Zalesie, Zofiówka
Gmina Oleśnica

Wsie

Borzymów, Brody, Brody Duże, Brody Małe, Budy, Bydłowa, Czarny Koniec, Francówka, Gaj, Górki, Kępie, Krupice, Młyn, Na Błoniu, Na Górce, Nowa Wieś, Nowy Wojnów, Oleśnica, Olszynki, Pasterka, Pieczonogi, Pod Górkami, Pod Lasem, Podetrzcie, Podkępie, Podlesie, Przedewsie, Skład, Stary Wojnów, Strzelce, Sufczyce, Wadówka, Wojnów, Wólka Oleśnicka, Wrzos, Za Rowem, Za Rzeką, Zadworze, Zagumnie, Zarzecze, Zwierzyniec
Gmina Osiek

Wsie

Bukowa, Długołęka, Gajówka, Kąty, Lipnik, Łęg, Matiaszów, Matiaszów-Staszówek, Mikołajów, Mucharzew, Nakol, Niekrasów, Niekurza, Nowe Tursko, Ossala, Ossala-Lesisko, Otoka Gągolińska, Pliskowola, Strużki, Suchowola, Sworoń, Szwagrów, Trzcianka, Trzcianka-Kolonia, Tursko Wielkie, Tursko Wielkie-Karczmisko, Tursko Wielkie-Kolonia, Tursko Wielkie-Koziarówka, Tursko Wielkie-Zagumnie
Gmina Połaniec

Wsie

Brzozowa, Kamieniec, Kolonia, Kraśnik, Luszyca, Łęg, Maśnik, Okrągła, Pióry, Rudniki, Ruszcza, Rybitwy, Stawy-Sieragi, Tursko Małe, Tursko Małe-Kolonia, Winnica, Wymysłów, Zawada, Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare, Zrębin
Gmina Rytwiany

Wsie

Adamówka, Gaj Święcicki, Golejów, Grobla, Klasztor, Kłoda, Kłoda-Kolonia, Kolonia Strzegomek, Kopaliny, Krutyczki, Krzywda, Monastyrek, Niedziałki, Niwy, Pacanówka, Piaski, Pod Cegielnią, Podborek, Podkłodzie, Poręby, Ruda, Rytwiany, Sichów Duży, Sichów Mały, Skrzypiec, Strzegom, Strzegomek, Święcica, Sydzyna, Szczeka, Tuklęcz, Wiśniówka, Wycinek, Wzory
Gmina Staszów

Wsie

Browary, Czajków Północny, Czajków Południowy, Czernica, Dąbrówka, Dobra, Dziadówka, Gaj Koniemłocki, Granicznik, Grobla, Grzybów, Jasień, Józefów, Kaczkówka, Kamionka, Kamionki, Karolinów, Kasztelan, Koniemłoty, Kopanina, Krzczonowice, Krzywołęcz, Kurozwęki, Lenartowice, Łaziska, Łepki, Łukawica, Maziarka, Mostki, Niemścice, Nowakówka, Oględów, Opalina, Poddębowiec, Podmaleniec, Ponik, Przyjmy, Sielec, Smerdyna, Smerdyna Dolna, Smerdyna Górna, Stefanówek, Strzelcówka, Sztombergi, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała, Wiązownica-Kolonia, Wiśniowa, Wiśniowa Poduchowna, Wola Osowa, Wola Wiśniowska, Wólka Łaziska, Wólka Żabna, Wronia Góra, Wygoda, Zagrody, Zaraź, Zawadówka, Ziemblice
Gmina Szydłów

Wsie

Borki, Brzeziny, Brzeziny Duże, Brzeziny Małe, Doły Osowskie, Dorozów, Folwark, Gacki, Gacki Dolne, Gacki Górne, Gacki Nowe, Górki, Góry Jabłonickie, Grabki Duże, Jabłonica, Kamienna Góra, Kierdany, Kmiecie, Kolanka, Kolonia Kotuszów, Korytka, Korytnica, Kotuszów, Księża Niwa, Kuców, Łańca, Modrzewiec, Mokre, Nowa Wieś, Nowy Solec, Osówka, Osówka Nowa, Osówka Stara, Pastwisko, Półczwartki, Potok, Potok Rządowy, Przedmieście, Przedmieście Krakowskie, Rogatka, Rudki, Rudki Duże, Rudki Małe, Sachalin, Solec-Piaski, Stary Solec, Strzeleckie, Szydłów, Trzcianka, Widanka, Wola Podleśna, Wola Poduchowna, Wola Żyzna, Wolica, Wymysłów, Zagrodniki, Zapusta, Zielonka
 • Urząd Gminy Rytwiany
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach
 • Brama wjazdowa-Pustelnia Złotego Lasu
 • Hotel Rytwiany
 • Kościół - Pustelnia Złotego Lasu
 • Pustelnia Złotego Lasu
 • Stalle w chórze zakonnym.
 • Krypta Stanisława Opalińskiego.
 • Ołtarz w kościele klasztornym
 • Pustelnia Złotego Lasu
 • Pustelnia Złotego Lasu
 • Samotny Kameduła zaprasza do zwiedzania Klasztoru
 • Fragment gotyckiego zamku w Rytwianach
 • Wodospad na rzece Czarnej w Rytwianach
 • Stawy rybne w Rytwianach
 • Klasztor z lotu ptaka
 • Pałąc nocą
 • Wnętrze kościoła pw. Wniebowzięcia NMP
 • kościół pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Augustyna Biskupa
 • Wnętrze pałacu
 • Wnętrze pałącu
 • Pałac w Kurozwękach
 • W stadninie
 • W stadninie

Herb

POWIAT STASZOWSKI
(województwo świętokrzyskie)


Powiat staszowski położony jest w południowo-wschodniej części województwa. O dużym bogactwie przyrody świadczą liczne obszary prawnie chronione (ok. 36% powierzchni posiada status prawny). Obszar ten bogaty jest w liczne zabytki architektury sakralnej i świeckiej ilustrujące historię ziemi świętokrzyskiej. Szeroko znany jest zespół pałacowy w Kurozwękach. Bogactwem powiatu są lasy (zajmują ponad 27% powierzchni) z niewielkimi zbiornikami wodnymi. Największe kompleksy stawowe występują w gminie Rytwiany. Uznaniem turystów cieszą się tzw. „Małe Mazury” - kompleks śródleśnych stawów i oczek wodnych (największy zbiornik to Golejów).
Powiat staszowski realizuje funkcje głównie rolnicze. Gmina Szydłów stała się polskim zagłębiem śliwkowym  dostarcza przeciętnie 10% krajowej produkcji. W promocji regionu pomaga organizowane od 12 lat „Święto Śliwki”. Ochrona środowiska pozostaje zatem priorytetem, bowiem powiat emituje największy odsetek zanieczyszczeń gazowych w województwie (to wynik działalności elektrowni w Połańcu). W 2009 r. zainstalowane urządzenia zatrzymały 67% zanieczyszczeń gazowych i prawie 100% pyłowych. Blisko 98% ścieków przemysłowych i komunalnych poddawanych jest oczyszczaniu. Ok. 41% mieszkańców korzysta z oczyszczalni ścieków.
Powiat staszowski z powierzchnią 925 km2 jest jednym z większych terytorialnie (5 lokata). W jego skład wchodzą: 3 gminy miejsko-wiejskie oraz 5 gmin wiejskich. W powiecie zamieszkuje 5,8% ludności województwa, a gęstość zaludnienia jest jedną z niższych i wynosi 79 osób/km2. Staszowskie należy do grupy średnio zurbanizowanych powiatów w województwie  na koniec 2009 r. ludność miejska stanowiła prawie 35%. Region ten notuje jako jeden z nielicznych dodatni przyrost naturalny. Na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat jego współczynnik wahał się od 0,3‰ do 0,2‰ (w okresie tym notowano jednak także załamanie na poziomie minus 1,9‰ w 2005 r.). Powiat ulega wyludnieniu, a skala tego zjawiska wyraźnie wzrosła (saldo migracji pogłębiło się z minus 0,6‰ do minus 2,5‰).
Poziom bezrobocia w powiecie staszowskim utrzymuje się na jednym z niższych poziomów w województwie (zbliżonym do notowanego w powiecie sandomierskim). Według stanu na koniec 2008 r. sektor rolniczy koncentrował ponad 45% pracujących, przemysłowy i budowlany  26%, a sektor usługowy  prawie 29%. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców w rolnictwie zatrudnione były 153 osoby, w przemyśle i budownictwie  88, a w usługach rynkowych  48 i w nierynkowych  49. Na koniec 2009 r. prowadziło tu działalność prawie 5% podmiotów gospodarczych województwa.
Piękno przyrody, walory rekreacyjne i bogate dziedzictwo historyczne czynią Staszowskie bardzo atrakcyjnym turystycznie.
(GUS)

 

GUS
Powiat Staszowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej