wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

świętokrzyskie / starachowicki (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Brody

Wsie

Adamów, Bór Kunowski, Brody, Brody Fabryczne, Budy Brodzkie, Czarne Pole, Czworaki, Działki, Dziurów, Gajówka Bór Kunowski, Gajówka Czarne Pole, Gajówka Henryk, Gajówka Kałków, Gajówka Karczma Kunowska, Gajówka Klamocha, Gajówka Krynki, Gajówka Lubienik, Gajówka Ruda, Gajówka Staw Kunowski, Gajówka Styków, Gajówka Tatry, Gajówka Zębiec, Gołańka, Górki k. Brodów, Górki k. Młynka, Henryk, Henryk-Szyb, Jabłonna, Karczma Kunowska, Kitowiny, Klepacze, Komorniki, Krynki, Krynki Duże, Krynki Małe, Kuczów, Kutery, Lepak, Leśniczówka Nietulisko, Leśniczówka Połągiew, Lipie, Lubienia, Lubienik, Łąki, Majorat, Młynek, Myszki, Nad Kanałem, Nadleśnictwo Lubienia, Pastwiska, Piachowa Góra, Pod Lasem, Pod Szosą, Podlesie, Podłaziska, Podszosie, Polesie-Kolonia, Połać, Połągiew, Pozorek, Przymiarki, Rejzmanówka, Ruda, Ruda Duża, Ruda Mała, Rudnik, Ruśna, Skała, Staw Kunowski, Stoczki, Styków, Styków-Kolonia, Suszarnia, Świerta, Tatry, Trojak, Warszawka, Zajazd Brody, Zakanale, Zawały, Zębiec, Złotki
Gmina Mirzec

Wsie

Cienka Ruda, Gadka, Jagodne, Jagodne Duże, Jagodne Małe, Krzewa, Leśniczówka Bugaj, Leśniczówka Gadka, Leśniczówka Mirzec, Leśniczówka Tychów, Majorat, Małyszyn Dolny, Małyszyn Górny, Mirzec, Mirzec Stary, Mirzec-Czerwona, Mirzec-Korzonek, Mirzec-Majorat, Mirzec-Malcówki, Mirzec-Ogrody, Mirzec-Podborki, Mirzec-Poddąbrowa, Mirzec-Podkowalów, Mirzec-Poduchowne, Na Dworskiem, Osiny, Osiny-Majorat, Osiny-Mokra Niwa, Ostrożanka, Podlesie, Rogatki, Trębowiec Duży, Trębowiec Mały, Trębowiec-Krupów, Tychów Nowy, Tychów Stary
Gmina Pawłów

Wsie

Ambrożów, Bernardów, Biedów, Brogowiec, Broniewice, Bronkowice, Brzezie, Bukówka, Cegielnia Łyżnik, Chybice, Czerwona Górka, Dąbrowa, Dąbrowa Chybicka, Dąbrowa Pawłowska, Dąbrowa Poduchowna, Doły, Dworskie, Działki, Fajka, Gajówka Rzepin, Gawronice, Gębice, Godów, Godów Dworski, Górki, Górna Wieś, Goszczyn, Grabków, Granice, Hamrajów, Iwniki, Iźwola, Jadowniki, Jadowniki Dolne, Jadowniki Górne, Jamy, Jaźwiny, Kałków, Kały, Kobiałki, Kolonia, Kolonia Jadowniki, Komorniki, Kowalków, Krajków, Leonów, Leśniczówka Radkowice, Leśniczówka Świślina, Łomno, Łomno-Majątek, Matyjasowiny, Michalinów, Miejskie, Miłoszów, Modrzewie, Mokradła, Na Dworskiem, Nieczulice, Nieczulice-Kolonia, Niwki, Nowa Bukówka, Nowa Wieś, Nowe Wawrzeńczyce, Nowy Bostów, Nowy Jawor, Parcela, Parcele, Pastwiska, Pawłów, Piekło, Pisarka, Piskowce, Plewa, Pod Lasem, Podborze, Podgóry, Podgórze, Podlesie, Podosiny, Podradkowice, Podświślina, Pokrzywnica, Polesie Wawrzęczyckie, Radkowice, Radkowice-Kolonia, Rybianka, Rysiowiec, Rzeki, Rzepin Drugi, Rzepin Pierwszy, Rzepin-Dół, Rzepin-Kolonia, Rzepinek, Ściegna, Stara Bukówka, Stara Wieś, Stare Szerzawy, Stare Wawrzeńczyce, Stary Bostów, Stary Jawor, Strona, Strugi, Świętomarz, Świślina, Szeligi, Szeligi Dolne, Szeligi Górne, Szerzawy, Tarczek, Tarczek Dolny, Tarczek Górny, Tarczek Poduchowny, Trzcianka, Trzeszków, Trzeszków-Kolonia, W Strudze, Wagony, Warszawska, Warszówek, Wawrzeńczyce, Wieloborowice, Wióry, Wojciechów, Wydryszów, Wygon, Wymysłów, Zagórze, Zamaje, Zamazurze, Zapniów, Zarośla, Zarzecze, Zawąwóz, Zbrza, Żuchowiec, Zygmuntów
Gmina Wąchock

Wsie

Betlejem, Ciecierówka, Gajówka Kaczka, Gajówka Węglów, Kopalnia, Koszarka, Leśniczówka Parszów, Leśniczówka Rataje, Marcinków, Marcinków Górny, Nadleśnictwo Rataje, Parszów, Pod Lasem, Podławki, Podmiasto, Polesie, Rataje, Węglów, Wielka Wieś, Wymysłów
 • Golgota
 • Zbiornik Wióry
 • Domy opieki Fundacji Sue Ryder
 • Widok na jezioro
 • Mini Zoo
 • Sanktuarium
 • Sanktuarium
 • Pomnik Biskupa Radomskiego Jana Chrapka (1948-2001)
 • Widok z lotu ptaka
 • Zbiornik Wióry
 • Zbiornik Wióry
 • Widok na kościół
 • Koścół Sanktuaryjny
 • Grota
 • Dom Pielgrzyma
 • Droga Krzyżowa
 • Droga Krzyżowa
 • Droga Krzyżowa
 • Droga Krzyżowa
 • Koścół Sanktuaryjny
 • Koścół Sanktuaryjny
 • Koścół Sanktuaryjny
 • Koścół Sanktuaryjny

Herb

POWIAT STARACHOWICKI
(województwo świętokrzyskie)


Powiat starachowicki usytuowany jest między Przedgórzem Iłżeckim, a podnóżem Gór Świętokrzyskich. Osią powiatu jest dolina rzeki Kamiennej. O atrakcyjności turystycznej tego obszaru stanowią walory przyrodnicze i krajobrazowe, zabytki techniki oraz romańska i gotycka architektura sakralna. Bogactwem są lasy (zajmują ponad 45% powierzchni), rezerwaty i pomniki przyrody oraz malowniczo położone akweny rekreacyjne. Ponad 89% powierzchni powiatu posiada status obszarów prawnie chronionych. Zagospodarowane zbiorniki wodne stanowią znakomite miejsca wypoczynkowe dla amatorów sportów wodnych i wędkarzy. Miłośnicy turystyki pieszej
i rowerowej mogą korzystać z sieci licznych szlaków turystycznych.
Powiat starachowicki realizuje funkcje głównie przemysłowe. Może poszczycić się wieloletnimi tradycjami przemysłu metalowego, metalurgicznego, maszynowego i drzewnego. Rozwija się także branża samochodowa, spożywcza, ceramiczna, poligraficzna, elektrotechniczna i tekstylna. Poziom uprzemysłowienia powoduje, że ochrona środowiska pozostaje priorytetem. W 2009 r. zainstalowane urządzenia zatrzymały 92% zanieczyszczeń pyłowych. Blisko 99% ścieków przemysłowych i komunalnych poddawanych jest oczyszczaniu. Około 71% mieszkańców korzysta z oczyszczalni ścieków (daje to powiatowi 2 lokatę w województwie).
Powiat starachowicki z powierzchnią 523 km2 jest jednym z mniejszych terytorialnie. W jego skład wchodzą: 1 gmina miejska, 1 gmina miejsko-wiejska oraz 3 gminy wiejskie. W powiecie zamieszkuje 7,3% ludności województwa, a gęstość zaludnienia jest jedną z wyższych i wynosi 178 osób/km2. Starachowickie należy do grupy wysoko zurbanizowanych powiatów w województwie na koniec 2009 r. ludność miejska stanowiła prawie 59% co dało regionowi 4 lokatę. Region ten notuje od lat ujemny przyrost naturalny. Na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat jego współczynnik wahał się od minus 0,7‰ do minus 0,9‰. Powiat ulega również wyludnieniu, a skala tego zjawiska wyraźnie wzrosła (saldo migracji pogłębiło się z minus 2,0‰ do minus 3,1‰).
Poziom bezrobocia w powiecie starachowickim utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Według stanu na koniec 2008 r. sektor rolniczy skupiał ponad 23% pracujących, przemysłowy i budowlany  46%, a sektor usługowy  nieco ponad 30%. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców w rolnictwie zatrudnione były 63 osoby, w przemyśle i budownictwie  125, a w usługach rynkowych  35 i w nierynkowych  47. Na koniec 2009 r. prowadziło tu działalność prawie 7% podmiotów gospodarczych województwa (5 lokata w województwie).
Dogodnie zlokalizowane tereny przemysłowe, posiadające dobry dostęp do wszystkich elementów infrastruktury technicznej to atut regionu. Ważnym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność inwestycyjną regionu jest Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice".
(GUS)

 

GUS
Powiat Starachowicki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej