wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

podkarpackie / stalowowolski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Bojanów

Wsie

Barda, Biedaczów, Bojanów, Borek, Brzózki, Budy, Burdze, Chudziki, Cisów-Las, Dąbale, Dąbrówka, Gojanów, Gwoździec, Kąty, Kliny, Kołodzieje, Kopanina, Korabina, Kozły, Krochowa, Krzywa Wieś, Kuligi, Laski, Łapówka, Maziarnia, Nieroda, Piachy, Piaski, Pietropole, Pod Świerczkiem, Pod Załężem, Przyszów, Ruda, Sarzyna, Stany, Stara Wieś, Staw, Szlacheckie, W Rudniku, W Smugach, Występ, Za Rzeką, Zakącie, Załęże, Zapuście
Gmina Pysznica

Wsie

Bąków, Bartnia Łąka, Błonie, Borek, Borowska, Brandwica, Chłopska Wola, Dębowiec, Gałków, Górka, Isep, Jastkowice, Kaczyłów, Kłyżów, Kniejka, Kochany, Krzaki, Kuziory, Lipowiec, Ludian, Majdan, Malce, Młynarze, Mordownia, Moskale, Nad Kępą, Odmoście, Olszowiec, Palenie, Piskorowy Staw, Podborek, Podkorzeniec, Podkościele, Podlaszcze, Podlesie, Podole, Podorenda, Pysznica, Radeczyna, Rędziny, Ruda Jastkowska, Sęk, Słomiana, Sołtysy, Studzieniec, Sudoły, Targowisko, Ugory, Węgry, Wólka, Zagonie, Zagóra, Załanie, Ziarny
Gmina Radomyśl nad Sanem

Wsie

Antoniów, Błonie, Brzeźnik, Brzostków, Chwałowice, Ćwierci, Czarne, Czekaj Pniowski, Dąbrowa Rzeczycka, Dąbrówka Pniowska, Doły, Dwór, Gać, Górka, Gościniec, Grądy, Grudza, Jabrządki, Kępa Rzeczycka, Kołowrót, Komorniki, Koniec, Kozia Polska, Lipicze, Ludwin, Łążek Chwałowski, Łysa Górka, Majdan, Mała Połać, Maźnica, Mierchówka, Musików, Nad Jeziorem, Nowa Wieś, Nowiny, Ogrojec, Orzechów, Ostrówek, Pasternik, Piasek, Piaski, Pniów, Pod Górką, Pod Jeziorem, Pod Kościołem, Podedwór, Podkarczmie, Podlesie, Popowice, Przymiarki, Radomyśl nad Sanem, Rakówka, Rynek, Rzeczyca Długa, Rzeczyca Okrągła, Sadzawki, Siajówka, Tracze, Turki, U Linii, Wistki, Witkowice, Wola Antoniowska, Wola Rzeczycka, Wygoda, Wygony, Za Górą, Żabno, Zagroble, Zagroda, Zagumnie, Zajezierze, Zalesie, Zastruże, Zaświęcie
Gmina Zaklików

Wsie

Antoniówka, Brzóza, Dąbrowa, Gielnia, Goliszowiec, Irena, Janiki, Józefów, Karkówka, Kruszyna, Lipa, Łążek, Łysaków, Łysaków-Kolonia, Narożniki, Nowe Baraki, Piachy, Radna Góra, Rybakówka, Sporne, Stare Baraki, Stawki, Szlakówka, Wilczów, Zdziechowice Drugie, Zdziechowice Pierwsze
Gmina Zaleszany

Wsie

Agatówka, Berdechów, Biel, Błonie, Branówka, Buczyna, Cegielnia, Dąbie, Dąbrowa, Dołek, Dwór, Dzierdziówka, Folwark, Glinianki, Godziszów, Górka, Grabczyny, Isep, Karczmiska, Kąt, Kępa, Kępie Zaleszańskie, Kolonia, Kotowa Wola, Ligaw, Łączki, Łany, Łęki, Łowy, Majdan Zbydniowski, Motycze Szlacheckie, Mysolin, Myszowie, Niwa, Nowa Wieś, Obojna, Okręglica, Ostrówek Duży, Ostrówek Mały, Pasieka, Pasternik, Piasek, Pilchów, Pod Cegielnią, Pod Gorzelnią, Pod Kółkiem, Pod Wyrębem, Podłaszcze, Podsadzie, Poręby, Praga, Przyłęk, Ruska Wieś, Ruski Bród, Rybówka, Sandomierska, Sanik, Skowierzyn, Smuga, Stara Wieś, Tarnowiec, Turbia, Ugor, Urle, Wiejsyna, Wólka Skowierska, Wólka Turebska, Wólka Zaleska, Wygon, Za Jeziorem, Za Kępiną, Zadole, Zagórze, Zagumnie, Zajeziorze, Zaleszany, Zaosie, Zastawie, Zawodzie, Zbydniów
  • Rzeka Łęg
  • Off Road 2008
  • Off Road 2008
  • Off Road 2008
  • Biblioteka gminna
  • Bank spółdzielczy
  • Kaplica w Bojanowie
  • Mapa rastrowa okolicy wsi
  • Mapa rastrowa okolicy wsi
  • Most na rzece Łęg


POWIAT STALOWOWOLSKI
(województwo podkarpackie)


Powiat stalowowolski leży w północnej części województwa podkarpackiego. Zajmuje obszar 832 km2 i liczy 107,8 tys. mieszkańców. W jego skład wchodzi gmina miejska Stalowa Wola i 5 gmin wiejskich. Gęstość zaludnienia wynosi 130 osób na 1 km2 i jest jedną z wyższych wśród powiatów ziemskich naszego województwa. Przyrost naturalny jest dodatni, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyniósł 0,73. Niepokojący jest najwyższy wśród powiatów regionu odpływ mieszkańców w wyniku migracji – saldo migracji utrzymuje się na niskim ujemnym poziomie i wyniosło -430 osób. Struktura ludności powiatu pod względem wieku ekonomicznego układa się korzystnie. Wskaźnik obciążenia demograficznego, czyli liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym jest najniższy wśród powiatów ziemskich i wynosi 52,0.
Powiat stalowowolski należy do najbardziej uprzemysłowionych powiatów w województwie. Liczba ludności pracującej w gospodarce narodowej wyniosła 26204 osób, z czego ponad 46% ludności jest zatrudniona w przemyśle. W powiecie zarejestrowane są 8394 podmioty, wysoki jest wskaźnik ilości zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w przeliczeniu na 10 tys. ludności (779 jednostek). Najwięcej zarejestrowanych jednostek działa w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych – 36%, wszystkie w sektorze prywatnym. Działalność budowlaną prowadzi 10,4%, a przemysłową 8,1% wszystkich zarejestrowanych podmiotów. Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w przemyśle są wysokie i wyniosły 222951 na 1 zatrudnionego, a na 1 mieszkańca 24641 zł. Powiat po transformacji nadal utrzymał zdecydowanie przemysłowy charakter z tradycyjnie wyróżniającym się hutnictwem. Pośród działów przemysłu dominuje produkcja maszyn i urządzeń, metali i wyrobów z metali, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep.
Wyjątkową rolę w powiecie pełni miasto Stalowa Wola, która jest nie tylko największym skupiskiem ludności ale i największym ośrodkiem przemysłowym, gospodarczym i kulturalnym. Pozostałe gminy w powiecie mają charakter rolniczy. Powiat może się poszczycić stosunkowo niską stopą bezrobocia wynoszącą 14,2%, największymi zasobami mieszkaniowymi pośród powiatów ziemskich (324 mieszkania na 1 tys. mieszkańców), dobrze rozwiniętą siecią wodociągową i kanalizacyjną. Lesistość terenu jest wysoka, lasy zajmują 50,7% powierzchni powiatu, co w połączeniu z położeniem w Kotlinie Sandomierskiej oraz widłach rzeki Wisły i Sanu sprawia, że powiat stalowowolski jest bogaty w piękną przyrodę i dysponuje wieloma malowniczymi zakątkami.
(GUS)

 

GUS
Powiat Stalowowolski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej