wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Brodnica

Wsie

Boreczek, Brodnica, Brodniczka, Chaławy, Esterpole, Górka, Grabianowo, Grzybno, Iłówiec, Iłówiec Wielki, Jaszkowo, Kopyta, Ludwikowo, Manieczki, Ogieniewo, Piotrowo, Przylepki, Rogaczewo, Sucharzewo, Sulejewo, Szołdry, Tworzykowo, Żabno, Żabno-Kolonia, Żurawiec
Gmina Dolsk

Wsie

Biedaszkowo, Błażejewo, Błażejewskie Huby, Brzednia, Brześnica, Drzonek, Drzonkowskie Huby, Gajewo, Gawrony, Huby, Huby Pokrzywnickie, Kadzyń, Kotowo, Księginki, Lipówka, Lubiatówko, Lubiatowo, Maliny, Małachowo, Masłowo, Masłowskie Huby, Mełpin, Międzychód, Mszczyczyn, Nowiec, Nowieczek, Orliniec, Ostrowieczko, Ostrowieczno, Pinka, Podlesie, Pokrzywnica, Poniatówki, Rusocin, Trąbinek, Wieszczyczyn, Wygoda
Gmina Książ Wielkopolski

Wsie

Brzóstownia, Charłub, Chrząstowo, Chwałkowo Kościelne, Feliksowo, Gogolewko, Gogolewo, Jarosławki, Kiełczyn, Kiełczynek, Kołacin, Konarskie, Konarzyce, Łężek, Ługi, Mchy, Międzybórz, Obreda, Radoszkowo, Radoszkowo Drugie, Sebastianowo, Sroczewo, Świączyń, Świączynek, Włościejewice, Włościejewki, Zabawa, Zaborowo, Zakrzewice, Zawory
Gmina Śrem

Wsie

Barbarki, Binkowo, Błociszewo, Bodzyniewo, Borgowo, Borgowskie Huby, Bystrzek, Dąbrowa, Dalewo, Dobczyn, Gaj, Góra, Górskie Huby, Grobelka, Grodzewo, Grzymysław, Huby, Jeleńczewo, Kadzewo, Kaleje, Kawcze, Kotowo, Krzyżanowo, Luciny, Łęg, Marianowo, Marszewo, Mateuszewo, Mechlin, Mórka, Niesłabin, Nochówko, Nochowo, Nochowskie Huby, Olsza, Orkowo, Osiedle, Ostrowo, Ostrowskie Huby, Pełczyn, Poniatówki, Psarskie, Pucołowo, Pysząca, Rudunek, Skrobacz, Sosnowiec, Szymanowo, Tesiny, Wirginowo, Wyrzeka, Zbrudzewo

Herb

POWIAT ŚREMSKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat śremski usytuowany jest w środkowej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje on obszar 574 km2 i administracyjnie obejmuje 4 gminy, w tym 3 gminy miejsko-wiejskie (Dolsk, Książ Wielkopolski i Śrem). Gminy są podzielone na 86 sołectw. Powiat śremski zamieszkuje 59,3 tys. osób osiedlonych w 3 miastach i 126 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przeciętnie 103 mieszkańców. Największa gęstość zaludnienia charakteryzuje gminę miejsko-wiejską Śrem (196 osób/km2), natomiast najmniej zaludniona jest gmina miejsko-wiejska Dolsk (47 osób/km2). Ogółem w powiecie liczebnie przeważają kobiety (104 na 100 mężczyzn), a w 2 gminach więcej jest mężczyzn niż kobiet. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 66% ogólnej liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 53 osoby w wieku nieprodukcyjnym, tj. o 1 osobę mniej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim.
Powiat śremski leży w 3 regionach geograficznych. Środkową część zajmuje Pradolina Warszawsko-Berlińska, której dnem płynie rzeka Warta, oddzielając leżące na północy Pojezierze Wielkopolskie od Pojezierza Leszczyńskiego. Ukształtowany w wyniku epoki polodowcowej krajobraz tworzą liczne moreny czołowe i boczne. Najwyższe wzniesienia moren czołowych – Pagórki Dolskie osiągają 149 m n.p.m. Północna część powiatu jest stosunkowo płaska, z szeroką doliną rzeki Warty. Obszary leśne zajmują około 20% powierzchni. Do najciekawszych przyrodniczo terenów należą: Park Krajobrazowy im. Gen. D. Chłapowskiego, Rogaliński Park Krajobrazowy oraz Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Łęgi Mechlińskie”. Atrakcję przyrodniczą stanowią również: rezerwat florystyczny Miranowo, obszar występowania Goździka Sinego w Grzybnie oraz rezerwat krajobrazowy Krajkowo. Na terenie powiatu zlokalizowano 143 pomniki przyrody.
Powiat śremski ma charakter typowo rolniczy, poza Śremem, gdzie zlokalizowany jest przemysł i działalność usługowa. W rejestrze REGON w końcu 2009 r. ujęte były 5772 podmioty gospodarki narodowej (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) zlokalizowane w powiecie śremskim. Przeważały wśród nich jednostki handlowe, a także budowlane, obsługi nieruchomości i firm oraz przemysłowe. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w 2009 r. w powiecie śremskim pracowały 12194 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 206, przy 243 w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Śremie, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 2096 osób, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 9,0% i była nieco niższa od średniej wojewódzkiej.
(GUS)

 

GUS

Powiat Śremski - Statystyczny portret terytorium


Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej