wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Dominowo

Wsie

Andrzejpole, Bagrowo, Biskupice, Borzejewo, Bukowy Las, Chłapowo, Dominowo, Dzierznica, Dzierznica-Huby, Gablin, Giecz, Grodziszczko, Janowo, Karolewo, Kolonia, Kopaszyce, Kopaszyce-Huby, Marianowo, Michałowo, Mieczysławowo, Murzynowo Kościelne, Nowojewo, Orzeszkowo, Poświętne, Rusiborek, Rusibórz, Sabaszczewo, Szrapki, Wysławice, Zberki
Gmina Krzykosy

Wsie

Antonin, Baba, Bogusławki, Borowo, Bronisław, Brzozowiec, Budy, Ciołki, Garby, Kaźmierki, Kikusz, Kopczynowo, Krzykosy, Lubrze, Małoszki, Miąskowo, Młodzikowice, Młodzikówko, Młodzikowo, Murzynowiec Leśny, Murzynówko, Murzynowo Leśne, Pięczkowo, Płaczkowo, Przymiarki, Przymiarki Sulęcińskie, Solec, Sulęcin, Sulęcinek, Wiktorowo, Wiosna, Witowo, Wygranka
Gmina Nowe Miasto nad Wartą

Wsie

Aleksandrów, Boguszyn, Boguszynek, Chocicza, Chromiec, Chwalęcin, Dąbrowa, Dębno, Elżbietów, Franciszków, Hermanów, Jadwigów, Klęka, Kolniczki, Komorze, Komorze Nowe, Kruczyn, Kruczynek, Lutynia, Michałów, Nowe Miasto nad Wartą, Osłodziny, Papiernia, Radliniec, Rogusko, Skoraczew, Stramnice, Świętomierz, Szypłów, Teresa, Tokarów, Utrata, Wolica Kozia, Wolica Nowa, Wolica Pusta
Gmina Środa Wielkopolska

Wsie

Annopole, Babin, Bieganowo, Brodowo, Brodowskie Huby, Brzeziak, Brzezie, Brzeziny, Chocicza, Chudzice, Chwałkowo, Chwałkowo-Huby, Czarne Piątkowo, Czartki, Dębicz, Dębiczek, Grójec, Henrykowo, Janowo, Januszewo, Jarosławiec, Kijewo, Koszuty, Koszuty-Huby, Lorenka, Mączniki, Marcelin, Marianowo Brodowskie, Nadziejewo, Nietrzanowo, Olszewo, Ołaczewo, Pętkowo, Pierzchnica, Pierzchno, Pławce, Podgaj, Połażejewo, Ramutki, Romanowo, Rumiejki, Ruszkowo, Słupia Wielka, Staniszewo, Starkowiec Piątkowski, Strzeszki, Szlachcin, Szlachcin-Huby, Tadeuszowo, Topola, Trzebisławki, Turek, Ulejno, Urniszewo, Winna Góra, Włostowo, Żabie Worki, Żabikowo, Zdziechowice, Zielniczki, Zielniki, Zmysłowo
Gmina Zaniemyśl

Wsie

Bożydar, Brzostek, Czarnotki, Dębice, Dobroczyn, Doliwiec Leśny, Huby, Jaszkowo, Jeziorskie Huby, Jeziory Małe, Jeziory Wielkie, Józefowo, Kępa Mała, Kępa Wielka, Konstantynowo, Luboniec, Lubonieczek, Ludwikowo, Łękno, Mądre, Majdany, Pigłowice, Pigłowskie Huby, Płaczki, Polesie, Polwica, Polwica-Huby, Potachy, Śnieciska, Winna, Wyszakowo, Wyszakowskie Huby, Zaniemyśl, Zofiówka, Zwola
 • Bieganowo
 • Warta
 • Zespół taneczny SHOUT
 • Biblioteka
 • Piłkarska Liga
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Warta
 • Warta
 • Warta
 • Most na Warcie
 • Warta
 • Mapa
 • Dworek zimą
 • krzyż
 • nowa dzielnica
 • Poniatówka
 • poniatówka
 • plac
 • SKR

Herb

POWIAT ŚREDZKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat średzki usytuowany jest w środkowej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje on obszar 624 km2 i administracyjnie obejmuje 5 gmin, w tym 1 gminę miejsko-wiejską (Środa Wielkopolska). Gminy są podzielone na 104 sołectwa. Powiat średzki zamieszkuje 55,4 tys. osób osiedlonych w 1 mieście i 165 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przeciętnie 89 mieszkańców. Największa gęstość zaludnienia charakteryzuje gminę miejsko-wiejską Środa Wielkopolska (147 osób/km2), natomiast najmniej zaludniona jest gmina wiejska Dominowo (37 osób/km2). Ogółem w powiecie liczebnie przeważają kobiety (średnio 104 na 100 mężczyzn). Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 65% ogólnej liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 53 osoby w wieku nieprodukcyjnym, tj. o 1 osobę mniej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim.
Powiat średzki leży w środkowo-południowej części Pojezierza Wielkopolskiego, w obrębie którego wyróżnia się Równinę Wrzesińską i Kotlinę Śremską. Obszar ten zaliczany jest do terenów mało urozmaiconych, które są poprzecinane szerokimi dolinami rzek Maskawy, Strugi Średzkiej, Miłosławki i Warty. Na terenie powiatu znajdują się 4 jeziora: Raczyńskie, Łękno, Jeziory Małe i Jeziory Wielkie. Obszary leśne zajmują około 17% powierzchni. Do najciekawszych przyrodniczo terenów należy Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Bagna Średzkie. Atrakcję przyrodniczą stanowi również rezerwat faunistyczny „Dębno nad Wartą” – utworzony dla zachowania i ochrony środowiska rzadkich gatunków zwierząt bezkręgowych. Na terenie powiatu zlokalizowano 100 pomników przyrody.
Gospodarka powiatu średzkiego ma charakter rolniczo-przemysłowy. W rejestrze REGON w końcu 2009 r. ujęte były 4652 podmioty gospodarki narodowej (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) zlokalizowane w powiecie średzkim. Przeważały wśród nich jednostki handlowe, a także budowlane, obsługi nieruchomości i firm oraz przemysłowe. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w 2009 r. w powiecie średzkim pracowało 11371 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 205, przy 243 w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 3130 osób, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 13,4% i była wyższa od średniej wojewódzkiej.
(GUS)

 

GUS
Powiat Średzki- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej