wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Kostomłoty

Wsie

Bogdanów, Budziszów, Chmielów, Czechy, Godków, Ilnica, Jakubkowice, Jarząbkowice, Jenkowice, Karczyce, Kostomłoty, Lisowice, Mieczków, Osieczyna, Osiek, Paździorno, Piersno, Piotrowice, Pustynka, Ramułtowice, Samborz, Samsonowice, Siemidrożyce, Sikorzyce, Sobkowice, Stoszów, Świdnica Polska, Szymanowice, Wichrów, Wilków Średzki, Wnorów, Zabłoto
Gmina Malczyce

Wsie

Chełm, Chomiąża, Dębice, Kwietno, Malczyce, Mazurowice, Podewsie, Rachów, Rusko, Szymanów, Wilczków, Zawadka
Gmina Miękinia

Wsie

Białków, Błonie, Brzezina, Brzezinka Średzka, Czerna, Gałów, Gałówek, Gąsiorów, Głogi, Głoska, Gosławice, Kadłub, Klęka, Klikawa, Kokorzyce, Krępice, Księginice, Lenartowice, Lubiatów, Lutynia, Łąkoszyce, Łowęcice, Miękinia, Miłoszyn, Mrozów, Nowa Brzezinka, Owieczki, Pisarzowice, Piskorzowice, Prężyce, Przydroże, Radakowice, Siemichów, Warzyna, Wilkostów, Wilkszyn, Wojnowice, Wróblowice, Zabór Mały, Zabór Wielki, Zakrzyce, Źródła, Żurawiniec
Gmina Środa Śląska

Wsie

Brodno, Buczki, Bukówek, Cesarzowice, Chwalimierz, Ciechów, Gozdawa, Jastrzębce, Jugowiec, Juszczyn, Kobylniki, Komorniki, Kryniczno, Kulin, Ligotka, Lipnica, Michałów, Ogrodnica, Pęczków, Proszków, Przedmoście, Rakoszyce, Rzeczyca, Słup, Święte, Szczepanów, Wojczyce, Wrocisławice, Zakrzów
Gmina Udanin

Wsie

Damianowo, Dębki, Dębnica, Drogomiłowice, Dziwigórz, Gościsław, Jańczów, Jarosław, Jarostów, Karnice, Konary, Księżyce, Lasek, Lusina, Łagiewniki Średzkie, Pichorowice, Piekary, Pielaszkowice, Różana, Sokolniki, Udanin, Ujazd Dolny, Ujazd Górny


POWIAT ŚREDZKI
(województwo dolnośląskie)


 

Powiat średzki położony jest w środkowej części województwa dolnośląskiego. Obszar powiatu obejmuje centralną część Niziny Śląskiej, a dokładnie jej trzy mezoregiony fizyczno–geograficzne: Dolinę Odry, Wysoczyzną Średzką i Równinę Kostomłotów. Zajmuje obszar 704,1 km2 (3,5% powierzchni województwa), a zamieszkuje go 50,1 tys. osób (1,7% ludności całego województwa). W skład powiatu wchodzi 5 gmin – 1 miejsko– –wiejska Środa Śląska i 4 wiejskie. Ludność miejska stanowi 17,8% ogólnej liczby ludności tego powiatu. Gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 71 osób na 1 km2. Występuje tu dodatni przyrost naturalny i dodatnie saldo migracji, a ludność jest młodsza niż średnio w województwie.
Powiat posiada rozbudowaną sieć szlaków komunikacyjnych: autostrada A–4, droga krajowa relacji Wrocław–Zielona Góra–Praga, droga wojewódzka relacji Wrocław–Legnica. W gminie Kostomłoty krzyżujące się trasy tworzą węzeł Kostomłoty, który łączy aglomerację wrocławską, legnicką, wałbrzyską i Zagłębie Miedziowe. Z instalacji wodociągowej korzysta 94,7% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 36,4% oraz z gazu – 15,8%.
W powiecie średzkim zarejestrowanych w rejestrze REGON jest 4685 podmiotów gospodarczych (w tym 96,6% w sektorze prywatnym). Najwięcej jednostek związanych jest z sekcjami: handel; naprawa pojazdów samochodowych (26,9% podmiotów powiatu), budownictwo (16,4%), przetwórstwo przemysłowe (10,0%) oraz transport i gospodarka magazynowa (8,5%). W ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowią 77,0%. W przemyśle i budownictwie pracuje 59,2% ogółu pracujących w powiecie.
Znaczne możliwości rozwoju powiatu średzkiego łączą się z lokalizacją na jego terenie podstref Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Środa Śląska, Środa Śląska–Miękinia). Powiat notuje bezrobocie na poziomie 12,7%, co plasuje go wśród powiatów w województwie na 8 pozycji. Pod względem liczby mieszkań oddanych do użytkowania na 10 tys. ludności (61,5) powiat zajmuje 4 miejsce.
Powiat ma charakter typowo rolniczy. W strukturze użytkowania gruntów dominują użytki rolne, stanowiące ponad 79,5% powierzchni powiatu. Ponad 86,0% użytków rolnych stanowią grunty orne. Lasy pokrywają 12,6% powierzchni powiatu. Łączna powierzchnia obszarów prawnie chronionych stanowi jedynie 0,7% ogólnego obszaru. Na obszarze powiatu znajduje się fragment Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy” oraz rezerwat przyrody „Zabór” położone na terenie gminy Miękinia. Na terenie powiatu sklasyfikowanych jest 30 pomników przyrody.
Powiat posiada słabe zaplecze turystyczne. Na terenie powiatu znajdują się 4 obiekty zbiorowego zakwaterowania dysponujące 182 miejscami noclegowymi, które w 2009 r. udzieliły 19,1 tys. noclegów, z czego 1,2 tys. turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wynosił 31,0%.
(GUS)

 

GUS Powiat Średzki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »