wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

łódzkie / skierniewicki (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Bolimów

Wsie

Bolimów, Bolimowska Wieś, Chojniak, Humin, Humin-Dobra Ziemskie, Jasionna, Joachimów-Mogiły, Józefów, Kęszyce-Wieś, Kolonia Bolimowska-Wieś, Kolonia Wola Szydłowiecka, Kurabka, Łasieczniki, Nowe Kęszyce, Parcela, Podsokołów, Sierzchów, Sokołów, Tartak Bolimowski, Wola Szydłowiecka, Wólka Łasiecka, Ziąbki, Ziemiary
Gmina Głuchów

Wsie

Białynin, Białynin-Latków, Białynin-Podbór, Białynin-Południe, Borysław, Celigów, Chrapy, Głuchów, Gostynki, Janisławice, Jasień, Kochanów, Michowice, Miłochniewice, Pod Borem, Prusy, Reczul, Skoczykłody, Witoldów, Wysokienice, Złota
Gmina Godzianów

Wsie

Byczki, Godzianów, Kawęczyn, Lnisno, Płyćwia, Zapady
Gmina Kowiesy

Wsie

Borszyce, Budy Chojnackie, Chełmce, Chełmce-Towarzystwo, Chojnata, Chojnatka, Chorbów, Chrzczonowice, Dębniak, Franciszków, Huta Zawadzka, Jakubów, Janów, Jaśminówka, Jeruzal, Jeruzal Poduchowny, Klin, Kowiesy, Lisna, Michałowice, Nastyczówka, Nowe Zawady, Nowy Lindów, Nowy Wylezin, Paplin, Paplinek, Pękoszew, Politowizna, Stary Wylezin, Turowa Wola, Ulaski, Wędrogów, Wola Pękoszewska, Wólka Jeruzalska, Wycinka Wolska, Wymysłów, Zawady
Gmina Lipce Reymontowskie

Wsie

Chlebów, Drzewce, Lipce Reymontowskie, Mszadla, Retniowiec, Siciska, Wola Drzewiecka, Wólka Krosnowska, Wólka Podlesie
Gmina Maków

Wsie

Bażantarnia, Błota, Dąbrowice, Góry, Graniczki, Jacochów, Kacperek, Kresy, Krężce, Majdany, Maków, Maków-Kolonia, Podłężce, Podnarcie, Pólko, Pszczonów, Sielce Lewe, Sielce Prawe, Słomków, Stara Wieś, Święte Laski, Święte Laski-Kolonia, Święte Nowaki, Wola Makowska, Zagaj, Zagóra, Zwierzyniec
Gmina Nowy Kawęczyn

Wsie

Adamów, Budy Strzybowskie, Budy Trzcińskie, Doleck, Doleck Wiejski, Dukaczew, Dzwonkowice, Esterka, Franciszkany, Helenków, Kaczorów, Kawęczyn B, Kazimierzów, Kolonia Starorawska, Krzyżanów, Kwasowiec, Marianka, Marianów, Nowa Trzcianna, Nowy Dwór, Nowy Dwór-Parcela, Nowy Kawęczyn, Nowy Rzędków, Orłów, Podfranciszkany, Podstrobów, Podtrzcianna, Prandotów, Psary, Raducz, Rawiczów, Rzędków, Sewerynów, Stara Rawa, Stary Rzędków, Strzyboga, Suliszew, Suliszewek, Trzcianna, Ulanów, Zglinna Duża, Zglinna Mała
Gmina Skierniewice

Wsie

Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Dąbrowice, Dębowa Góra, Józefatów, Julków, Ludwików, Miedniewice, Mokra, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Mokra-Gajówka, Nowe Rowiska, Nowy Ludwików, Pamiętna, Podstrobówek, Pruszków, Przepaść, Ruda, Ruda-Gajówka, Ruda-Osada Młyńska, Rzeczków, Rzymiec, Samice, Sierakowice Lewe, Sierakowice Prawe, Stare Rowiska, Strobów, Topola, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zajrzew, Zalesie, Żelazna, Żelazna-Majątek
Gmina Słupia

Wsie

Bliski Gaj, Bonarów, Borki, Brzozowica, Gzów, Krosnowa, Marianów, Modła, Nowa Krosnowa, Podłęcze, Słupia, Stara Wieś, Winna Góra, Wólka-Nazdroje, Zagórze, Zimna Woda
 • Zespół Szkół w Bolimowie
 • Dni Bolimowa
 • Spływ Rzeką Rawką
 • Organy w Kościele św. Anny
 • Kościół pw.św. Trójcy w Bolimowie
 • Ołtarz w Kościele św. Anny
 • Ołtarz w Kościele św. Trójcy
 • Kościół pw.św. Anny w Bolimowie
 • Kosciół p.w. Świętej Trójcy
 • Zlot Rekonstrukcja Bitwy pod Bolimowem
 • Zbiornik wodny Joachimów-Ziemiary
 • Wieniec dożynkowy
 • Jesień


POWIAT SKIERNIEWICKI
(województwo łódzkie)


Powiat Skierniewicki obejmuje 9 gmin o łącznej powierzchni 755 km2
(4,1% powierzchni województwa). Sieć osadniczą tworzy 181 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 37,6 tys., tj. 1,5% ludności województwa.
W wyniku ubytku naturalnego (-825 osób) i ujemnego salda migracji (-361 osób) liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 3,1%. W porównaniu
z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 24,0%
do 20,9%, zmalał także odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym z 19,7%
do 19,4%.
Użytki rolne stanowią 73,7% powierzchni, tereny zurbanizowane
i zabudowane 2,8%, a pod wodami 0,3%. Wskaźnik lesistości wynosi 21,6%,
a 23,7% powierzchni stanowią obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione.
Powiat ma charakter rolniczy, a 60% zajmują gleby dobrej jakości, dysponuje również licznymi walorami przyrodniczymi, które sprzyjają rozwojowi lokalnej turystyki.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosi od 22,8% (gm. Kowiesy)
do 90,3% (gm. Słupia), a korzystających z kanalizacji od 1,7% (gm. Nowy Kawęczyn) do 19,6% (gm. Bolimów), w pięciu gminach brak sieci kanalizacyjnej.
Na terenie powiatu ma siedzibę 2,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 576 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 78,8% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
a 94,9% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (28,4%) oraz budownictwem (17,5%).
W 2008 r. w rolnictwie pracowało 75,8% ogółu pracujących, w przemyśle
i budownictwie 10,2%, a w usługach 14,1%. Stopa bezrobocia wynosiła 7,1%
(w 2009 r.) i była niższa o 4,5 pkt proc. niż przeciętnie w województwie.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 377 zł
i są niższe o 348 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie.
Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje w województwie ostatnią lokatę.
(GUS)

 

GUS
Powiat Skierniewicki  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki