wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Bliżyn

Wsie

Barak, Barwinek, Biadaczek, Bliżyn, Bliżyn Zafabryczny, Borki, Brzask, Brzeście, Brzeście Górne, Bugaj, Buk, Cyganów, Czerwona Góra, Dalejów, Drożdżów, Dule, Gilów, Górki, Gostków, Gostków Górny, Grabek, Grabowiec, Henryków, Jastrzębia, Kałuż, Klonina, Kobyla, Koło Szosy, Kopcie, Kucębów, Kucębów Dolny, Kucębów Górny, Kucębów-Borek, Kucębów-Odcinek, Łazik, Łysa Góra, Młynek, Mroczków, Mroczków-Kamionka, Mroczków-Kapturów, Na Górce, Na Ogrodzie, Na Skręcie, Nad Kobylą, Niwki, Nowiny, Nowki, Nowy Odrowążek, Odrowążek, Olszyny, Pastwiska, Pięty, Planty, Plecionki, Płaczków, Płaczków-Piechotne, Pod Lasem, Podgórki, Przy Kolei, Przy Szosie, Przydatki, Pustki, Rędocin, Rogatka, Rosochy, Ścięgna, Scięgno, Skały, Sobótka, Sołtyków, Sołtystwo, Sorbin, Stalownia, Stary Gostków, Świnia Góra, Szczurów, Ubyszów, Węgliska, Wojtyniów, Wołów, Za Górkami, Za Koleją, Za Morgami, Za Rzeką, Żabów, Zagórze, Zapowiedź, Zatartacze, Zbrojów
Gmina Łączna

Wsie

Buczyna, Budy, Czerwona Górka, Gózd, Jaśle, Jęgrzna, Kamionki, Kanada, Klonów, Kolonia, Koszary, Łączna, Niwka, Nowa Rządowa Występa, Osełków, Osieczno, Ostrów, Perzowata Górka, Pocieszka, Podłazie, Podzagnańszcze, Podzagórze, Serwatka, Stara Poduchowna Występa, Stawik, Występa, Zaciszowice, Zagórze, Zajamie, Zalezianka, Zalezianka Dolna, Zalezianka Górna, Zaskale, Zaszosie, Zawywarze
Gmina Skarżysko Kościelne

Wsie

Anna, Duża Grzybowa Góra, Gajówka Michałów, Gajówka Podebzin, Górki, Grzybowa Góra, Kierz Niedźwiedzi, Kolonia, Komorniki, Kopanina, Leśniczówka Pleśniówka, Leśniczówka Skarżysko Kościelne, Lipowe Pole Plebańskie, Lipowe Pole Skarbowe, Majków, Mała Grzybowa Góra, Michałów, Piaska, Piaski, Pleśniówka, Podjagodne, Podlesie, Rudka, Skarżysko Kościelne, Skarżysko Kościelne A, Świerczek, Szczepanów
Gmina Suchedniów

Wsie

Borki, Dobra Dróża, Dulęba, Kaczka, Krzyżka, Leśniczówka, Leśniczówka Kaczka, Michniów, Mostki, Ogonów, Ostojów, Posada Leśna, Rogatka, Stary Stawek, Szelejtów

Herb

POWIAT SKARŻYSKI
(województwo świętokrzyskie)


Tereny powiatu skarżyskiego rozciągają się w dolinach rzeki Kamiennej i jej dopływów, w granicach rezerwatów przyrody oraz parków krajobrazowych. Prawie 76% powierzchni powiatu posiada status obszarów prawnie chronionych. Większość terytorium (57,3%) powiatu zajmują lasy. Skarżyskie to obszar o bogatej historii. Powiat obfituje w liczne zabytki świeckie i sakralne, a także miejsca upamiętniające II wojnę światową. Powiat skarżyski to także bogactwo zbiorników wodnych i kąpielisk malowniczo położonych wśród lasów. Przebiegają tu szlaki piesze i rowerowe oraz szlak konny.
Powiat skarżyski realizuje funkcje przemysłowo-usługowe. Jest ważnym ośrodkiem przemysłu metalowego, energetycznego, drzewnego, ceramicznego i kamieniarskiego. Poziom uprzemysłowienia powoduje, że ochrona środowiska pozostaje priorytetem. Skala skażenia środowiska nie jednak bardzo wysoka. W 2009 r. zainstalowane urządzenia zatrzymały 74% zanieczyszczeń pyłowych. Ponad 94% ścieków przemysłowych i komunalnych poddawanych jest oczyszczaniu. Ok. 70% mieszkańców korzysta z oczyszczalni ścieków (daje to powiatowi 3 lokatę w województwie).
Powiat skarżyski z powierzchnią 395 km2 jest obok Kielc najmniejszy w województwie. W jego skład wchodzą: 1 gmina miejska, 1 gmina miejsko-wiejska oraz 3 gminy wiejskie. W powiecie zamieszkuje 6,2% ludności województwa, a gęstość zaludnienia jest jedną z wyższych i wynosi 198 osób/km2. Skarżyskie należy do grupy wysoko zurbanizowanych powiatów w województwie  na koniec 2009 r. ludność miejska stanowiła 72,2% co dało regionowi 2 lokatę. Region ten notuje od lat ujemny przyrost naturalny. Nie udało się ograniczyć tej niekorzystnej tendencji. Na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat współczynnik przyrostu naturalnego zmniejszył się z minus 1,8‰ do minus 2,2‰. Powiat ulega również wyludnieniu, a skala tego zjawiska wyraźnie nasiliła się (saldo migracji pogłębiło się z minus 1,6‰ do minus 3,0‰).
Przemiany ustrojowe i gospodarcze ostatniej dekady lat 90-tych miały istotne znaczenie dla potencjału gospodarczego regionu. W zaistniałych uwarunkowaniach gospodarczych nie wszystkie firmy potrafiły sprostać nowym wymaganiom. Od lat stopa bezrobocia w powiecie skarżyskim kształtuje się na najwyższym poziomie w województwie. Według stanu na koniec 2008 r. sektor rolniczy koncentrował prawie 6% pracujących, przemysłowy i budowlany  39%, a sektor usługowy  ponad 55%. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców w rolnictwie zatrudnionych było 11 osób, w przemyśle i budownictwie  78, a w usługach rynkowych  60 i w nierynkowych  51. Na koniec 2009 r. prowadziło tu działalność nieco ponad 7% podmiotów gospodarczych województwa (4 lokata w województwie).
Dogodnie zlokalizowane tereny przemysłowe, posiadające dobry dostęp do wszystkich elementów infrastruktury technicznej to niewątpliwy atut regionu.
(GUS)

 

GUS
Powiat Skarżyski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej