wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

mazowieckie / sierpecki (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Gozdowo

Wsie

Antoniewo, Białuty, Bombalice, Bonisław, Bronoszewice, Cetlin, Czachorowo, Czachówko, Czachowo, Czarnominek, Dramin, Dzięgielewo, Głuchowo, Gnaciki, Gnaty, Golejewo, Gozdowo, Kolczyn, Kolczyn-Wrzosy, Kolonia Przybyszewo, Kowalewo Podborne, Kowalewo-Boguszyce, Kowalewo-Skorupki, Kozice, Kuniewo, Kurówko, Kurowo, Kuskowo, Lelice, Leszczynki, Lisewo Duże, Lisewo Małe, Lisice-Folwark, Łysakowo, Miodusy, Ostrowy, Parcele, Przybyszewo, Reczewo, Rękawczyn, Rempin, Rogienice, Rogieniczki, Rycharcice, Smorzewo, Stradzewo, Węgrzynowo, Wilkowo, Wrzosy, Zakrzewko, Zbójno, Zbójno-Budy, Zimna Woda
Gmina Mochowo

Wsie

Adamowo, Bendorzyn, Bożewo, Bożewo Nowe, Bożewo-Pieńki, Cendrowo, Chmieleszczyzna, Choczeń, Cieślin, Cyganowo, Dobaczewo, Dobrzenice Duże, Dobrzenice Małe, Florencja, Gaje, Gozdy, Grabówiec, Grodnia, Jakubowo, Kapuśniki, Kokoszczyn, Kotarczyn, Ligówko, Ligowo, Lisice Nowe, Lisówka, Łukoszyn, Łukoszyno-Biki, Malanówko, Malanowo Nowe, Malanowo Stare, Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo-Parcele, Myszki, Obręb, Osiek, Pokrzywnica, Przybojewo, Rokicie, Romatowo, Śniechy, Sulkowo Rzeczne, Sulkowo-Bariany, Sulkowo-Błony, Sulkowo-Jesionki, Żabiki, Załszyn, Zglenice Duże, Zglenice Małe, Zglenice-Budy, Żółtowo, Żuki, Żurawin, Żurawinek
Gmina Rościszewo

Wsie

Babiec Piaseczny, Babiec Rżały, Babiec-Więczanki, Babiec-Wrzosy, Borowo, Bryski, Komorowo, Kownatka, Kuski, Lipniki, Łukomie, Łukomie-Kolonia, Nadolnik, Nowe Rościszewo, Nowy Zamość, Ostrów, Pianki, Polik, Puszcza, Rościszewo, Rumunki Pszczelowskie, Rumunki-Chwały, Rumunki-Stara Wieś, Rzeszotary-Chwały, Rzeszotary-Gortaty, Rzeszotary-Pszczele, Rzeszotary-Stara Wieś, Rzeszotary-Zawady, Śniedzanowo, Stopin, Topiąca, Września, Zamość, Zamość-Gajówka
Gmina Sierpc

Wsie

Białe Błoto, Białoskóry, Białoskóry Mąkowskie, Białoskóry-Kolonia, Białoskóry-Podlasie, Białoskóry-Wianki, Białyszewo, Białyszewo-Towarzystwo, Bledzewko, Bledzewo, Borkowo Kościelne, Borkowo Wielkie, Borkowo-Młyn, Borkowo-Parcele, Budy Bledzewskie, Budy Miłobędzkie, Dąbrówki, Dębowo, Drobnik, Dwa Młyny, Dziembakowo, Goleszyn, Goleszynek, Góry, Gorzewo, Grodkowo-Budki, Grodkowo-Włóki, Grodkowo-Zawisze, Karolewo, Kępa, Kisielewo, Kosenice, Kręćkowo, Kręćkowo-Kolonia, Kwaśno, Leśniczówka Żarówka, Lipniak, Michałkowo, Mieszaki, Mieszczk, Miłobędzyn, Nowa Wieś, Nowe Piastowo, Osówka, Pawłowo, Piaski, Piaski Miłobędzkie, Piastowo-Baraki, Podwierzbie, Rachocin, Rydzewo, Rydzewo-Narty, Stare Piastowo, Stefankowo, Studzieniec, Sudragi, Sułocin-Teodory, Sułocin-Towarzystwo, Sułocinek, Susk, Susk Nowy, Susk-Parcele, Szczepanki, Troska, Walerianowo, Warzyn Kmiecy, Warzyn-Skóry, Wernerowo, Wilczogóra, Zakrzewo, Żarówka, Żochowo, Żurawieniec
Gmina Szczutowo

Wsie

Agnieszkowo, Agnieszkowo-Krzyżówki, Białasy, Blinno, Blizno, Borek, Całownia, Chlewiki, Cisse, Czartownia, Dąbkowa Parowa, Dziki Bór, Gajówka Dąbkowa Parowa, Gójsk, Gorzeń, Grabal, Grądy, Gugoły, Helenowo, Henrykowo, Hermany, Jaroszewo, Jaźwiny, Jeleniec, Józefowo, Karlewo, Koszary, Łazy, Łukomka, Majewo, Maluszyn, Marcelin, Mierzęcin, Modrzewie, Mościska, Nowe Agnieszkowo, Nowiny, Pieńki, Podlesie, Słupia, Stara Wola, Stare Grądy, Szczechowo, Szczutowo, Zawady
Gmina Zawidz

Wsie

Bełkowo, Budy Milewskie, Budy Piaseczne, Budy Żabowskie, Chabowo Świniary, Chorzewo, Gajówka Osiek Włostybory, Gołocin, Gołocinek, Grąbiec, Grabniak, Grabowo, Grzędowo, Gutowo Orle, Gutowo-Górki, Gutowo-Stradzyno, Jaworowo Jastrzębie, Jaworowo-Kłódź, Jaworowo-Kolonia, Jaworowo-Lipa, Jeżewo, Kęsice, Kosemin, Kosmaczewo, Krajewice Duże, Krajewice Małe, Łażewo, Majki, Majki Duże, Majki Małe, Makomazy, Mańkowo, Milewko, Milewo, Młotkowo-Kolonia, Młotkowo-Wieś, Narkiewiczyzna, Nowe Kowalewo, Nowe Zgagowo, Orłowo, Osada Narty, Osiek, Osiek Piaseczny, Osiek-Parcele, Osiek-Włostybory, Osmanka, Ostrowy, Pachtarnia, Petrykozy, Piaski, Pieńki Żytowskie, Pniewo, Poświętne, Próchniatka, Rekowo, Schabajewo, Skoczkowo, Skoczkowo-Kolonia, Słupia, Stare Chabowo, Stropkowo, Stropkowo-Kolonia, Sulęcice, Świerkocin, Szumanie, Szumanie-Bakalary, Szumanie-Gośliny, Szumanie-Pejory, Szumanie-Pustoły, Wola Grąbiecka, Wróblewo, Żabowo, Zalesie, Zawidz Kościelny, Zawidz Mały, Zgagowo-Wieś, Żytowo


POWIAT SIERPECKI
(województwo mazowieckie)


Powiat sierpecki jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 7 gmin o łącznej powierzchni 852 km2 (2,4% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzy 1 miasto (Sierpc) i 251 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 53,0 tys., tj. 1,0% ludności województwa; w mieście mieszka 18,5 tys. osób (34,9%), a na obszarach wiejskich - 34,5 tys. (65,1%). W wyniku ujemnego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 1,6 tys. (o 2,9%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat) - o 15,1%, a osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) - o 0,2%.
Powiat ma charakter rolniczy; użytki rolne stanowią 80,0% powierzchni, grunty leśne - 14,3%, zurbanizowane i zabudowane - 3,2%, a pod wodami - 0,5%. Ponad 50% powierzchni (w 2008 r.) to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 62,4% (gm. Rościszewo) do 93,6% (miasto Sierpc), a korzystających z kanalizacji - od 3,7% (gm. Rościszewo) do 70,6% (miasto Sierpc). Relatywnie najwięcej ludności korzystało z sieci gazowej w gm. Gozdowo (5,3%), a najmniej w gm. Mochowo (2,6%); w 4 gminach nie było sieci gazowej.
Na terenie powiatu ma siedzibę 2961 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 558 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 79,7% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 92,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (31,8%), budownictwem (12,7%) oraz przetwórstwem przemysłowym (8,9%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 49% ogółu pracujących*, w usługach - 32%, a w przemyśle i budownictwie - 19%. Stopa bezrobocia wynosiła 18,4% (w 2009 r.) i była wyższa o 9,4 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 827 zł i są wyższe o 55 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 14 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski - 1168 zł, a ostatnie siedlecki - 442 zł).
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Sierpecki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki