wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

mazowieckie / siedlecki (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Domanice

Wsie

Czachy, Domanice, Domanice-Kolonia, Emilianówka, Gajówka, Jagodne, Kopcie, Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Olszyc-Folwark, Pieńki, Podzdrój, Przywory Duże, Przywory Małe, Śmiary-Kolonia, Zażelazna
Gmina Korczew

Wsie

Bartków, Bużyska, Choinie, Czaple Górne, Drażniew, Drażniew-Leśniczówka, Duży Wzgórek, Figały, Folwark, Góry, Józefin, Juhana, Knychówek, Korczew, Laskowice, Laskowice-Kolonia, Mogielnica, Mokrany-Gajówka, Nowinki, Nowy Bartków, Ruda, Ruska Strona, Sarnowiec, Starczewice, Stary Bartków, Szczeglacin, Tokary, Tokary-Gajówka, Wandów, Wólka Drażniewska, Zacisze, Zaleś
Gmina Kotuń

Wsie

Albinów, Bojmie, Broszków, Chlewiska, Cisie-Zagrudzie, Czarnowąż, Gręzów, Grzędy, Jagodne, Janin, Józefin, Kępa, Koszewnica, Kotuń, Kuźnica, Łączka, Łęki, Marysin, Mingosy, Nadzieja, Niechnabrz, Nowa Dąbrówka, Oleksin, Pieńki, Pieróg, Polaki, Rososz, Ryczyca, Rytki, Ściek, Sionna, Sosnowe, Trzemuszka, Tymianka, Wilczonek, Żdżar, Żeliszew Duży, Żeliszew Podkościelny, Zofinów
Gmina Mokobody

Wsie

Bale, Dąbrowa, Jeruzale, Kapuściaki, Kisielany-Kuce, Kisielany-Żmichy, Książopole-Jałmużny, Księżopole-Smolaki, Męczyn, Męczyn-Kolonia, Mokobody, Mokobody-Kolonia, Niwiski, Osiny Dolne, Osiny Górne, Pieńki, Skupie, Świniary, Tuszetów, Wesoła, Wólka Proszewska, Wólka Żukowska, Wyłazy, Zaliwie-Brzozówka, Zaliwie-Piegawki, Zaliwie-Szpinki, Zemły, Ziomaki, Żuków
Gmina Mordy

Wsie

Czepielin, Czepielin-Kolonia, Czołomyje, Doliwo, Dworszczyzna, Głuchów, Kierzczane, Klimonty, Kolonia Mordy, Krzymosze, Leśniczówka, Ogrodniki, Olędy, Ostoje, Pieńki, Pióry Wielkie, Pióry-Pytki, Płosodrza, Pod Rogóziec, Ptaszki, Radzików Wielki, Radzików-Kornica, Radzików-Oczki, Radzików-Stopki, Rogóziec, Sosenki-Jajki, Stara Wieś, Stok Ruski, Suchodół Wielki, Suchodołek, Wielgorz, Wojnów, Wólka Soseńska, Wólka-Biernaty, Wyczółki
Gmina Paprotnia

Wsie

Czarnoty, Grabowiec, Hołubla, Kaliski, Kobylany-Kozy, Koryciany, Krynki, Łęczycki, Łozy, Nasiłów, Paprotnia, Pliszki, Pluty, Podawce, Rzeszotków, Skwierczyn Lacki, Stare Trębice, Stasin, Strusy, Trębice Dolne, Trębice Górne, Uziębły
Gmina Przesmyki

Wsie

Bagno, Cierpigórz, Dąbrowa, Dworszczyzna, Głuchówek, Górki, Kaliski, Kamianki Lackie, Kamianki-Czabaje, Kamianki-Nicki, Kamianki-Wańki, Ksawerów, Kukawki, Lipiny, Łysów, Łysów-Kolonia, Malony, Mokrzec, Pniewiski, Przesmyki, Raczyny, Stare Rzewuski, Tarków, Tarkówek, Wólka Łysowska, Zaborów, Zagłówki, Zalesie, Zawady, Zawieś
Gmina Siedlce

Wsie

Białki, Biel, Błogoszcz, Chodów, Golice, Golice-Kolonia, Grabianów, Grabianów-Kolonia, Grubale, Jagodna, Joachimów, Mała Strzałka, Nowe Iganie, Nowe Opole, Opole Świerczyna, Osiny, Ostrówek, Pruszyn, Pruszyn-Pieńki, Pruszynek, Purzec, Pustki, Rakowiec, Rybakówka, Stare Iganie, Stare Opole, Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Strzała, Swoboda, Topórek, Ujrzanów, Wólka Leśna, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia, Wyględówka, Żabokliki, Żabokliki-Kolonia, Żelków-Kolonia, Żytnia
Gmina Skórzec

Wsie

Boroszków, Czerniejew, Dąbrówka-Ług, Dąbrówka-Niwka, Dąbrówka-Stany, Dąbrówka-Wyłazy, Dobrzanów, Drupia, Gołąbek, Grala-Dąbrowizna, Kłódzie, Nowaki, Osińskie, Ozorów, Pieńki, Skarżyn, Skórzec, Stara Dąbrówka, Teodorów, Trzciniec, Wólka Kobyla, Żebrak, Żelków
Gmina Suchożebry

Wsie

Borki Siedleckie, Brzozów, Kopcie, Kownaciska, Krynica, Krześlin, Krześlinek, Nakory, Pieńki, Podnieśno, Przygody, Rogóż, Sosna-Kicki, Sosna-Korabie, Sosna-Kozółki, Sosna-Trojanki, Stany Duże, Stany Małe, Suchożebry, Szydłowiec, Wola Suchożebrska
Gmina Wiśniew

Wsie

Baranek, Borki-Kosiorki, Borki-Paduchy, Borki-Sołdy, Ciosny, Daćbogi, Gostchorz, Helenów, Jastrzębie Kąty, Kaczory, Leśniczówka, Lipniak, Łupiny, Mościbrody, Mroczki, Myrcha, Nowe Okniny, Okniny-Podzdrój, Pluty, Radomyśl, Śmiary, Stare Okniny, Stok Wiśniewski, Tworki, Wiśniew, Wiśniew-Kolonia, Wólka Wiśniewska, Wólka Wołyniecka, Zabłocie
Gmina Wodynie

Wsie

Borki, Brodki, Budy, Chrośla, Czajków, Czelustki, Góra, Helenów, Jedlina, Kaczory, Kamieniec, Kochany, Kolonia Wola Serocka, Kołodziąż, Koszary, Kurpierz, Lipiny, Łomnica, Młynki, Naroże, Nowiny, Oleśnica, Pociejów, Porogów, Ruda Szostkowska, Ruda Wolińska, Rudnik Duży, Rudnik Mały, Seroczyn, Soćki, Strójnik, Szostek, Toki, Tule, Wodynie, Wola Serocka, Wola Wodyńska, Zamłynie, Zastróżka, Żebraczka
Gmina Zbuczyn

Wsie

Borki-Kosy, Borki-Wyrki, Bzów, Choja, Chromna, Cielemęc, Czuryły, Dziewule, Grochówka, Grodzisk, Izdebki-Błażeje, Izdebki-Kośmidry, Izdebki-Kosny, Izdebki-Wąsy, Januszówka, Jasionka, Karcze, Kijki, Koryta, Krzesk-Królowa Niwa, Krzesk-Majątek, Kwasy, Lipiny, Lucynów, Łęcznowola, Ługi Wielkie, Ługi-Gołacze, Ługi-Rętki, Maciejowice, Modrzew, Olędy, Pogonów, Rówce, Rzążew, Smolanka, Sobicze, Stary Krzesk, Świercze, Tarcze, Tchórzew, Tchórzew-Plewki, Tęczki, Wesółka, Wólka Kamienna, Zawady, Zbuczyn, Zdany
 • Wjazd do wsi
 • Kościół pw. św. Jana Chrzciciela
 • Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela
 • Burza
 • Kierzczane
 • panorama wsi
 • panorama wsi
 • droga Głuchów - Stara Wieś
 • ks. Stanisław Byczyński
 • Widok na lasy wojnowskie
 • Najstarsza kapliczka w centrum wsi
 • Sławny mieszkaniec
 • sosenki 015
 • sosenki 013
 • sosenki 010
 • Grób z okresu II wojny światowej
 • Kaplica zbudowana w roku 1912
 • sosenki 007
 • sosenki 005
 • sosenki 004
 • sosenki 003
 • Najstarszy krzyż w Sosenkach. Znajduje się na polu.
 • sosenki 011
 • Dom z I połowy XX wieku


POWIAT SIEDLECKI
(województwo mazowieckie)


Powiat siedlecki jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 13 gmin o łącznej powierzchni 1603 km2 (4,5% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzy 1 miasto (Mordy) i 349 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 80,5 tys., tj. 1,5% ludności województwa; w mieście mieszka 1,8 tys. osób (2,3%), a na obszarach wiejskich  78,7 tys. (97,7%). W wyniku ujemnego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 0,3 tys. (o 0,3%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat) zmniejszyła się o 23,7%, a osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) o 5,6%.
Powiat ma charakter rolniczy; użytki rolne stanowią 77,3% powierzchni, grunty leśne — 18,7%, zurbanizowane i zabudowane — 3,0%, a pod wodami — 0,2%. Wskaźnik lesistości wynosi 18,3%. Ponad 24% powierzchni (w 2008 r.) to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych. W północnej części powiatu znajduje się Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Walory przyrodnicze sprzyjają rozwojowi funkcji rekreacyjno-turystycznej.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 52,4% (gm. Wodynie) do 91,2% (gm. Siedlce), a korzystających z kanalizacji  od 11,7% (gm. Wiśniew) do 29,6% (gm. Skórzec); gm. Korczew, Mokobody, Paprotnia, Przesmyki, Suchożebry nie były skanalizowane. Najwięcej ludności korzystało z sieci gazowej w gm. Siedlce (23,9%), a najmniej w gm. Zbuczyn (0,2%); w 8 gminach nie było sieci gazowej.
Na terenie powiatu ma siedzibę 4528 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 562 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 82,2% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,6% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (26,3%) oraz rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (18,9%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 69% ogółu pracujących*, w przemyśle i budownictwie  12%, a w usługach  19%. Stopa bezrobocia wynosiła 9,5% (w 2009 r.) i była wyższa o 0,5 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 442 zł i są niższe o 330 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje ostatnią lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski — 1168 zł).
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.

 

GUS
Powiat Siedlecki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki